הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


המכרז הרביעי לקבלת רישיונות לחיפוש גז טבעי במימי ישראל יוצא לדרך


החברות יוכלו להגיש את ההצעות עד הקיץ ומספר שבועות לאחר מכן צפויות להתפרסם תוצאות ההליך. החברה להגנת הטבע: ההודעה הזויה ומנותקת מהמציאות. בעוד העולם כולו, מאיץ את הפחתת התלות שלו בגז טבעי, יוצא משרד האנרגיה במכירת חיסול של הים השייך לציבור כולו

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  13-12-2022אסדת טיפול בגז טבעי ממאגר לוויתן. מאת Amir.bendavid - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, ויקיפדיה

משרד האנרגיה מפרסם היום (ג') את ההליך התחרותי הרביעי לקבלת רישיונות לחיפושי גז טבעי במימי ישראל. לאחר ששרת האנרגיה קארין אלהרר והממונה על הנפט במשרד, חן בר יוסף, קיבלו את המלצת מועצת הנפט לצאת להליך.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים ? הצטרפו אלינו לווטסאפ / טלגרם / פייסבוק

מטרת ההליך הינה להגביר את ודאות אספקת הגז הטבעי למשק הישראלי ולהגדיל את התחרות בין ספקי הגז הטבעי. זאת, כדי לאפשר ליצרני החשמל בישראל מקורות נוספים של גז טבעי, על מנת להוזיל את המחיר לצרכן וכן לקדם את המעבר של מפעלים נוספים, אשר עדיין עושים שימוש במזוט ובסולר במפעליהם – לשימוש בגז טבעי.

בנוסף, ההליך משתלב במאמצים הבינ"ל להוסיף מקורות אספקת אנרגיה אלטרנטיביים, והוא חלק מתוכנית המענה לאיחוד האירופאי בהמשך לפנייתו למדינת ישראל בבקשת סיוע. זאת, בעקבות משבר האנרגיה הפוקד את אירופה בתקופה האחרונה ותכנית האיחוד לגוון את מקורות האספקה.

במסגרת ההליך התחרותי הרביעי, יוצעו ארבעה מקבצים של רישיונות חיפוש (Zones). ההחלטה לשווק את השטחים במקבצים של רישיונות, נועדה לאפשר התאמה נכונה יותר של אזורי החיפוש למבנים הגיאולוגים הקיימים בים אשר עשויים להכיל משאבים טבעיים.

החזקת שטחים גדולים יותר, תאפשר ביצוע סקרים גיאולוגים וגיאופיזיים באופן מקצועי ויעיל יותר. בחלק מהמקבצים כבר ניתנו בעבר רישיונות חיפוש, ובוצעו בהם סקרים סיסמיים ופעולות אקספלורציה אחרות המעידות על פוטנציאל אפשרי לגילוי של מאגרי הידרוקרבונים.עם פתיחת ההליך התחרותי, מעלה המשרד גרסה מעודכנת של אתר ייעודי, בו ניתן יהיה לקבל את כל האינפורמציה על ההליך ולעיין במסמכים ובחומרים הרלבנטיים. החברות יוכלו להגיש את ההצעות עד הקיץ, ומספר שבועות לאחר מכן צפויות להתפרסם תוצאות ההליך.

ההליך התחרותי הרביעי הוא המשך ישיר של הליכי פתיחת הים לחלוקת רישיונות לחיפושי גז טבעי שהחלו לפני שש שנים, במסגרתם נקדחו כבר 3 קידוחי אקספלורציה ובימים אלו נקדח הקידוח הרביעי.

שרת האנרגיה, קארין אלהרר: ״מודה לאנשי מינהל אוצרות טבע על העבודה המקצועית המעמיקה. ההליך לחיפוש גז טבעי במים הכלכליים של ישראל יאפשר את הגדלת התחרות, יצירת יציבות באספקה למשק המקומי ויאפשר חתימה על הסכמים נוספים, כמו אלו עליהם חתמנו עם האיחוד האירופי ומצרים,  לייצוא גז טבעי למדינות העולם. זוהי שעה גדולה למדינת ישראל, שדווקא על רקע משבר האנרגיה העולמי הפכה לשחקנית משמעותית בשוק האנרגיה הבינלאומי ותמשיך למצב את עצמה כשחקנית משמעותית במשק האנרגיה האזורי והבינלאומי".

מנכל משרד האנרגיה, ליאור שילת: ההליך שאנחנו מתחילים היום בעיצומו של משבר האנרגיה העולמי חשוב ביותר ומטרתו לקדם מציאת מאגרי גז טבעי נוספים על אלה הפעילים כיום בישראל ולאפשר את פיתוחם. יש לו משמעויות חשובות לחיזוק כלכלת ישראל ומעמדה בעולם. פיתוח מאגרי גז טבעי נוספים יחד עם הגדלת ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות, ומהלכים אסטרטגים נוספים אשר מוביל המשרד, הם הבסיס לביטחון האנרגטי של מדינת ישראל ולהבטחת משק אנרגיה ישראלי אמין, נקי ובר השגה.

