הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


הודעה על הקלות נוספות לחקלאים המעסיקים עובדים זרים


בהמשך לפניית משרד החקלאות לרשות האוכלוסין וההגירה בנוגע לצמצום פעילות חקלאים בגידולים מסוימים בתקופה זו, ובמקביל הדרישה לתגבור בעובדים מצד חקלאים אחרים בהתאם‏‏, החליטה הרשות לבצע הקלות על ניוד עובדים בין החקלאים, עד להודעה חדשה

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  25-03-2020צילום: דורון לב - הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

בהמשך להודעת רשות האוכלוסין וההגירה מתחילת החודש, בדבר הארכת שהות עובדים זרים לחקלאות בתקופה הנוכחית, בניסיון להתמודד עם מגפת הקורונה, וכמו כן  למדיניות שר הפנים אריה דרעי, לבצע הקלות נדרשות בתקופה זו בכל הקשור להעסקת עובדים זרים, הוחלט היום (ד') על הקלות נוספות המתייחסות לניוד עובדי חקלאות זרים בתקופה זו.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים  הצטרפו אלינו לפייסבוק

ב מענה לפניית משרד החקלאות אודות צמצום פעילות חקלאים בגידולים מסוימים עקב התקופה, במקביל לדרישה לתגבור בעובדים מצד חקלאים אחרים בהתאם‏‏, הוחלט לבצע הקלות על ניוד עובדים בין החקלאים, אשר תיתנה מענה בתקופה זו.

א. הקלה לחקלאים ללא היתרים להעסקת עובדים זרים לשנת 2020, אשר הגישו בקשות להיתרים מטעמים רפואיים, וטרם התקבלה החלטה בבקשתם: ‏לפי ‏נוהל ‏הניוד, ‏ניתן ‏לנייד ‏עובדים ‏זרים‏ בחקלאות ‏רק ‏בין ‏חקלאים ‏שהם ‏בעלי ‏היתרים ‏להעסקת ‏עובדים ‏זרים ‏בתוקף. לאור המצב, ‏הוחלט ‏לאשר ‏ ‏ניוד ‏עובדי ‏חקלאות ‏זרים ‏גם ‏לחקלאים ללא היתר העסקה לשנת 2020, הממתינים להחלטה בעניינם מטעמים רפואיים כאמור. ‏ ההקלה ‏האמורה ‏הן ‏לניוד ‏בין ‏חקלאים ‏בתוך ‏אותו ‏ישוב ‏חקלאי ‏והן ‏לניוד ‏בין ‏חקלאים ‏המתגוררים‏ בישובים שונים.

ב. הקלה בקשר להליך אישור בקשות ניוד עובדים בין חקלאים המתגוררים בישובים חקלאיים שונים: לפי‏? נוהל ‏הניוד, ‏חקלאים ‏המבקשים ‏ניוד ‏עובדים ‏זרים ‏בין ‏ישובים ‏חקלאיים ‏שונים, ‏חייבים ‏להגיש ‏טופס‏ בקשה ‏לניוד ‏ללשכת שירות למעסיקים ‏והחקלאי ‏הקולט ‏אינו ‏רשאי ‏להתחיל ‏להעסיק ‏את ‏העובד ‏הזר‏ עד לקבלת אישור.
בתקופת ‏ההקלות, ‏החקלאי ‏המנייד ‏עדיין ‏יידרש ‏לשלוח ‏את ‏טופס ‏הבקשה ‏לניוד, ‏אך ‏החקלאי ‏הקולט ‏יהא‏ רשאי ‏להתחיל ‏להעסיק ‏את ‏העובד ‏הזר ‏מיד ‏עם ‏שליחת ‏הבקשה ‏ואין ‏צורך ‏לקבל ‏את ‏אישור ‏הרשות‏ בכתב. ‏

ג. הקלות בקשר לתקופת הניוד המינימלית: ‏לפי ‏הנוהל, ‏בניוד ‏בין ‏חקלאים‏ מישובים שונים, תקופת הניוד המינימלית היא ל-30 יום. בתקופת ‏ההקלות, ניתן ‏יהא ‏לנייד ‏עובד ‏זר ‏בין ‏חקלאים‏ בישובים שונים גם לתקופה קצרה יותר.

יודגש כי גם במהלך תקופת ההקלות מחמת מגפת הקורונה, ימשיכו לחול כל יתר התנאים הרגילים לפי נוהל הניוד, ובכלל זה חובת קבלת הסכמת העובד הזר לניודו.

הקלות אלו תהיינה בתוקף עד להודעה חדשה.

פורסם בחדשות