הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


משרד החקלאות: נמנעה כריתתם של 130 עצים בכביש 4


משרד החקלאות החליט שלא להיעתר לבקשת הכריתה של העצים במקטע הכביש שמיועד להרחבה בין טירת כרמל לקיבוץ החותרים, ביניהם ברוש מצוי ופיקוס השדרות. עצים רבים שיועדו לכריתה באישור קק''ל הם בעלי תרומה רבה למרחב ולנוף העירוני וניתן ולשמרם תוך ביצוע התאמות בתכנון

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  30-09-2020שדרת העצים בין קיבוץ החותרים לטירת הכרמל, צילום: באדיבות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד החקלאות דחה בקשה לכריתה של 130 עצים נוספים בכביש 4 - בין קיבוץ החותרים לטירת כרמל, לאחר הגשת ערר בעקבות החלטתו של פקיד היערות של קק''ל.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים הצטרפו אלינו לפייסבוק

במסגרת הפרויקט ביוזמת נתיבי תחבורה לישראל (נת"י) להרחבת כביש 4 לכביש דו-מסלולי ודו-נתיבי, אשר הוגשה על ידי היזם, נסקרו 2,803 עצים בוגרים מתוכם 721 יועדו לכריתה ו-22 להעתקה, יתר העצים יועדו לשימור.

פקיד היערות של קק"ל אישר את כריתתם של 698 עצים והעתקתם של 23 עצים, זאת לאחר בחינת המקום והעצים. עם פרסום הרישיון, הוגש ערר על ההחלטה, וזה הגיע לפתחו ולבחינתו של פקיד היערות הארצי במשרד החקלאות.

על אף שהתכנית עברה מספר סבבים של שינויים, מבדיקת סקר העצים שנעשה על ידי צוות המטה של פקיד היערות במשרד החקלאות, עלה כי עצים רבים שיועדו לכריתה הם בעלי תרומה רבה למרחב ולנוף העירוני, - כמו ברוש מצוי ופיקוס השדרות, וכי ניתן לשמרם תוך ביצוע התאמות בתכנון המקטע.

לאחר שבחן את כל הנתונים, החליט משרד החקלאות שלא לאשר את התוכניות ולא להיעתר לבקשת הכריתה של היזם כפי שהיא. על פי תכניות הבנייה, הבעיה העיקרית שגרמה לכריתתם של עצים רבים נובעת ממיקום תעלת הניקוז שעתידה לעבור במיקומם של העצים הללו. על כן, הציע משרד החקלאות מספר שינויים במקטע על מנת למקסם את מספר העצים המיועדים לשימור, תוך המשך פיתוח האזור ומתן מענה לכלל התנאים הנדרשים עבור תושבי האזור.

עם קבלת השינויים מטעם פקיד היערות, צוות התכנון של נתיבי תחבורה לישראל נענו לאתגר שעמד בפניהם וטייבו את התכנון במטרה לשמר את העצים. כאמור, כלל השינויים בתכנית הביאו לשימורם של 130 עצים נוספים, המהווים 18% מכלל העצים במקום.

ד"ר ארז ברקאי, פקיד היערות במשרד החקלאות: "כל מקרה שמגיע אלינו נבחן בקפידה, בעיקר נבדקת הכרחיות הכריתה במסגרת תכניות הבניה וכן נתוני העצים ותרומתם לנוף הישראלי, כל זאת כמובן לצד הכרה בצורכי הפיתוח של התשתיות באזורים השונים. כל מקרה מצריך חשיבה מחוץ לקופסה, כך שהפתרונות המוצעים ימקסמו את מספר העצים שניתן להציל ולשמר. כך גם במקרה הזה. הפתרון שהצענו ליזם, הביא לשימורם של 130 עצים נוספים, כמובן ללא כל פגיעה באיכות התוצר הסופי".

פורסם בחדשות