...

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


הוגשה עתירה לבג''ץ נגד הפעלת חוות הטורבינות ברמת הגולן


החברה להגנת הטבע מבקשת מבג''ץ לעכב את אישור הפעלתו של מיזם חוות טורבינות הרוח הענקית בתל פארס. העתירה מעלה טענות נגד הליך אישור הפרויקט והמנגנונים שלא הוכנסו בה להגנה על בעלי-הכנף ואשר יבטיחו את שלומם של הנשרים ברמת הגולן

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  10-02-2019טורבינות בגובה 150 מטרים - הדמייה: תומר הררי , צילום: דב גרינבלט - החברה להגנת הטבע

לאחר שקבינט הדיור אישר לחברת אנלייט את הקמת חוות הרוח ברמת הגולן, הגישה החברה להגנת הטבע עתירה לבג"ץ, נגד הוועדה לתשתיות לאומיות וחברת אנלייט, בה היא מבקשת להורות על ביטול אישור התכנית להקמת חוות הענק בתל פארס.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים  הצטרפו אלינו לפייסבוק

פרויקט 'רוח בראשית' צפוי לקום בקרבת תל פארס והוא כולל הצבה של 40 טורבינות בגובה של יותר מ-80 מטר. עלות ההקמה נאמדת בכמיליארד שקל.

בעתירה שהוגשה גם בשם פרופ' יוסי לשם, מומחה עולמי לציפורים, טוענת החברה להגנת הטבע, כי התכנית אושרה למרות שלא הוכנסו בה המנגנונים שיבטיחו את שלומם של הנשרים ברמת הגולן, הנמצאים בסכנת הכחדה וכי חוות טורבינות הענק תתחיל לפעול מבלי שבוצעו בה ניסויים "על יבש", שיבטיחו את שלומם של מעט הנשרים שעוד נותרו בישראל

"למעלה מ - 4,500 ישראלים, מכל הגילאים, מכל רחבי המדינה ומכל שדרות החברה, הגישו השגות על התוכנית", נכתב בעתירה לבג"צ של החברה להגנת הטבע. "בראש מעייניו של ציבור רחב זה, עמדה ההגנה על הנשר המקראי – מין דגל וסמל לטבע הישראלי. ציבור זה, כמו גם החברה להגנת הטבע, אינו מתנגד להקמתה של חוות הרוח, או לייצורו של חשמל באמצעות משאב מתחדש זה; דאגתו של הציבור היא לכך שעמידתה של ישראל ביעדים של שימוש באנרגיה מתחדשת וצמצום פליטתם של גזי חממה, תעלה בקנה אחד גם עם התחייבויותיה הבינלאומיות לשמירה על המגוון הביולוגי הייחודי שלה, ובמקרה זה - כולנו מבקשים להבטיח את שלומם של הנשרים שלנו, טרם שתוקם חוות הרוח".


נשר מקראי בכרמל, צילום: Artemy Voikhansky, מתוך ויקיפדיה

"החברה להגנת הטבע סבורה כי ייצור חשמל ממקורות מתחדשים, היא דבר ראוי והיא תומכת בכך, אולם זה חייב להיעשות תוך התחשבות בבעלי כנף ייחודיים, שהם ערכי טבע מוגנים, כמו הנשרים, על אחת כמה וכמה, אם תוצאה אפשרית היא פגיעה אנושה בהם, עד כדי הכחדה".

"המין המאויים ביותר על ידי פגיעתן של טורבינות רוח – הוא הנשר המקראי. ברמת הגולן, כ - 4 קילומטרים בלבד מאתר חוות הרוח המוצעת, קיימת מושבה של נשרים מקננים והם משחרים אחר מזון באזור זה. כמוהם, משחרים אחר מזון בשטח חוות הרוח המוצעת, גם נשרים מאזורים אחרים בישראל (ממושבות בכרמל ובנגב) וממדינות האזור (ירדן, סוריה וטורקיה).

"אוכלוסיית הנשרים בישראל סבלה וסובלת עדיין, מפגיעות קשות, שהובילו אותה לסף הכחדה; הרעלות משניות ופגיעות מהתנגשויות בקווי הולכה לחשמל, הורגות כל שנה נשרים. מדינת ישראל משקיעה זה שנים כספים ומאמצים רבים באישושה של אוכלוסיית הנשרים בישראל. אנו עושים זאת לא רק כיוון שהנשר הוא מין דגל וסמל – הנשר נזכר במקרא עשרות פעמים – אלא גם מכיוון שלנשרים תפקיד משמעותי במערכת האקולוגית ובעולם החי: הנשרים הם הסניטרים של הטבע. בפשטות, פעילותם של הנשרים מונעת הפצה של גורמים מזיקים ומחלות הפוגעים בבעלי חיים ובאדם. איזון עדין במיוחד נדרש, אם כן, כשישראל באה לשקול את תועלותיה של חוות רוח כזו המוצעת כאן, אל מול פגיעות אלה''.

"החברה להגנת הטבע הגישה את העתירה לאחר שהיא התרשמה שאיזון כזה לא היה בהליכי קידומה של תכנית זו, למרות שחזרו והתרענו על כך, פעמים רבות. על אף שאזהרותינו והשגותינו נמצאו נכונות, התוכנית אינה מבטיחה את הישרדותם של בעלי הכנף באזור".

"לכן, אנחנו מבקשים למנוע את אישורה של התוכנית בעת הזו, עד לאחר שיושלם "הניסוי היבש" – המדגים ומוכיח את כושרו של המערך שהוצע בידי יזמי התוכנית, לאתר, לזהות ולמנוע מראש, את הפגיעה בבעלי הכנף, מפעילותה של חוות הרוח ולחילופין, כי "הניסוי היבש", לימוד תוצאותיו, יישומן ועיגונן של התובנות הללו בתוכנית, יהיו, כולם, טרם מתן היתרי בנייה, וכי ייקבע בתוכנית במפורש, כי היתרי הבנייה מכוחה, יינתנו אך ורק בכפוף למסקנותיו של 'הניסוי היבש'".