הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


ערר התושבים התקבל - חברת מקורות לא תכרות עצים ביער מכבים


פקיד היערות הארצי של קק''ל פסק כי רישיון הכריתה לחברת מקורות ביער מכבים יבוטל מאחר וישנן חלופות תוואי להנחת צינורות המים. ''יער מכבים הינו נכס סביבתי חשוב, בעל ערכים סביבתיים ויש לשמרו''

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  14-08-2019


Responsive
מבט אל יער בן שמן, מצילומי יהודית גרעין-כל, CC BY 2.5, ויקיפדיה

פקיד היערות הארצי של קק"ל, סוהיל זידאן, פרסם כי הוא מקבל את ערר התושבים ומבטל את רשיון הכריתה שהוענק לחברת מקורות ביער מכבים, לצורך הקמת מערכת מים לתושבי הסביבה.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים  הצטרפו אלינו לפייסבוק

ההערכה היא כי לצורך העבודות היו נכרתים מעבר ל-130 עצים כפי שצויין בתוכנית המקורית. בהחלטתו קבע פקיד היערות הראשי של קק"ל כי לחברת מקורות יש חלופות תוואי נוספות להנחת צינורות המים, חלופות אשר אינן פוגעות ביער ובסביבתו לדבריו.

זידאן: "לאחר שבחנתי את הנושא בכובד ראש, כולל החלופות האפשריות להנחת צינור המים, בין ממזרח לגדר כולל דרך הפטרולים של מכבים ובין ממערב לתוואי המתוכנן לאורך ציר החיץ או כל חלופה אחרת תוך מזעור הפגיעה ביער מכבים הייחודי עם שימור ביתי גידול גאובוטניים ייחודיים, פקיד היערות הראשי של קק"ל הח"מ מבין שיש למקורות חלופות תוואי נוספות, לרבות הנחת צינור 54 צול מזרחית לגדר מכבים בתווך שבין גדר מכבים וציר המערכת והנחת צינור ה 30 צול מערבית לכביש 443 , וכן אפשרות להטמנת הצנרת לאורך קו החיץ מערבית ליער מכבים בתווך שבין היער לבתי התושבים או כל חלופת תוואי אחרת שאינה פוגעת ביער ובסביבתו".

בנימוקים להחלטה, כותב פקיד היערות הראשי כי הוא בחן ולמד את החלופות השונות להנחת קו צינור המים. "אין ספק שתושבי מודיעין והסביבה זקוקים למים ואין ספק שחברת מקורות צריכה לממש את תכניתה להנחת קו צינור המים. יחד עם זאת, אין ספק שעצים והיער הינם בעלי חשיבות סביבתית גבוהה ביותר והכרחיים להמשך קיום היצורים החיים בכדור הארץ. יער מכבים הינו נכס סביבתי חשוב, בעל ערכים סביבתיים ויש לשמרו.

זידאן מוסיף כי " הח"מ לא נחה דעתו שאכן נעשו מירב המאמצים להימנע מהעברת קו המים בתוך שטח היער. הח"מ רואה לנכון שחברת מקורות תזיז את קו ה" 30 צפונה והצמדתו ככל שניתן לכביש 443 ".

בהחלטתו ציטט פקיד היערות הראשי של קק"ל את דברי דוד בן גוריון באמרו כי " עץ בן שבעים שנכרת לא יוכל לבוא במקומו שום מבנה מועיל חדש. אין תמורה לעץ עתיק. המשמיד עץ כזה עוקר שורשי אדם. בניין תוכל להקים כאן או שם, ולעץ בן מאה אין תמורה. אין זו רק ונדליות אלא ערעור העתיד. ובאיזו קלות עוקרים אצלנו. תמיד נמצא שעצים מפריעים למישהו או למשהו, לקו הישר של המדרכה או לחוטי החשמל או לאיזה כיכר קטנה שמישהו יזם בדמיונו קצר הכנפיים".

סוהיל זידאן מתח ביקורת חריפה נגד חברת מקורות אשר לדבריו, מנעה מהציבור הגשת עררים בניגוד לתנאי הרישיון וכמו כן פעלה בחוסר תום לב כלפי קק"ל וציבור התושבים ורק התערבות ומאמץ עיקש של תושבים אפשרו את הגשת מאות העררים. בנוסף, ציין זידאן כי גבי טענת מקורות לפיו ציר העבודות ביער מכבים יעמוד בין 6.5 מטר ל- 10 מטר, טענה זו אינה הגיונית, אינה מתקבלת על הדעת וסביר מאוד שרוחב ציר העבודות יהיה גדול יותר באופן משמעותי.

פורסם בחדשות