הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


צו סגירה לשני מפעלים באזור התעשייה עטרות בירושלים


בעקבות חשש ממפגעים סביבתיים העלולים לפגוע בבריאות הציבור באזור התעשייה עטרות, המשרד להגנת הסביבה הוציא צו סגירה ל-30 יום למפעלים רדימקס ומטמנות זמורה, שפעילותם גרמה לזיהום אוויר חמור ובלתי סביר, וכמו כן לא מילאו אחר הדרישות שהציב להם המשרד

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  03-06-2020מטמנות זמורה, צילום: יואב גואל - המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הוציא היום (ד') צו סגירה ל-30 יום לשני מפעלים באזור התעשייה עטרות בירושלים. ''שני המפעלים, מטמנות זמורה ורדימיקס ישראל, לא מילאו אחר התנאים שהציב להם המשרד והפרו את התנאים שנקבעו ברישיון העסק'' נאמר בהודעת המשרד.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים ? הצטרפו אלינו לפייסבוק

בנוסף, במסגרת מדיניות האכיפה של המשרד להגנת הסביבה באזור התעשייה עטרות, הוגש כתב אישום פלילי ובקשה לצו סגירה שיפוטי נגד מפעל בטון אחר שגרם לזיהום אוויר חריג באזור. מפעל בטון נוסף סגר את שעריו באופן עצמאי, בעקבות צעדי אכיפה פליליים שנקט נגדו המשרד.

המשרד להגנת הסביבה זיהה כי קיימת בעיה קשה של זיהום אוויר שמקורו באבק באזור התעשייה עטרות. תוצאות ניטור האוויר המבוצע בתחנות הניטור בעטרות, הצביעו על ריכוזים גבוהים מאוד של חומר חלקיקי עדין מרחף, PM10, ולשם צמצום רמת זיהום האוויר באזור, המשרד נקט בצעדים שונים מול המפעלים באזור התעשייה שזוהו כמקורות האבק המרכזיים. במסגרת זו אף הוסיף המשרד תנאים ברישיון העסק של המפעלים, הכוללים דרישה לקירוי מפעלי בטון ותחנות מעבר לפסולת בניין.

מטמנות זמורה

במהלך מספר רב של סיורים מצא המשרד להגנת הסביבה, כי חברת מטמנות זמורה, המנהלת תחנת מעבר ומיון פסולת מסוג עודפי עפר באזור התעשייה עטרות, מתפקדת באופן לקוי תוך הפרת התנאים ברישיון העסק ותוך גרימת מפגעים סביבתיים חמורים, לרבות גרימת זיהום אוויר. עוד נמצא במהלך הסיורים, כי בניגוד לתנאם הנוספים שנדרשו ברישיון העסק, החברה לא ביצעה קירוי לתחנת המעבר, ואף לא הגישה תוכנית לקירוי באופן הנדרש.

משלא תוקנו ההפרות, ערך המשרד שימוע למנהלי החברה, שבו הובהר כי החברה מפירה את התנאים ברישיון העסק, ועליה להגיש תוכנית קירוי בתוך 60 יום ממועד השימוע. לאחר הגשת תוכנית הקירוי, ובהתאם לה, המשרד אמור היה לקצוב את הזמנים לביצועה.

בתום 60 הימים, החברה לא הגישה למשרד תוכנית לקירוי ובמקום זאת, הגישה תוכנית לצמצום והפחתת פליטות שלא עונה כלל על הדרישות ברישיון העסק או על הדרישות שניתנו בשימוע. לאור החשש הממשי כי פעילות המפעל יוצרת מפגעים סביבתיים קשים ומהווה סכנה לבריאות הציבור, החליט מנהל מחוז ירושלים במשרד הגנת הסביבה, שוני גולדברגר, להוציא צו הפסקה מנהלי לסגירת העסק.


מפעל רדימיקס אדרת, צילום: אלי טרדבורקס - המשרד להגנת הסביבה

תעשיות רדימיקס

המשרד להגנת הסביבה מצא שגם חברת תעשיות רדימיקס, המפעילה מפעל לייצור בטון באזור התעשייה עטרות, מפירה את התנאים ברישיון העסק ומתפקדת באופן לקוי תוך גרימת מפגעים סביבתיים חמורים, לרבות גרימת זיהום אוויר. בסיורים שערך המשרד במקום, נמצאו הפרות של התנאים ברישיון העסק, בהם אי התקנת תאי אחסון מקורים לאגרגטים - ואף הוטל קנס בגין גלישת חומר בניין מעבר לגדר המפעל במסגרת מבצע אכיפה של המשטרה הירוקה.

בסיורים שערך המשרד, לאחר קיום שימוע לחברת תעשיות רדימיקס, נמצא כי הליקויים וההפרות לא תוקנו והמפעל ממשיך לגרום לזיהום אוויר חמור ולנזקים סביבתיים קשים. בשל כך, ולאור העובדה שבסמוך למפעל קיימים מבני ציבור ועסקים רבים המאכלסים קהל רב וכי קיים חשש משמעותי לפגיעה בציבור, החליט מנהל מחוז ירושלים במשרד להגנת הסביבה להוציא צו הפסקה מנהלי לסגירת המפעל.

המפעלים יוכלו לשוב לפעילות רק לאחר שימלאו את כל דרישות המשרד, ולאחר ביטול רשמי של הצו על-ידי מנהל המחוז. לבית המשפט יש את הסמכות להאריך את הצו מעבר ל-30 יום, או לבטלו, בהתאם לנסיבות.

המשרד להגנת הסביבה הודיע כי ימשיך בפעולות הפיקוח והאכיפה כדי להוריד את רמת זיהום האוויר באזור התעשייה עטרות.

פורסם בחדשות