הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


ירידה בתפוקת הדבש: קנט פיצתה את מגדלי הדבורים בכ-3.2 מיליון ₪ בעשור האחרון


תופעת התמוטטות מושבות הדבורים בשנים האחרונות, גורמת להיעלמות רבת-היקף של דבורי הדבש, שהנן המאביקות המרכזיות בטבע. על פי ארגון המזון והחקלאות של האו''ם, 71 מבין 100 היבולים שמהווים כ-90% מכלל המזון לבני אדם בעולם, מופרים על ידי דבורים

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  12-04-2021הדבוראי צביקה אופיר ממכוורת אופיר באלון הגליל - מתוך הגלריה החקלאית של קנט, צילמה: אדוה אופיר

על פי אמירה המיוחסת לאלברט איינשטיין, "כאשר הדבורים ייכחדו מעל פני כדור הארץ, ייכחדו בני האדם כארבע שנים לאחר מכן". אומנם מדובר בנבואה אפוקליפטית, אולם בשנים האחרונות אנו עדים להיעלמות רבת היקף של דבורי הדבש ברחבי העולם, עקב תופעת התמוטטות מושבות הדבורים. דבורת הדבש הינה בעלת חשיבות אדירה, בשל היותה המאביקה המרכזית בטבע.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים ? הצטרפו אלינו לווטסאפ / טלגרם / פייסבוק

על פי נתוני המועצה לייצור ושיווק דבש, כ-80,000 כוורות (מתוך כ-120,000) מוצבות בישראל בסביבת גידולים חקלאיים לצורך האבקה. הסיבות לירידה העולמית בהיקף הדבורים עדיין לא ברורות לחלוטין, אבל ברורות ההשלכות הקשות על החקלאות אם המצב ימשך - ובכלל זה על החקלאות הישראלית. על פי ארגון המזון והחקלאות של האו"ם, 71 מבין 100 היבולים שמהווים כ-90% מכלל המזון לבני אדם בעולם, מופרים על ידי דבורים.

הביטוח של קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, הנרכש ע"י המועצה לייצור ושיווק דבש, מכסה חוסר ביבול הדבש. מאז השקתו (בשנת 2011) פיצתה החברה את הדבוראים בכ-3.2 מיליון ש"ח. אמנם, המדינה משתתפת בכ-80% מדמי הביטוח ובכך מאפשרת למגדלים למזער את הפגיעה הכלכלית, אולם ההתמודדות עם הפגיעה העולמית בהיקף הדבורים, וההשלכות העלולות להיות לכך על החקלאות המקומית, מחייבת התייחסות מערכתית מקיפה.

בימים אלה קנט מחדשת את ביטוח דבש דבורים לעונת 2021. זאת לאחר שהמועצה לייצור ושיווק דבש חידשה את הביטוח בקנט למגדלים שפרטי נקודות הרעייה שלהם הועברו מהמועצה לקנט.

במסגרת חידוש הביטוח, שופר החוזה והוכנסו התאמות לצרכי המגדלים ובכלל זה הוגדלו יבול הדבש המבוטח וסכומי הפיצוי במקרה של נזק. כמו כן, נוסף כיסוי ביטוחי לאובדן יבול דבש אביב במקרה ביטוח לנחיל.

במסגרת יבול הדבש האביבי, יבול דבש המבוטח הינו בהיקף של 27 ק"ג לכל כוורת דבורים ושנוצר בכוורת במהלך כל תקופת הביטוח ליבול הדבש האביבי (21 ק"ג לכוורת במקרה של קבלת תגמולי ביטוח בשלוש עונות או יותר במהלך שש עונות הביטוח האחרונות). במסגרת יבול הדבש הקייצי, יבול הדבש המבוטח יהיה בהיקף של 15 ק"ג לכל כוורת דבורים ושנוצר בכוורת במהלך כל תקופת הביטוח ליבול הדבש הקייצי (10 ק"ג במקרה של קבלת תגמולי ביטוח בשלוש עונות או יותר במהלך שש עונות הביטוח האחרונות).

בנוסף, הביטוח מכסה תמותה מוחלטת או אובדן מלא של הנחיל כתוצאה מסיכונים של קרה, סערה או שיטפון שאירעו בטרם תחילת ייצור הדבש בכוורת. הרחבה זו הינה עבור הכוורות המבוטחות הנמצאות באתרי רעייה מורשים ע"י המועצה לייצור ושיווק דבש לעונת סתיו/חורף ומאפשרת להפחית משמעותית את רמת הסיכון הקיימת בענף בתקופת החורף.

פורסם בחדשות