הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


נוהל להסדרת הפרות במגזר החקלאי


הסדרת ההפרות ככתוב בנוהל של רשות מקרקעי ישראל, היא אינטרס של המדינה כמדינת חוק, אך גם של בעל הזכויות החקלאי אשר אינו רוצה להיות מפר ואינו רוצה להיות תחת חשש מתמיד מצעדי אכיפה

דודו קוכמן *  07-09-2019


Responsive
למקום המצולם אין קשר לנאמר בכתבה, צילום: דורון לב - הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

הנהלת רשות מקרקעי ישראל פרסמה לאחרונה נוהל (B90/07) שכותרתו "הסדרת הפרות במגזר החקלאי". מטרת העל של הנוהל היא הסדרת ההפרות, אם במסגרת עסקה ואם בהפסקה / פינוי במידה ולא ניתן להסדיר את השימוש או כאשר המשתמש מחליט לוותר על השימוש הלא מוסדר.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים  הצטרפו אלינו לפייסבוק

הסדרת ההפרות ככתוב בנוהל היא אינטרס של המדינה כמדינת חוק אך גם של בעל הזכויות החקלאי אשר אינו רוצה להיות מפר ואינו רוצה להיות תחת חשש מתמיד מצעדי אכיפה.

הנוהל קובע תהליך מובנה, מועדים, פישוט של תהליכים ומנגנון תימרוץ להסדרה בהסכמה ומחמיר לעת הגשת תביעה.

נוהל זה מאפשר למי שיש לו שימושים לא מוסדרים לנצל את ההזדמנות ולפעול להסדרת ו/ או הסרתם של שימושים שאינם מוסדרים על פי חוק או על פי החוזה מול רשות מקרקעי ישראל.

ראוי לציין כי מסלול ההסדרה בהסכמה (חל גם על מי שמפנה/ הורס וגם על מי שעורך עסקה), כולל שומה ללא רווח יזמי, אפשרות לשימוש בטבלאות, תקופת חיוב של עד 7 שנים גם עם מתקיימים חריגי חוק ההתיישנות, שיעורי חיוב ללא התוספת הקבועה לדמי שימוש בהפרה והנחות עדיפות לאומית.

בעוד תביעות שיוגשו יהיו על בסיס שומה לכל שנה הכוללת רווח יזמי, לכל התקופה שניתן לתבוע ובשיעור תשלום של 6% בכל הארץ (ללא החלת הנחת אזור עדיפות).
ראוי להדגיש כי לאחרונה בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד רשות מקרקעי ישראל על כך שהיא דורשת תשלומים מעבר לשבע שנים ובניגוד לחוק ההתיישנות הודיעה רשות מקרקעי ישראל כי תחדל לעשות זאת.

בנוסף ראוי לציין כי מועצת מקרקעי ישראל קבעה בהוראת שעה תנאי הסדרה מטיבים לבעלי זכויות שאחד מהם לפחות הגיע לגמלאות וזאת בתנאי שיסדיר את שימושי הפל"ח שאינם מוסדרים בנחלה עד ליום 13//1/21 . ההסדרה המטיבה קובעת כי ישולמו 6% מערך הקרקע לכל שנה ומקסימום עד 4 שנים, גם אם השימוש היה לתקופה ארוכה יותר.

יש לזכור כי פעולות ההסדרה מול רשות מקרקעי ישראל אינן קשורות לפעולות ההסדרה מול חוק התכנון הבנייה ובעיקר סביב תיקון 116 (פרק האכיפה והענישה).

חשוב להדגיש כי רשות מקרקעי ישראל רואה באגודה כאחראית על הנעשה בחלקות ב' של החברים והיא מגישה תביעות כנגד אגודות על כל שימוש שנעשה שלא על פי היתר מהרשות על ידי מי מחברי האגודה.

התביעה להסדרה או הסרה אינה משחררת את החבר אך עלולה להביא את האגודה למעורבות שבעבר היא לא הייתה מעורבת בו.

יש חשיבות אם כן, בעקבות פרסום הנוהל שכל אגודה תסדיר כל שימוש שאינו מוסדר במשבצת האגודה גם כאשר השימוש הלא מוסדר נעשה ביוזמת האגודה וגם כאשר שימוש זה נעשה על ידי מי מחברי האגודה ללא ידיעתה והסכמתה.


...
הכותב: דודו קוכמן

עו"ד המתמחה במקרקעין באגודות שיתופיות ומשמש כמזכ"ל האיחוד החקלאיפורסם בחדשות