הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


בשל זיהום אוויר חריג: הוצא צו הפסקת ייצור למפעל הביטומן של בז''ן


לטענת המשרד להגנת הסביבה, בזן מפרה באופן מתמשך את הוראות היתרי הפליטה בייצור אספלט לכבישים. משמעות הצו - הפסקת פעולות הייצור, האחסון וניפוק הביטומן, המשמש לייצור אספלט כבישים ולאיטום. הצו ייכנס לתוקף בחודש אפריל בכדי לאפשר היערכות של המשק

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  17-01-2020


Responsive
מתחם בז''ן, מאת: Dorontalmi - נוצר על ידי מעלה היצירה -ויקיפדיה

המשרד להגנת הסביבה הוציא אתמול (ה') לחברת בז"ן ולמנהליה צו מנהלי להפסקת פעילות הייצור ביטומן (אספלט לכבישים). זאת, בשל הפרה מתמשכת של הוראות היתר הפליטה, ובהן אי-שדרוג מתקן (סקראבר) המטפל בפליטות מערך ייצור, ואחסון וניפוק ביטומן במפעל בז"ן, באופן הגורם לחריגה מערכי הפליטה בארובת מתקן הסקראבר במזהם חומרים אורגניים נדיפים (המבוטא כ-TOC).

» רוצים לקבל עדכונים נוספים  הצטרפו אלינו לפייסבוק

חברת בז"ן (בתי זיקוק לנפט) הפועלת במפרץ חיפה, נדרשת לפי הצו שעליו חתום מנהל מחוז חיפה, שלמה כץ, להפסיק את פעולת הייצור, האחסון וניפוק הביטומן, עד לא יאוחר מ-16 באפריל 2020, עד לעמידת החברה בערכים שנקבעו לה בהיתר הפליטה. כבר כעת, הורה המשרד לחברה להודיע לאלתר ללקוחותיה על הצו האמור ועל כך שעליהם להיערך בהקדם האפשרי.

בעקבות הליך השימוע ובהיות מפעל בתי הזיקוק ספק הביטומן היחיד בארץ, הודיע המשרד להגנת הסביבה למשרדי הממשלה הרלוונטיים, כי נשקלת אפשרות הוצאת צו להפסקת השימוש למתקן הביטומן, לאלתר, על מנת להפסיק את ההפרה החוזרת והנשנית והמתמשכת של הוראות החוק וגרימת זיהום אוויר חזק ובלתי סביר.

בתגובה, הבהיר משרד הכלכלה, כי מתקן הביטומן בבתי הזיקוק חיפה הוא הספק היחידי של ביטומן למשק הישראלי בהיקף של כ-250 אלף טון בשנה. כמו-כן, ציין כי מוצר זה הוא הכרחי למשק, המשמש הן את תעשיית האיטום של מבנים, גגות ומבנים תת קרקעיים והן את ענף התשתיות.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הבהיר כי המפעל הוא חיוני ביותר, וכי כל תהליך ייצור האספלט במדינת ישראל תלוי בו. משרד התחבורה הוסיף כי משמעות סגירת המפעל היא הפסקת ייצור האספלט בכל המדינה ובכך יצירת פגיעה בלתי מתקבלת ברמה הלאומית מבחינת פיתוח כלל מערכת הכבישים ואחזקתם. שני המשרדים ביקשו שלא לסגור את המתקן, ולאפשר לו להמשיך ולפעול במתכונת הנוכחית, עד להקמת מתקן הטיפול בסוף שנת 2020.

על אף החשש שהביעו המשרדים ולאור החומרה הסביבתית, עמד המשרד על כך שיש להפסיק את החריגות. לאחר בחינת עמדת משרדי הכלכלה והתחבורה והבטיחות והדרכים כי מפעל זה הוא מפעל חיוני, בשל היותו ספק יחיד של הביטומן, ולאור חיוניות הביטומן למשק, כחומר אשר בלעדיו יופסק ייצור האספלט בכל המשק, דבר שעלול ליצור פגיעה קשה בפיתוח כלל מערכת הכבישים ואחזקתם, המשרד יהיה מוכן לתת אורכה להיערכות המשק. יחד עם זאת, בשים לב לחומרת החריגות, אין באפשרות המשרד לתת אורכה מעבר לתקופה מצומצמת בלבד של לכל היותר שלושה חודשים ולא מעבר לכך.

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "לצערי הרב, קבוצת בז"ן - ולא בפעם הראשונה - לא עומדת בדרישות הסביבתיות של המשרד להגנת הסביבה. מתקן ייצור הביטומן של בז"ן מזהם את האוויר, לא עמד בדרישות המשרד ולא עמד בלוחות הזמנים שהצבנו להתקנת מתקנים להסדרת הפליטות. לכן, המשרד להגנת הסביבה מודיע היום על הפסקת הפעילות של המתקן בתום 3 חודשים של היערכות, עד שהמפעל יעמוד בכל הדרישות של המשרד ויתקין את כל המתקנים הנדרשים לשם כך. המשרד להגנת הסביבה לא יאפשר חריגה מהדרישות המחמירות הנדרשות בהיתר הפליטה שהוגדרו באופן ברור ושקוף. עמדת הדרג המקצועי שהוצגה בפניי, הייתה חד-משמעית בנושא, וכהרגלי אני נותן להם גיבוי מלא. אני מקווה שהדבר יהיה תמרור אזהרה ברור גם לקבוצת בז"ן לגבי מתקניה האחרים וגם לגבי כל המפעלים המזהמים במשק. לא נהסס בעתיד כשנידרש לפעול בנחישות מול מי שיזהם ולא ניתן לפגוע בבריאות התושבים והסביבה"

גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "עתיד תעשיית הדלקים במדינת ישראל הוא נושא השרוי במחלוקת. עמדת המשרד להגנת הסביבה ידועה, ולפיה הגיע הזמן לסיים את זיקוק הדלקים בישראל וכי על הממשלה להיערך עד 2030 לכל המאוחר לסגירת המתחם הפטרוכימי בחיפה. יחד עם זאת, כל עוד מפעל בז"ן פועל, אנחנו נדאג שיפעל בתנאים המיטביים, שלא יגרמו לזיהום אוויר במפרץ חיפה. המשרד מפקח על המפעלים בצורה הדוקה, וגם בעתיד, בכל פעם שיתגלו חריגות, נפעל להפחתת הזיהום – בחיפה, ובכל מקום בארץ"

הרחבה בנוגע להפרות


בהיתר הפליטה של חברת בתי הזיקוק, נדרשה החברה לשדרג את מתקן הטיפול בפליטות לאוויר ממערך הייצור, האחסון וניפוק הביטומן באופן שיביא לעמידה בערכי הפליטה.

על אף זאת, בדיגומים שנערכו לגזים הנפלטים לאוויר מארובת הסקראבר, נמדדו חריגות מערך הפליטה המרבי המותר עבור המזהם הנקרא "כלל חומרים אורגניים נדיפים" (TOC) - שחלקן היו חריגות משמעותיות, של מאות ואלפי אחוזים מערך הפליטה שנקבע למזהם.

לחברה נשלחו מספר התראות על חריגות אלה, כולל הוראה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להפסקת החריגות מערכי הפליטה – גם על-ידי צמצום תפוקת הייצור והפסקת תהליכים.

לאור העובדה שהחריגות נמשכו, ב-26 בדצמבר 2019 התקיים שימוע לנציגי חברת בז"ן בפני מנהל מחוז חיפה, ובמהלכו הודו נציגי החברה כי אין באפשרות החברה לעמוד בערכי הפליטה מארובת סקראבר ביטומן, עד להתקנת מתקן חדש שיפעל בטכנולוגיה טרמית (RTO), וכי הצפי להקמת מתקן זה עד לסוף שנת 2020.

המשרד הבהיר לחברת בז"ן בצו כי ידעה כבר בשלב הנפקת היתר הפליטה בספטמבר 2016, כי עליה לשדרג את מתקן הסקראבר - זאת, על-מנת לעמוד בערכי הפליטה של מערך ייצור וניפוק הביטומן, לרבות עמידה בקצב הפליטה למזהם TOC, עד לא יאוחר מספטמבר 2018 ואף התריע בפניה על כך עם קבלת תוצאות דיגום בסוף שנת 2017. ואולם, החברה לא פעלה לשדרוג מתקן סקראבר הביטומן לצורך עמידה בערכים אלה עד למועד הנדרש בהיתר הפליטה, ועד היום, על אף התראות ודרישות מהמפעל.

לאור ההשפעות הבריאותית והסביבתית של פליטת חומרים אורגניים נדיפים, ולאור עמדת החברה כי לא ניתן להפחית את הפליטות אלא באמצעות הקמת מתקן טיפול, המשרד הוציא היום (ה') צו זה.

בשימוע בדצמבר 2019 נדון נושא נוסף, הנוגע גם לבז"ן וגם לחברת גדיב תעשיות פטרוכימיה, בגין חשד להפרת תנאי היתר הרעלים והוראות חוק המים הנוגעים לתחזוקת קווי הצנרת החוץ מפעלית לשינוע חומרים מסוכנים. מדובר בסיכון סביבתי ובסיכון מקורות מים כתוצאה מליקויי תחזוקה של מערכת ההגנה הקתודית נגד קורוזיה על צינורות חומ"ס (דלק) תת-קרקעיים שבבעלות בז"ן וגדיב.

המשרד להגנת הסביבה סבור שהחברות בז"ן וגדיב התרשלו בטיפולן בפגמים שנתגלו בעטיפות הציפוי של הצינורות. יחד עם זאת לאור העובדה שמדובר בפגיעה מעטפת הצנרת ולא בצנרת עצמה, ניתנת לחברות בז"ן וגדיב שהות של חודשיים מהיום להשלים את הליך הוצאת היתרי חפירה ולהתחיל את פרויקט השיקום של עטיפת הציפוי לאורך כל קווי הדלק המדוברים, כך שעבודות השיקום יסתיימו עד 31 במאי 2020 לכל המאוחר - או לחלופין, להעביר "מולוך" חכם לבחינת עובי דופן הצנרת עד ל-31 במרץ 2020, כאשר המשרד שומר לעצמו את הזכות לנקוט צעדי אכיפה נוספים בנושא זה במידת הצורך.

פורסם בחדשות