הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


הבהרות לגבי התקנות לשעת חרום בענף החקלאות ובעלי החיים


משרד החקלאות מפרסם היום (א') הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי החקלאות ובעלי החיים, לעניין תקנות שעת החירום - הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  22-03-2020בית אריזה חקלאי גרנות, צילום: חגי נתיב - באדיבות חקלאי גרנות

על פי התקנות לשעת חירום שפורסמו ביום ששי האחרון, במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ- 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה ביניהם.

המגבלה על מספר העובדים לא תחול על מקום עבודה שתחום פעילותו מנוי בתוספת לתקנות שעת החירום, ובלבד שיצמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית.

תחומי הפעילות שבאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנכללים בתוספת לתקנות שעת החירום, ושלא חלה עליהם מגבלת מספר העובדים הם אלה:

ccc

בנוסף, לא תחול מגבלת מספר העובדים במקום עבודה על:

1. ייצור, ייבוא, עיבוד, הובלה, אחסנה אספקה, חלוקה, אריזה, שיווק, הפצה, מכירה קמעונאית וסיטונאית של מזון – ובכלל זה פעילות השווקים הסיטונאים;

2. אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של כל תחומי הפעילות המפורטים בטבלה. בכלל זה, פעילות של מועצות הייצור החקלאיות והארגונים החקלאיים הנדרשת לשם המשך פעילותם התקינה של העוסקים בתחומי הפעילות המנויים בטבלה תוכל להמשך כסדרה, ובלבד שמספר העובדים יצומצם ככל האפשר למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותם החיונית.

הבהרות:

א. כל מקום עבודה שתחום פעילותו נכלל ברשימת תחומי הפעילות לעיל יכול להמשיך לפעול באופן מלא, ואין צורך באישור פרטני ממשרד החקלאות או מכל גורם אחר לשם כך.

ב. אין צורך בקבלת היתרי מעבר או אישורים כלשהם לצורך הגעה למקום העבודה.

ג. כל שנאמר לעיל תקף בתקופת תוקפן של התקנות לשעת חירום, כלומר מיום ה- 22/03/20 ועד ליום ה- 16/04/20.


פורסם בחדשות

» רוצים לקבל עדכונים נוספים  הצטרפו אלינו לפייסבוק