הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


קידום תוכנית כריית הפוספטים בשדה בריר יוקפא למשך חצי שנה


בעקבות ערר שהגישה השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, קידום תכנית הכרייה יוקפא עד לקיום דיון בממשלה באשר למדיניותה בנושא. השרה זנדברג: ''החלטה דרמטית והכרחית. לפני שמשלמים את מחיר הפגיעה במשאבי טבע יקרים, שתסכן את הסביבה ואת בריאות הציבור, נדרשת החלטת מדיניות ממשלתית עקרונית באשר לעתיד כריית הפוספטים בישראל''

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  30-12-2021מישור רותם, צילום: הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

בעקבות ערר שהגישה השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, כנגד אישור תמ"א 14ב לכרייה וחציבה, והסכמות בין-משרדיות שהתקבלו בעקבותיו, הופץ אתמול (ד') על-ידי שרת הפנים איילת שקד נוסח החלטה מתוקן לוועדת השרים לענייני פנים, שירותים ושלטון מקומי, שמשמעותו הקפאה של קידום התוכנית המפורטת לכרייה בשדה בריר. זאת, עד לבחינת מדיניותה של ממשלת ישראל בנושא כריית פוספטים, בין השאר בהתייחס להיבטים כלכליים וסביבתיים עדכניים.

בהחלטה המחודשת נכתב כי הממשלה תקיים דיון בנושא מדיניות כריית הפוספטים בישראל בטרם קידום התמ״א המפורטת לשדה בריר, כולל כל התקדמות בביצוע תסקיר ההשפעה על הסביבה.

על-פי נוסח ההחלטה המתוקן, דיון מדיניות יתקיים בממשלה בתוך 180 יום. ההחלטה המתוקנת שהופצה היום, תקבל אישור סופי בתוך שבוע.

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "המאבק הציבורי על כריית הפוספטים, ובאופן מיוחד באתר הכרייה המתוכנן בשדה בריר, הוא אחד המאבקים הסביבתיים והוותיקים והמוצדקים בישראל. הפוספט הוא משאב טבע ציבורי, יקר ערך ומתכלה, שבצד תועלותיו הידועות, כרייתו וניצולו כרוכים במחירים סביבתיים ובריאותיים לא מבוטלים. לא סביר שתקודם תוכנית מתאר לתכנון אתר כרייה, ותתקבל החלטה שבעקבותיה נשלם את מחיר הפגיעה במשאבי טבע יקרים, מבלי שהממשלה עשתה את תפקידה וקיבלה החלטת מדיניות, תוך בחינת מכלול ההיבטים הנדרשים, הסביבתיים, הכלכליים, החברתיים והאקלימיים. זהו צעד דרמטי והחלטה הכרחית, במיוחד בעידן של משבר אקלים ומשבר אקולוגי חמור, המחייב את שמירת השטחים הפתוחים והמערכות הטבעיות. אני מברכת על ההחלטה המחודשת, ונפעל יחד על מנת שדיון המדיניות המתוכנן יהיה מבוסס, מושכל ואחראי".


פורסם בחדשות