הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


משרד החקלאות יתמוך בסירוס ועיקור חתולים ברשויות במדד סוציו אקונומי נמוך


שר החקלאות עוד פורר הנחה לתמוך ברשויות הנמצאות בדירוג סוציו-אקונומי 5 ומטה, וזאת כדי לצמצם את התרבותם של החתולים המשוטטים. היקף התמיכה 4.5 מיליון ₪. השר פורר: ''התוכנית נבנתה בעקבות הליך שיתוף הציבור ותסייע לרשויות שמתקשות לדאוג לרווחת החתולים המשוטטים''

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  10-10-2021Image by Lukáš Jančička from Pixabay

כבכל שנה, מתוך דאגה לשיפור רווחתם של חתולי הרחוב ולשיפור איכות חייהם של התושבים ברשויות השונות, משרד החקלאות תומך בעיקור וסירוס של חתולי רחוב בהיקף של 4.5 מיליון ₪. לראשונה משרד החקלאות ימקד את התקציב לעיקור עבור רשויות "מוחלשות", הנמצאות בדירוג סוציו-אקונומי 5 ומטה, מתוך מטרה לסייע לאותן הרשויות המתקשות להשקיע מכספן בנושא, ולייעל את התמיכה.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים ? הצטרפו אלינו לווטסאפ / טלגרם / פייסבוק

התקציב השנתי מיועד להשתתפות בכיסוי העלויות הנדרשות לטובת צמצום התרבות חתולים משוטטים ומניעת סבלם. על פי התכנית, כל רשות תוכל לקבל עד 250,000 ₪, וזאת בהתאם לניקוד שתקבל בהתאם לקריטריונים שנבחרו מראש, כגון: מספר החתולים שהתחייבה הרשות המקומית לנתח, מספר התושבים ברשות, וכמובן מצבה הכלכלי-חברתי. רשות מקומית המדורגת במדד חברתי-כלכלי בין 1 ל-3, תוכל לקבל מימון מלא (100%) עבור פעולות אלה, ורשות מקומית המדורגת בין 4 ל-5 תקבל מימון של עד 80% מהעלות.

כזכור, בעשור האחרון, משרד החקלאות תמך ברשויות מקומיות שפעלו לצמצום התרבות חתולים משוטטים, במטרה לצמצם את הסבל הכרוך בחיי רחוב עבור החתולים מצד אחד, ומצד שני לצמצם את מספרם באותם מקומות בהם ריבויים מהווים מפגע סביבתי או תברואתי.

בחודשים האחרונים קיים אגף רווחת בעלי החיים בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, הליך לשיתוף הציבור בנושא ויסות ובקרה של אוכלוסיית החתולים המשוטטים, במטרה לגבש מדיניות סדורה בנושא לצורך בקרה וויסות של אוכלוסיית החתולים המשוטטים, וכפועל יוצא מכך שיפור רווחת החתולים, שמירה על בריאות הציבור ובעלי החיים וצמצום הפגיעה האקולוגית-סביבתית. במסגרת ההליך, נבחנות עשרות הצעות לשיפור ולייעול הנושא, ובין היתר, גם דרכים לייעול תכנית התמיכה האמורה. כאמור, התהליך עודנו בשלבי ביצוע, וכלל הדרכים שהוצעו עודנה נבחנות. אולם, כבר כעת, כחלק מהליך הלמידה של תגובות בעלי העניין, הוחלט לנסות ולייעל את התמיכה בטיפול בחתולים משוטטים באמצעות מיקוד הפנייה ברשויות עם דירוג סוציו-אקונומי נמוך.

הנוהל מפורסם להערות הציבור באתר משרד החקלאות.

שר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר: "מיום כניסתי למשרד סימנתי את נושא רווחת בעלי החיים כאחד הנושאים המשמעותיים בו ארצה להתמקד ולשפר. התוכנית הזו תסייע לרשויות שמתקשות לדאוג לרווחת בחתולים המשוטטים ובכך לשפר את רווחתם. התוכנית נבנתה בעקבות הליך שיתוף הציבור שנעשה במשרד שעזר לנו לשמוע את כלל בעלי העניין ולגבש תוכנית שתדאג לרווחת החתולים"

מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר, נעמה קאופמן-פס: "אחד התחומים המרכזיים והחשובים שאנו מובילים הוא תחום רווחת בעלי החיים. בנוהל שפרסמנו השנה לעיקור ולסירוס חתולי רחוב החלטנו להתמקד לראשונה ברשויות מקומיות בעלות דירוג סוציו אקונומי נמוך. זאת על מנת לוודא שגם ברשויות אלו תחום רווחת בעלי החיים יקודם. רשויות מקומיות רבות היו רוצות לשפר את רווחת בעלי החיים בתחומן אך מתקשות לשאת בנטל העלות הכספית. נמשיך ונבחן דרכים לשפר את הטיפול בבעלי החיים בישראל"

פורסם בחדשות