הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


מספר המשקים החקלאיים בישראל צלל ב-60% ב-40 שנה


הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סיימה את מפקד החקלאות שבו מיפתה יותר מ-17 אלף משקים חקלאיים פעילים בישראל. המפקד הקודם נערך לפני כמעט 40 שנה. התאחדות חקלאי ישראל: ללא טיפול ממשלתי מעמיק וגיבוש תכנית לאומית, אנו עלולים להמשיך ולהתדרדר במדרון של עזיבת החקלאים את עבודתם

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  17-01-2020


Responsive
צילום: דורון לב - הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

בחודש מרץ 2019 סיימה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את איסוף הנתונים במסגרת מפקד החקלאות הארצי 2017. זאת לאחר כמעט 40 שנה שבהן לא התקיים מפקד חקלאות בישראל (המפקד האחרון התקיים ב-1981 וסקר מקיף התבצע ב-1995).

» רוצים לקבל עדכונים נוספים  הצטרפו אלינו לפייסבוק

מטרת המפקד היא לקבל תמונת מצב עדכנית על החקלאות ועל מבנה המשק החקלאי בישראל בעקבות השינויים שחלו בחקלאות בעשורים האחרונים. לאחר סיום שלב איסוף הנתונים, הם עובדו ונערכו בהם בדיקות מעמיקות כדי להבטיח את איכותם ומהימנותם.

להלן ממצאים ראשוניים (ארעיים) הכוללים את מספר המשקים לסוגיהם, היקף השטחים החקלאיים לפי סוג הפעילות החקלאית ולפי מחוז וכן מאפייני המשקים החקלאיים לפי מגזר, סוג המשק, גודל המשק ופעילות חקלאית. נתונים נוספים יפורסמו בחודשים הקרובים.לקריאת הדו''ח המלא.

• מספר המשקים החקלאיים שנפקדו ונמצאו פעילים בשנת 2017 היה 17,338. מתוכם, 10,780 משקים במושבי עובדים, 4,468 משקים במגזר הערבי, 1,782 משקים פרטיים וחברות במגזר היהודי (מחוץ למושבים) ו-308 קיבוצים ומושבים שיתופיים.

• מספר המשקים החקלאיים ירד בכ-32% לעומת 1995 וב-61% לעומת 1981. נראה כי הירידה בפועל גדולה אף יותר, מאחר שבעבר נכללו רק משקים מגודל מסוים, ואילו במפקד הנוכחי לא הוגדר סף גודל מינימלי.

• סך השטח של המשקים החקלאיים, כולל שטחים לא מעובדים, עמד על 3.79 מיליון דונם, לעומת 3.61 מיליון דונם בשנת 1995.

• סך השטח המעובד (גידולים צמחיים) עמד על 3.45 מיליון דונם, לעומת 3.14 מיליון דונם ב-1995.

• שטחי הגידולים החקלאיים התרכזו בעיקר במחוזות ירושלים והדרום (1.74 מיליון דונם) ובמחוזות חיפה והצפון (1.27 מיליון דונם).

• כמחצית משטחי המשקים החקלאיים נמצאו בקיבוצים ובמושבים שיתופיים (1.79 מיליון דונם), והם אופיינו בשטח ממוצע למשק הגדול ביותר (5,827 דונם).

התייחסות התאחדות חקלאי ישראל לנתוני מפקד החקלאות 2017


''התאחדות חקלאי ישראל מברכת את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על עריכת מפקד חקלאות ועל פרסום הממצאים הראשונים מהסקר שמאפשר לגבש על בסיסו מדיניות שתתרום לחיזוק החקלאות והמרחב הכפרי בישראל המהווה חלק מרכזי בביטחון הלאומי שלנו''.

''מהסתכלות בממצאי הסקר ניתן לראות כי מספר המשקים החקלאיים הצטמצם ואיתו מספר העוסקים בחקלאות. המשמעות היא ברורה, למרות הגידול בסך השטח החקלאי המעובד, מספר החקלאים הפעילים קטן באופן דרמטי והסיבה העיקרית לכך היא ירידה תלולה ברווחיות החקלאי הקטן הבודד''''.

הנתונים האלו מדגישים את הצורך הדחוף לגבש תוכנית לאומית. ללא טיפול ממשלתי מעמיק, כפי שהדבר נעשה באירופה, שם אנו רואים תהליכים דומים במהלכו הוכנה תכנית כלל מערכתית ל-21 שנה, אנו עלולים להמשיך ולהתדרדר במדרון של עזיבת החקלאים את עבודתם''.

''מדינת ישראל צריכה להכין תוכנית לאומית כוללת לפתרון הבעיות הקשות של החקלאות הישראלית שתכלול גם אפשרויות חלופיות שישאירו את ההתיישבות בשטח הכפרי מפיתוח תיירות דרך אפשרויות לשימושים נוספים בקרקע ובמבנים כפי שנעשה באיחוד האירופאי''.

''בשלב זה מדינות הממשלה הפוכה ואנו רואים החלטות וחוקים שכרגע פוגעים בחקלאים כמו תיקון 116 ואי מתן אישור לשימוש בקרקע ומבנים לצרכים נוספים''.

אנו תקווה כי מדיניות הממשלה החדשה שתקום תציב את נושא החקלאות בעדיפות עליונה''. אומרים בהתאחדות חקלאי ישראל

פורסם בחדשות