הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


המשרד להגנת הסביבה מתריע: חוסר מוכנות של מפעלים לחומרים מסוכנים לרעידות אדמה


בשל היעדר כוח אדם במשרד, מוכנות המפעלים לחומרים מסוכנים במדינת ישראל לוקה בחסר ונדרשת הירתמות של כלל המשרדים הרלוונטיים לצמצום הפערים הקיימים. המשרד פועל מול מפעלי חומ''ס לחידוד ההנחיות להיערכות לרעידות אדמה

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  06-02-2023


המשרד להגנת הסביבה מתריע על חוסר מוכנותם של מפעלים לחומרים מסוכנים לרעידות אדמה. כיום, עובד אדם אחד בלבד במשרד בנושא פיקוח על מפעלים והטמעה של תוכניות היערכות לרעידות אדמה במטרה למניעת אירועי חומרים מסוכנים.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים ? הצטרפו אלינו לווטסאפ / טלגרם / פייסבוק

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר היום (ב') כי ''מזה תקופה ארוכה המשרד דורש הקצאת כוח אדם נוסף, ויקיים דיון בנושא במסגרת חוק ההסדרים, כדי לחזק את פיקוח המשרד על מפעלי חומרים מסוכנים בנושא היערכות לרעידות אדמה.''

בשל מיקומה של מדינת ישראל לאורך השבר הסורי אפריקאי, ניתן להגדיר את כל שטח המדינה כאזור ססמוגני אשר עלול להיפגע במקרה של רעידת אדמה.

במסגרת החלטת ממשלה 1623 מיום 29 באפריל 2010 בדבר פעולות ומטלות של משרדי הממשלה ויחידות הסמך בנוגע להיערכות לטיפול ברעידות אדמה, הוטלה על המשרד להגנת הסביבה משימה לגיבוש הנחיות, פיקוח ואכיפה במטרה לשפר את עמידות מפעלי חומרים מסוכנים בפני רעידות אדמה. המטרה היא להביא לצמצום ומניעת אירועי חומרים מסוכנים כתוצאה מהתרחשות רעידת אדמה.

לאור החלטה זו, מקדם המשרד להגנת הסביבה פרויקט להפחתת סיכון חיים מאוכלוסייה בקרבת מפעלי חומרים מסוכנים. לצורך כך, הגדיר המשרד את המפעלים אשר נמצאים בדרגת סיכון המצריכה בחינה והערכות מיוחדת לקראת רעידת אדמה.

מתוכם, קיבלו 149 מפעלים דרישה לבחינת עמידותם ורמת מסוכנותם בתרחיש רעידת אדמה. עד כה, 99 מפעלים סיימו את תהליך הבחינה או המיגון ועומדים בדרישות המשרד. 50 מפעלים נוספים נמצאים בשלבים שונים בתהליך וצפויים לסיים את היערכותם ועמידתם בדרישות המשרד.

קיימים פרמטרים רבים המשפיעים על עמידות המפעל לרעידות אדמה ועל תיעדוף המפעלים לביצוע סקר סיכוני חומרים מסוכנים בתרחיש רעידות אדמה, כגון המבנה הגיאולוגי שבו יושב המפעל, סוג המבנה, רמת המסוכנות של החומרים אותם הם מאחסנים וקרבתם לרצפטור ציבורי.

במשרד להגנת הסביבה עובד אדם אחד בנושא זה. על אף פניות וחוזרות של המשרד להגנת הסביבה לגופים הרלוונטיים, בהם משרד האוצר, רשות חירום לאומית (רח"ל), לוועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה ועוד, שבהן התריע המשרד על מחסור חמור בכוח אדם שפוגע בהיערכות המפעלים ובמוכנות מדינת ישראל להתמודדות עם אירועי חומרים מסוכנים בעקבות רעידות אדמה, יש פערים קריטיים בכוח האדם הנדרש לביצוע המשימה.

פערים אלו אף עלו בדוחות שונים של מבקר המדינה אך טרם נמצא להם פתרון. בשנים האחרונות פנה המשרד להגנת הסביבה והציף פערים אלו ואת הקשיים במוכנות מדינת ישראל לתרחיש רעידת אדמה. בשל היעדר כוח אדם, מוכנות המפעלים במדינת ישראל לוקה בחסר ונדרשת הירתמות של כלל המשרדים לצמצום הפערים הקיימים.

בהמשך לרעידות האדמה בטורקיה, שהורגשו גם בישראל, פועל המשרד מול פיקוד העורף וכבאות והצלה לישראל בהערכת המצב. מוקד החירום של המשרד עוקב אחר ההתפתחויות והדיווחים בנושא, והמשרד יפעל בהתאם לצורך.

המשרד פועל מול מפעלי חומרים מסוכנים לחידוד ההנחיות להיערכות לרעידות אדמה, בהתאם למדריך להערכות ושיפור מפעלים מסוכנים לרעידות אדמה שהכין המשרד, אשר מנחה את המפעלים על הבסיס המקצועי הנדרש ליישום ההוראות האמורות, ומסייע בצמצום או במניעה של אירועי חומרים מסוכנים בעקבות רעידת אדמה – https://did.li/mtXw5

» פורסם בחדשות