הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


המשרד להגנת הסביבה דוחה את סקר הסיכונים לזיהום ים משמן שהגישה חברת קצא''א


לאחר בחינה מעמיקה של המשרד, עולה כי סקר הסיכונים אינו עונה כלל על ההנחיות ''ואף מהווה רשלנות מצד קצא''א ועורכי המסמך מטעמם''. המשרד הודיע כי לא ידון במתן אישורים לחברה עד לדיון בממשלה בנושא. הסקר מהווה את השלב הבסיסי לכל תכנית היערכות מחודשת של מסוף אילת

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  25-07-2021מסוף קצא''א באילת, צילום: אילן מלסטר - באדיבות המשרד להגנת הסביבה

מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית של המשרד להגנת הסביבה, מר רני עמיר, הוציא הבוקר (א') מכתב חריף לחברת קצא"א ובו הוא מודיע שהמשרד אינו מאשר את סקר הסיכונים שהוגש ע''י החברה ודוחה את כל מסקנותיו. סקר הסיכונים מהווה את השלב הבסיסי לכל תכנית היערכות מחודשת של מסוף אילת.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים ? הצטרפו אלינו לווטסאפ / טלגרם / פייסבוק

במכתב נאמר, כי בהנחיית השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, לא תמשיך היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד לטפל ולבחון מסמכים שהגישה חברת קצא"א עד לקביעת דיון בממשלה שיקבעו מהו עתיד יישום ההסכם שחתמה קצא"א להגדלת היקף פקידת מכליות נפט את מסוף אילת.

כמו כן, היה והממשלה תאשר את ההסכם, המשרד להגנת הסביבה לא יקבל לידיו מסמכים שמגישה קצא"א, אשר לא בוצעו בהתאם לרמה הנדרשת של המשרד.

בחודש ינואר 2021 העבירו גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה מסמך הנחיות להכנת תכנית חירום מפעלית לטיפול בתקריות זיהום ים בשמן עבור מסוף קצ"א באילת, על פי בקשתה של קצא''א, על מנת לאפשר לחברה לבחון סיכונים לסביבה הימית באילת והגברת מוכנותם בהתאמה להגדלת מספר מכליות במסוף אילת.

מסמך ההנחיות הועבר על אף שהמשרד להגנת הסביבה הביע ועדיין מביע את התנגדותו לכוונת קצא"א, ולמרות שהמידע לגבי הגדלת נפח הפעילות באילת, הובא לידיעת המשרד רק לאחר החלטת חברת קצא"א להגדלה זו.

על פי מסמך ההנחיות, בשלב א' נדרשה קצא"א לבצע סקר סיכונים לבחינה, ניתוח וניהול הסיכונים מזיהום ים בשמן במפרץ אילת. ביום 11 ביולי 2021 התקבל במשרד להגנת הסביבה מסמך שכותרתו "סקר סיכונים מניעת זיהום ים משמן קצא"א אילת", שהוגש על ידי חברת קצא"א, והוכן על ידי חברת הזמט, מטעמה.

לאחר בחינה מעמיקה של גורמי המקצוע מהיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, עולה כי מסמך סקר הסיכונים ''אינו עונה על ההנחיות במקרה הטוב ובמקרה הסביר יותר מהווה רשלנות ואולי אף זלזול בהנחיותינו, מצד קצא"א ועורכי המסמך מטעמכם'' כותב עמיר במכתב לקצא''א.

''לא זו אף זו, קצא"א, בעזות מצח, טרחה לצטט את מסמך "סקר הסיכונים" האמור, במענה המקדמי לבג"צ מתאריך 19/7/2021 . הסקר אף צורף כנספח (מס' 7) למענה, שם נרשם בין השאר: "..תוצאות סקר הסיכונים , מדברות בעד עצמן , ומראות כי הסיכון הטמון בפעילות פקידת המכליות אפסי...". איננו מקבלים את המסמך כפי שהוגש, איננו מאשרים אותו ולכן דוחים את כל מסקנותיו''.

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "הנחתי את עובדי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית לעכב את המשך בחינת היערכות החברה להגדלת הפעילות במסוף אילת, זאת עד אשר ממשלת ישראל תדון ותחליט בעניין. כמו כן, אני מובילה לקיומו של דיון אסטרטגי בממשלה בנוגע לנחיצות ההסכם אשר ספק שתורם, אם בכלל, למשק הישראלי, ומנגד מסכן בצורה דרמטית את שונית האלמוגים הצפונית בעולם ואת כלל התיירות באילת"

עיקרי הפערים בסקר הסיכונים לזיהום ים בשמן:
• הליך זיהוי הסיכונים לא בוצע כנדרש.
• לא בוצעו ישיבות משותפות עם כל הגורמים בעלי העניין במפרץ אילת.
• היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית לא אישרה את תרחישי הסיכון.
• נתוני ההסתברות לאירוע אשר בהם נעשה שימוש בסקר, נקבעו תוך התעלמות מוחלטת מההנחיה שיש לוודא כי הנתונים הנלקחים בחשבון מתאימים לסוגי הפעילות במסוף אילת, לתנאי הסביבה שם וליכולות הקיימות במפרץ אילת.
• לא הוגש מודל פיזור שמן בים.
• הסקר אינו מתייחס בצורה רצינית לתרחיש קיצון (worst case scenario ) של הזרמה רצופה לסביבה הימית.

פורסם בחדשות