הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


בז''ן נקנסה ב-895 אלף ₪ בגין הפרה של תנאי היתר הרעלים


בעקבות הפרות נוספות של התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה, המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי על חברת בז''ן, בגין הפרה של היתר תנאי הרעלים, שהובילה לפיצוץ ולשריפה מקומית במפעל. ''האירוע טופל באופן לקוי''

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  10-10-2021בז''ן - בתי זיקוק נפט במפרץ חיפה, צילום: אילן מלסטר - המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי על סך 895,420 שקל על חברת בז"ן - בתי זיקוק נפט במפרץ חיפה, בגין הפרת תנאי היתר הרעלים. העיצום, שהוציא סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד להגנת הסביבה, יצחק בן דוד, הוטל בעקבות אירוע שפך חומרים מסוכנים שטופל באופן לקוי ובניגוד להיתר הרעלים של החברה, שהובילו לפיצוץ ולשריפה מקומית באחד ממתקני המפעל בחודש מאי 2018.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים ? הצטרפו אלינו לווטסאפ / טלגרם / פייסבוק

האירוע החל בדליפה של נפטא, חומר מסוכן ודליק ביותר העלול לגרום לסרטן והמזיק בשאיפה, במגע עם העור ובבליעה. הדליפה החלה כתוצאה מכשל במשאבה והזרמתו לבור מאצרה בשטח המפעל. כתוצאה מהאירוע, נוצר ענן אירוסול באזור המשאבה, אשר בהמשך, ובעקבות התנהלות המפעל, התפוצץ וגרם לשריפה.

אחת מדרישות היתר הרעלים של המפעל מחייבת את החברה לפעול בהתאם לגיליון הבטיחות. בגיליון הוראות הבטיחות של החומר מצוין מפורשות כי בעת אירוע שפך או דליפה מסוג זה, יש להרחיק מקורות הצתה אפשריים או כל גורם אחר להתלקחות ובכלל זה מקורות חום וחשמל סטטי, ולספוג את החומר על גבי חול, חומר מינרלי או שרוולי ספיגה.

בתחקיר האירוע עלה כי למרות זאת, עובדי המפעל פעלו בניגוד להנחיות ובמקום לספוג את החומר, החלו להפעיל זרנוקי מים, במטרה לפנות את הנוזל לעבר בור ניקוז נוזלים - פעולה אשר על פי חוות דעת של רשות הכבאות הובילה בסבירות רבה להיווצרות חשמל סטטי וכתוצאה מכך לפיצוץ ולשריפה.

בעקבות הפרה בוטה זו של דרישות היתר הרעלים, שהובילה להתרחשות אירוע חומרים מסוכנים, זימן מנהל מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה, שלמה כץ, את החברה לשימוע.

בהליך השימוע שנערך לחברה, שינתה החברה את גרסתה ומסרה כי השריפה התרחשה בעקבות חשיפת החומר למקור חום. בנוסף, טענה החברה כי מקור ההצתה היה חום שנפלט מקטע חשוף של צינור קיטור העובר בתחתית הבור, שבו ארע האירוע, שגרם לחימום אדי הדלק עד לטמפרטורת הצתה עצמית של החומר.

מבירור שערכו נציגי המחוז בעקבות שינוי הגרסה, עלה כי חשיפה זו למקור חום, אירעה בעקבות הסרת הבידוד שנעשתה על ידי החברה, בעקבות דליפה בקו הקיטור.

מצירוף כל הגרסאות עלתה הפרה חמורה של תנאי היתר הרעלים, שכן על פי כל אחד מהתרחישים בנפרד ובצירופם יחד עולה, כי החברה הפרה את תנאי היתר הרעלים: לא התבצעה ספיגה של החומר כנדרש; העובדים חשפו את החומר למקורות הצתה אפשריים של חשמל סטטי ולמקור חום. כמו-כן, התנהלותה זו של החברה היא שהובילה להסלמת האירוע ולהתרחשות הפיצוץ והשריפה.

לאור ההפרות הרבות של דרישות גיליון הבטיחות - שגרמו לסיכון חמור, הן מעצם התרחשות השריפה והן בשל טיב החומר המעורב - הטיל סמנכ"ל פיקוח ואכיפה במשרד עיצום כספי זה.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפקח על יישום דרישותיו ולבצע פעולות אכיפה במקרים שבהם יופרו, במטרה לשמור על בריאות הציבור ועל הסביבה.

שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה: "מקרה נוסף של תקלות ולטיפול לקוי בחומרים מסוכנים במפעלי התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה שהסתיים בעיצום כספי - גם הפעם פעל המשרד להגנת הסביבה בצעדי אכיפה כנגד המפירים. המשרד יוסיף לפעול כנגד כל גורם שינהג בצורה לקויה תוך סיכון הסביבה"

פורסם בחדשות