הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


הוקפא אישור התכנית להרחבת בז''ן


בית המשפט העליון הורה להחזיר את התכנית לשולחנה של המועצה הארצית לתכנון ובניה, לאחר שאישרה אותה למרות שהיא נעדרת רמת פרוט סבירה בנוגע להשפעות על הסביבה, וחרף חריגות זיהום האוויר החוזרות של המפעל. קבוצת בז''ן: נפעל עפ''י פסק הדין על מנת להבטיח המשך פיתוח בר קיימא, לתועלת המשק ותושבי האזור כאחד''

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  28-07-2019


Responsive
מתחם בז''ן, מאת: Dorontalmi - נוצר על ידי מעלה היצירה -ויקיפדיה

בית המשפט העליון קיבל היום (ג') את הערעור שהגישו הארגונים 'אדם טבע ודין', 'מגמה ירוקה' ו'הקואליציה לבריאות הציבור', בעניין הרחבת מתחם בז"ן וקבע כי התוכנית תחזור לשולחנה של המועצה הארצית לתכנון ובניה, בכדי להכין תכנית מפורטת של ההשפעה הסביבתית הצפויה כתוצאה מהרחבת המתחם.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים  הצטרפו אלינו לפייסבוק

התוכנית להרחבת מתחם בז''ן אושרה ע''י מנהל התכנון, זאת למרות חריגות זיהום האוויר המתמשכות והפגיעה בתושבי חיפה והסביבה. על- פי סעיף 45 לחוק אוויר נקי, בסמכות המשרד להגנת הסביבה להוציא למפעל מזהם צו מנהלי ובו דרישות מפורטות שעליו לנקוט על מנת לצמצם את החריגות. צו כזה הוצא למתחם באוקטובר 2017, אך עם זאת החריגות נמשכו.

''באופן אבסורדי, למרות הצווים שהוצאו ולמרות החריגות החוזרות, אושרה התוכנית להרחבת בז"ן'' אומרים בארגון אדם טבע ודין אשר הגיש לראשונה את הערעור לביהמ"ש העליון וארגוני הסביבה האחרים הצטרפו אליה.

עיקר הערעור נסוב על כך כי אין תכנית מפורטת להרחבת בתי הזיקוק, הכוללת בין היתר מיפוי המצב הקיים מבחינת בינוי ומתקנים ומבחינת זיהום האוויר הכולל, פירוט של המצב העתידי והגבלת היקפי הפליטות המתוכננים מהמתחם ("בועה").

בפסק הדין נכתב: "במחלוקת שהתגלעה בין המערערות לבין המדינה ובז"ן בעניין מידת הפירוט של התוכנית, הדין עם המערערות, ומקום שבו מבוקש לאשר הקמת מתקן ייצור או מבנה חדש שלו השפעה סביבתית ניכרת, יש להכין לשם כך תוכנית מפורטת ולאשר אותה בהליכים הקבועים בדין. לא מצאנו להורות בשלב זה על ביטול התוכנית מחמת הפגם האמור, אך לדעתנו יש לאפשר למועצה הארצית להידרש לסוגיה זו ולקבל החלטה בדבר סוגי המתקנים והמבנים שהקמתם תהא טעונה תכנון מפורט".

''המועצה הארצית תדון ותקבע כאמור – בתוך תקופת הביניים – באילו קטגוריות של מתקני ייצור (או מבנים) חדשים בעלי השפעה סביבתית ניכרת יידרש תכנון מפורט בשים לב לקביעותינו שלעיל. כאמור, החלטות שיתקבלו בנושא היתרי בנייה לפי התכנית בתקופת הביניים, תהיינה כפופות להכרעתה האמורה של המועצה הארצית. לא יתוקן הפגם בחלוף 12 החודשים, תבוטל התכנית''. נכתב בפסק הדין.

עו"ד לי-היא גולדנברג, ראש תחום כלכלה, סביבה ומשאבי טבע באדם טבע ודין: "בית המשפט העליון בא והסיר אחת הערפל מעל אחת התכניות הסטטוטוריות העמומות והבעייתיות שהיו לאחרונה ואשר התירה הרחבה בלתי מבוקרת של התעשייה המזהמת. בית המשפט הבין שלא ניתן לנתק את מתחם בזן מהלב הפועם של מפרץ חיפה וחצי מיליון התושבים שסובבים את המתחם. החלטה חשובה ביותר שמחזקת את ההלכה הפסוקה של בית המשפט בכל הנוגע לתכנון המפורט והחשיבות שלו בהגנה על בריאות הציבור."

עו"ד שני אלוני, מנכ"לית מגמה ירוקה: "הפסיקה היא הישג פנטסטי של ארגוני הסביבה ובעיקר של ציבור תושבי מטרופולין חיפה. אנו קוראים לממשלה הבאה שתוקם לאמץ את תוכנית עמק החדשנות של רשות מקרקעי ישראל לפינוי התעשייה הפטרוכימית ממפרץ חיפה, לסגירת בתי הזיקוק עד שנת 2025 ומעבר למשק אנרגיה נקי. לא יתכן שבמקום הכי מוכה זיהום ותחלואה במדינת ישראל המדינה תאפשר להקים עוד מתקנים מזהמים ומסוכנים על חשבון החיים והבריאות של קרוב למיליון מתושבי מטרופולין חיפה. המאבק להבראת מפרץ חיפה נמשך בכל הכוח, עם גיבוי נחרץ של התושבים ותמיכה מוחלטת של רוב המפלגות המתמודדות לכנסת ומרבית הרשויות המקומיות במפרץ. אני מאמינה כי אנחנו בפתחו של השלב המכריע במאבק".

רוית שטוסל, מרכזת 'הקואליציה לבריאות הציבור': "שנים של מאבק ציבורי להפחתת הזיהום התעשייתי וקידומו של חזון חדש ונקי למפרץ חיפה והיום אנחנו עוברים משוכה משמעותית בדרך אליו. מה שהיה ברור לנו כבר בתחילת הדרך, קיבל היום את את אישור בית המשפט העליון. באזור בו קיים עודף תחלואה ותמותה הקשור בקשר סיבתי ומובהק לזיהום האוויר, אסור לאפשר למפעל בעל ההשפעה הסביבתית השלילית הגדולה ביותר בארץ להתקדם לבניית מתקני ייצור חדשים ללא הליך תכנוני מסודר ואמיתי וללא אפשרות השגה לציבור. ברכות והוקרה גדולה לכל השותפים האמיצים והנחושים בדרך להישג זה!"

מקבוצת בז''ן נמסר בתגובה: ''תב"ע בזן נועדה לאפשר לקבוצה לשפר את פעילותה הסביבתית תוך המשך הבטחת צרכי המשק. כפי שגם נכתב בהחלטת בית המשפט העליון, התכנית נועדה בין היתר לאפשר לבזן להחליף מתקנים ישנים בחדשים, העומדים בתקנים המחמירים ביותר בעולם''.

''בית המשפט העליון קובע בין היתר במסגרת ההחלטה, כי "אין להקל ראש בצורך בפיתוח גמיש של המתחם" וכי יש "להתחשב במאפייניה הייחודיים של התעשייה במתחם". בזן תפעל עפ"י פסק הדין על מנת להבטיח המשך פיתוח בר קיימא, לתועלת המשק ותושבי האזור כאחד''.

פורסם בחדשות