הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


החלטות מועצת מקרקעי ישראל - המרחב הכפרי


במסגרת ישיבה שנערכה אתמול במועצת רשות מקרקעי ישראל, נדונו מספר נושאים הנוגעים למרחב הכפרי, בהם מסלול מיוחד להסדרת שימושים חורגים במושבים והקמת ועדה לבחינת האפשרות להשכרת יחידות דיור בחלקת המגורים בנחלה ועוד

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  16-12-2020צילום: דורון לב - הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

אתמול (ג') נערכה ישיבת מועצת רמ"י בה נדונו מספר נושאים הרלבנטיים למרחב הכפרי.

מסלול מיוחד להסדרת שימושים חורגים במושבים: מועצת מקרקעי ישראל אישרה מסלול מיוחד להסדרה גורפת של שימושים חורגים במושבים. במסגרת המסלול החדש תינתן הנחה נוספת של 20% בדמי השימוש בעד תקופת העבר, בה השימושים לא היו מוסדרים. מסלול זה יתנהל אל מול האגודה וניתנת בו חשיבות ללקיחת אחריות ומעורבות מלאה של האגודה, בכל הליך ההסדרה והתשלום של השימושים המפרים.

בנוסף, אישרה המועצה להאריך עוד בשנתיים עד ליום 31.12.2022, הטבה שניתנה לבעלי זכויות אשר הגיעו לגיל הפנסיה בעת הסדרת ההפרות של הפחתת דמי שימוש, בעד שימוש לא חוקי שנעשה בעבר. ההטבה קובעת שהתשלום יהיה עבור תקופת השימוש אך לא יותר מ- 4 שנים, גם אם השימוש נעשה יותר שנים מכך. המועצה החליטה בנוסף כי הטבה זו תינתן לבעל זכויות שהגיע לגיל 62 וכן כי התשלומים בהסדרה לא יכללו את מרכיב התשלום הנוסף עקב הפרה.

הקמת ועדה לבחינת האפשרות להשכרת יחידות דיור: מועצת מקרקעי ישראל החליטה להקים וועדה שתבחן את האפשרות להתיר השכרת יחידות דיור בחלקת המגורים בנחלה. פעולה שהייתה אסורה עד כה. הועדה תבחן גם את סוגיית החלת הנחות האזור על שימושי התעסוקה הלא חקלאית. עוד בסמכות הוועדה לשקול את הרחבת רשימת השימושים המותרים להשכרה במסגרת תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב.

כיום מותרים להשכרה שימושים בהתאם לרשימה שאושרה ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל כשימושים בעלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי אשר אינם תחרותיים לעיר ומיקומם הטבעי והמתבקש הוא ביישובים החקלאיים. בנוסף הוחלט כי ההתאמות במידה ונדרשות במגזר הקיבוצי יובאו למועצת רמ״י הבאה .

החלטות אלו הינן כחלק ממסמך המדיניות שהוצא על ידי משרד המשפטים לאחר הפגישות הרבות שנערכו בין תנועת המושבים ומרכז המועצות האזוריות והתנועה הקיבוצית לבין רמ״י ומשרד המשפטים בקשר לתקנה 116.

מזכ״ל תנועת המושבים עמית יפרח שהשתתף בישיבה בירך על החלטות רמ״י ואמר: ״באמצעות שיח, הידברות ושיתוף פעולה בין כלל הגורמים ניתן להגיע להחלטות המסדירות התנהלות של שנים בתוך המגזר הכפרי והכל בהתאם לשמירה על כללי התכנון והבניה ועידוד הסדרת השימושים החורגים במושבים נמשיך לפעול להשלמת עבודת הועדה ובכך לייצר עבור חברי המושבים פרנסה חליפית ומידתית״.

פורסם בחדשות