הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


צו סגירה הוצא למפעל מטמנות זמורה שבאזור התעשייה עטרות ירושלים


הצו הוצא למפעל ע''י המשרד להגנת הסביבה בגין גרימת זיהום אוויר חמור, סיכון בריאות הציבור ואי עמידה בתנאים הסביבתיים ברישיון העסק. מנהל מחוז ירושלים במשרד: ''לא נאפשר שפעילות של עסקים אלה תהיה על חשבון בריאות תושבי ירושלים והסביבה''

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  14-08-2022מטמנות זמורה באזור התעשייה עטרות. צילום - יואב גואל, המשרד להגנת הסביבה

זיהמו וסיכנו את בריאות הציבור - וייסגרו: מנהל מחוז ירושלים במשרד להגנת הסביבה, שוני גולדברגר, הוציא ביום ה' צו סגירה מנהלי למטמנות זמורה מאזור התעשייה עטרות ירושלים – זאת, בשל גרימת זיהום אוויר חמור, גרימת מפגעים סביבתיים העלולים לפגוע בבריאות הציבור, אי עמידה בתנאים שהציב המשרד להגנת הסביבה וכן בגין הפרת את תנאי רישיון העסק.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים ? הצטרפו אלינו לווטסאפ / טלגרם / פייסבוק

מחוז ירושלים של המשרד להגנת הסביבה ממשיך לבצע פעולות פיקוח ואכיפה כדי להוריד את רמת זיהום האוויר באזור התעשייה עטרות, בעיר ובסביבתה. במסגרת זו, ולאחר סיורים רבים שביצעו אנשי מחוז ירושלים במשרד להגנת הסביבה, וכן לאחר שנערך שימוע לעסק, מנהל מחוז ירושלים הוציא צוו סגירה לתחנת המעבר לפסולת בניין מטמנות זמורה.

בביקורות שבצעו אנשי המקצוע במחוז ירושלים של המשרד להגנת הסביבה עלה, כי קיים זיהום אוויר שמקורו באבק באזור התעשייה עטרות. תוצאות ניטור האוויר המבוצע בתחנות הניטור הממוקמת בעטרות, הצביעו על ריכוזים גבוהים מאוד של חומר חלקיקי עדין מרחף PM10.

לשם צמצום רמת זיהום האוויר באזור, המשרד להגנת הסביבה נקט בצעדים אל מול המפעלים באזור התעשייה שזוהו כמקורות האבק המרכזיים. במסגרת זו אף הקשיח המשרד את תנאי רישיונות העסק של המפעלים, הכוללים עתה דרישה לקירוי מפעלי בטון ותחנות מעבר לפסולת בניין.

שוני גולדברגר, מנהל מחוז ירושלים במשרד להגנת הסביבה: "לתחנות מעבר פסולת בניין חשיבות רבה לטיפול מוסדר ולמיחזור של פסולת בניין  – אך לא נאפשר שפעילות של עסקים אלה תהיה על חשבון בריאות תושבי ירושלים והסביבה ותוך יצירת זיהום אוויר. במהלך השנה החולפת החמרנו את תנאי רישיון העסק ועקבנו אחר פעילות המפעל כדי לוודא עמידה בדרישות. לאור העובדה שהמפעל לא עמד בתנאים ופעל תוך יצירת מפגעים, הוחלט על סגירתו באופן מיידי"


מטמנות זמורה באזור התעשייה עטרות. צילום - יואב גואל, המשרד להגנת הסביבה

תחנת המעבר לפסולת בניין ועודפי עפר "מטמנות זמורה" היא עסק טעון רישוי, הפועל בין היתר עם תנאים סביבתיים הניתנים על ידי המשרד להגנת הסביבה ומפוקחים על ידו.

בחודש מאי 2020 נסגר העסק בצו סגירה מנהלי שהוציא מנהל מחוז ירושלים, בשל ליקויים בביצוע תנאי רישיון העסק לרבות הקמת תשתיות פיזיות להפחתת מפגעי האבק לסביבה כתוצאה מפעילות העסק. צו זה קיבל תוקף על ידי בית המשפט, והעסק נותר סגור למשך מספר חודשים.

במהלך שנת 2021, בהסכם משותף של עיריית ירושלים והמשרד עם העסק, ניתנה האפשרות לפעול, במקביל להקמת התשתיות הנדרשות. בחודש פברואר 2022 נערך לעסק שימוע במשרד להגנת הסביבה שבו ניתנו לעסק דרישות אשר לא קוימו. בשימוע נוסף שנערך לעסק בעיריית ירושלים באפריל 2022, התקבלה החלטה, כי ניתנת לעסק ארכה לתקופה של שלושה חודשים לצורך השלמת כלל התשתיות הנדרשות לרבות בניית מבנה סגור בכל האזורים בהם מתקיימת פעילות מייצרת אבק. ההחלטה קבעה כי במידה ולא תסתיים העבודה בתום שלושת החודשים (עד סוף יולי 2022), יבוטל רישיון העסק של תחנת המעבר.

לכל אורך התקופה בוצעו סיורי פיקוח של נציגי המשרד להגנת הסביבה במחוז ירושלים, כאשר הסיור האחרון בוצע בתחילת חודש אוגוסט. במהלך הסיור התברר כי העסק טרם השלים את בניית כלל התשתיות הנדרשות וממשיך לפעול תוך כדי יצירת מפגעים חמורים לסביבה. לפיכך, החליט מנהל המחוז להפסיק את פעילות המפעל באמצעות צו סגירה, שנמסר לעסק ביום ה', 11.8.22, ונכנס תוקף באופן מיידי.

''מחוז ירושלים במשרד להגנת הסביבה, בשיתוף פעולה עם עיריית ירושלים, ימשיכו בפעילויות הפיקוח והאכיפה כדי להוריד את רמת זיהום האוויר באזור התעשייה בעטרות, בעיר ובסביבתה'' אומרים במשרד להגנת הסביבה

» פורסם בחדשות