מהחברה להגנת הטבע נמסר: "פרסום ההודעה על שיווק שטחים חדשים להפקת גזי חממה, בסביבה ימית רגישה של הים העמוק, היא הזויה ומנותקת מהמציאות. בעוד העולם כולו מאיץ את הפחתת התלות שלו בגז טבעי ועובר למקורות מתחדשים ומבוזרים - בטוחים יותר אקלימית, ביטחונית ואקולוגית, יוצא משרד האנרגיה במכירת חיסול של הים השייך לציבור כולו, עבור גז שיהיה זמין לשימוש (לייצוא – מכיוון שצרכי המשק הישראלי כבר מובטחים) בעוד יותר מעשור בשנת 2033, כשהעולם אמור להיות בהליך גמילה מתקדם משימוש בגזי חממה. תהליך זה קודם במחשכים, ללא הליך שיתוף ציבור וללא החלטה מאוזנת, תוך שיתוף כלל גורמי הממשלה. נראה שמשרד האנרגיה סבור שהוא הריבון היחיד על שטח של 22,000 קמ"ר של מים כלכליים. החברה להגנת הטבע תפעל כדי להבטיח ששטח הים העמוק ינוהל על ידי הממשלה בצורה מאוזנת, תוך קידום רשת שמורות ימיות, במים הכלכליים".

רקע נוסף על ההליך התחרותי הרביעי

• על פי עקרונות ההליך התחרותי הרביעי, רישיון חיפוש יינתן למשך תקופה של 3 שנים. במהלך התקופה, בעלי הרישיון יבצעו את תכנית העבודה עליה התחייבו, שעיקרה בחינת כלל השטח שקיבלו. לאחר ביצוע תכנית העבודה יכול בעל הרישיון לבקש ארכה לשנתיים נוספות, בתנאי שיגיש תכנית עבודה הכוללת ביצוע קידוח בלפחות אחד מהרישיונות במקבץ ותוכנית עבודה נוספת, שתאושר על ידי הממונה לענייני הנפט, ברישיונות האחרים. לאחר ביצוע קידוח אחד לפחות ועמידה בכלל תכניות העבודה, ניתן יהיה להאריך את תקופת הרישיונות במקבץ בשנתיים נוספות, מקסימום 7 שנות רישיון, כפי שנקבע בחוק הנפט, בתנאי שתוגש התחייבות לקידוח בכל אחד מהרישיונות שטרם נקדחו עד תום תקופת הרישיון. הבסיס להחלטה על תקופת הרישיון (3 +2+2) הינו לאפשר לבעל הרישיון ללמוד היטב את השטח ורק אז לקבל החלטה לגבי המשך הפעילות בו.

• על מנת לוודא השתתפות של מספר רב ככל הניתן של קבוצות חדשות בהליך, החליט המשרד להגביל את מספר המקבצים בהם יכולה לזכות כל קבוצה לשניים בלבד. יש להדגיש, כי חוק הנפט מאפשר להעניק לגורם אחד עד 12 רישיונות חיפוש. בנוסף, בהתייעצות עם רשות התחרות, הוחלט להטיל מגבלות על השתתפות בהליך של חברות המחזיקות במאגרים קיימים.

• במסגרת ההליך יינתנו רישיונות חיפוש רק בשטחים המרוחקים מהחוף, במרחק שעולה על לפחות 40 ק"מ, וזאת בעקבות ההמלצות של הסקר האסטרטגי-סביבתי שערך המשרד. בהענקת רישיון החיפוש ולאחריו במתן אישורים לסקרים, לקדיחה ולהקמת תשתיות, אנו מיידעים את מבקשי רישיון החיפוש בדבר רגישות בתי הגידול המצויים בתחום הרישיון, על ההשפעות האפשריות על רמת הפיתוח שתתאפשר ועל האמצעים שיידרשו ועל המגבלות שיוטלו לצורך שימור בתי הגידול. כמו כן, ביצוע פעולות כגון קידוחים מותנה בניטור רקע וסקר סביבתי, קבלת היתר הזרמה לים, היתר רעלים ואישור לתכנית חירום לטיפול בשפך לים. כאמור, מפת בתי הגידול עודכנה על ידי המשרד בחודשים האחרונים.

• חברות שיהיו מעוניינות להשתתף בהליך התחרותי יתבקשו להירשם באתר הייעודי, לאחר ההכרזה על פתיחתו,  ולשלם דמי השתתפות בגינם יהיו זכאים לקבל חבילת מידע גיאולוגי וגיאופיזי.

• ערבויות הביצוע להליך החדש, אשר מיועדות להבטיח את עמידתו של הזוכה ברישיונות בכל התנאים שנקבעו וביצוע מהיר ומקצועי של תכניות העבודה, מבטיחות גם הן אפשרות הענקת שטחים רציפים וגדולים יותר לכל קבוצה.

» פורסם בחדשות