הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


הכנסות חברת מהדרין בשנת 2020 הסתכמו ב-1.175 מיליארד שקל


ירידה של 9% לעומת 2019 המיוחסת לירידה בתחום הפעילות החקלאית, בעוד יתר פעילויות הקבוצה שמרו על יציבות. כמו כן, שיפור ניכר ברווח הגולמי וב-EBITDA. החברה עדכנה את האסטרטגיה העסקית ונערכת להגדלת פעילותה הבינלאומית באמצעות גידולים ממקורות חקלאיים חדשים ונוספים על הפרי הישראלי

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  18-03-2021צילום: דורון לב - הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חברת מהדרין, תאגיד העיבוד החקלאי ויצואנית הפרי הגדולה בישראל, מפרסמת את דוחותיה הכספיים לשנת 2020. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.175 מיליארד שקל – ירידה של 9% בהשוואה להכנסות של 1.288 מיליארד שקל בשנת 2019.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים ? הצטרפו אלינו לווטסאפ / טלגרם / פייסבוק

ייסוף ממוצע בשער השקל בשנת 2020 לעומת התקופה המקבילה בשיעור של כ-2% מול היורו, כ-3% מול הדולר והליש"ט וכ-10% מול הכתר הנורווגי הביא לקיטון בהכנסות של כ-25 מיליון שקל. הירידה בהכנסות מיוחסת לירידה בתחום הפעילות החקלאית, בעוד יתר פעילויות הקבוצה שמרו על יציבות.

בהכנסות יצוא זן האור, זן היצוא המרכזי של מהדרין, נרשמה עלייה של 7%, שהם כ-15 מיליון שקל, הודות לעלייה של כ-23% במחיר. במקביל, כמויות המכירה של האבוקדו היו נמוכות בכ-13% לעומת אלה ב-2019 והובילו לירידה בהכנסות יצוא של כ-15%, ירידה של 63 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה.

שיפור ניכר ברווח הגולמי וב-EBITDA

שיפור של 35 מיליון שקל ברווח הגולמי של מהדרין בשנת 2020 ל-40.6 מיליון שקל. הרווח הגולמי של פעילות תחום החקלאות עבר לרווח של כ-24.5 מיליון שקל בשנת 2020 בהשוואה להפסד גולמי של 18.6 מיליון שקל ב-2019, בעקבות פחת פרי נמוך משמעותית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הנאמד בכ-21 מיליון שקל. ב-2019 רשמה החברה הכנסות אחרות בהיקף של כ-31 מיליון שקל בגין מכירה של נכס בגדרות שהניב רווח הון לחברה.

EBITDA בנטרול מכירת נדל"ן, בשנת 2020 הסתכם ב-70 מיליון שקל – גידול של 77% בהשוואה ל-EBITDA של כ-39.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
הרווח הנקי בשנת 2020 הסתכם ב - 3 מיליון שקל.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-2020 הסתכם ב-21.7 מיליון שקל.
סך ההון של החברה, נכון לסוף 2020, הסתכם ב-557.2 מיליון שקל.

אסטרטגיה עסקית חדשה

בשנת 2020 החברה ערכה בחינה מחודשת של תוכניתה האסטרטגית בהתאם להתפתחויות בשווקים לכל אורך שרשרת הערך בהם פועלת החברה. בהתאם לאסטרטגיה העסקית המעודכנת, בכוונת מהדרין למצות את כל הכמות של פרי ישראלי שהיא יכולה למכור, תוך הגדלת פעילותה הבינלאומית בפרי ממקורות אחרים.

הגדלת הפעילות צפויה להיעשות הן בסחר של פרי והן כמגדל בחו"ל. בכוונת החברה יהיה לשים דגש על הגדלת הכמויות מאזור חצי הכדור הדרומי על מנת להרחיב את חלונות הזמן בהם היא משווקת ללקוחותיה. מהדרין תוכל בדרך זו לשרת יותר לקוחות, בהיקפים גדולים יותר, וברמת שירות גבוהה יותר ותהיה ערוכה לגידולים הצפויים להגיע מהמקורות החקלאיים החדשים שלה.

פורסם בחדשות