הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


בשל אבדן הכנסה, קנט תפצה את מגדלי הפלחה בכ-18 מיליון ₪


עיקר הנזק נגרם מירידה תלולה במחירי החיטה בבורסת הסחורות ומשנה שחונה במיוחד בדרום הארץ. היקף הפיצויים בעונה החולפת בלבד, גבוה יותר מהיקפם ב- 3 השנים האחרונות גם יחד, ומעיד על חשיבותו הקריטית של הביטוח למגדלים

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  03-10-2019


Responsive
צילום: אמנון זיו - מתוך "הגלריה החקלאית מספר 8 של קנט"

היקף הפיצויים שתשלם קנט למגדלי השחת - חיטה ושעורה, במסגרת ביטוח הכנסה, רשם בשנה החולפת את אחד השיאים. והחברה תשלם למגדלים כ-18 מיליון ₪ עבור העונה האחרונה.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים  הצטרפו אלינו לפייסבוק

לשם השוואה, בשנה הקודמת פיצתה קנט את המגדלים בביטוח זה בכ-5 מיליון ₪. למעשה, היקף הפיצויים בעונה החולפת בלבד גבוה יותר מהיקף הפיצויים ב- 3 השנים האחרונות, גם יחד, ומעיד על חשיבותו הקריטית של הביטוח למגדלים.

ביטוח ההכנסה של קנט, שהושק בשנת 2009, נועד לגדר את הסיכונים שלוקחים על עצמם מגדלי הפלחה ולהבטיח להם, לכל הפחות, הכנסה מינימאלית ידועה וקבועה מראש. הביטוח מונע מהמגדלים פגיעה כלכלית הנובעת משילוב של ירידת מחירי הגידולים בבורסת הסחורות בעת שיווקם, שינויים בשער הדולר או בשל ירידה בהיקפי התוצרת. כלומר חקלאי שלא יגיע להכנסה הצפויה מראש כתוצאה משילוב הגורמים הללו יזכה לפיצוי כספי. פוליסות מסוג זה נהוגות כבר מספר שנים בארה"ב ומעבר לתרומתן לייצוב מהותי בהכנסות, הן מהוות בטוחה לחקלאים לצורך קבלת הלוואות מהבנקים. בארץ הביטוח פועל על פי מודל אזורי לקביעת היבול שפותח על ידי קנט.

ביטוח בעל חשיבות לאומית

מעבר להיבטים הכלכליים וייצוב הכנסותיו של המגדל, לביטוח ההכנסה חשיבות לאומית. בשנים האחרונות חלה עלייה בהכרה בחשיבות של גידולי הפלחה בשטחים פתוחים הן בשל תרומתם לשמירת הקרקעות ולמניעת השתלטות גורמים שונים על אדמות המדינה והן בשל יצירת מרחבים ירוקים. מסיבה זו, הביטוח פועל בעידוד ובתמיכה ממשלתית.

ירידה במחיר החיטה בעולם ושנה שחונה בדרום הארץ

בקנט מסבירים את היקף הפיצוי הגבוה בשנה האחרונה למגדלי הפלחה, במסגרת ביטוח ההכנסה, בשני גורמים. האחד בינלאומי והשני מקומי. מנתוני קנט עולה כי בשל שינויים עולמיים, מחיר החיטה בבורסת הסחורות ירד במהלך העונה החולפת בכ-20%. בנוסף לכך, למרות שהשנה החולפת הייתה שנה ברוכת משקעים מבחינת הממוצע הארצי, הרי שבדרום הארץ המצב היה שונה לחלוטין.

המגדלים בדרום הארץ סבלו מאחת השנים השחונות ביותר בשנים האחרונות דבר שהביא לירידה חדה, ולעיתים לרמה אפסית, של יבול בגידולי החיטה. יתרה מכך, בחלק מהמקרים המגדלים הפסיקו את גידולי החיטה, עוד במהלך העונה. שילוב שני הגורמים הביא להיקף הנזקים הגדול ובעקבותיו לגידול החד בהיקף הפיצויים שיקבלו המגדלים.

פורסם בחדשות