...

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


נזקי עתק לחקלאות: למעלה מ-155 מיליון ₪ במחצית הראשונה של השנה


זאת בהשוואה לשנת 2017 כולה, בה נגרמו נזקים בגין נזקי טבע בסכום של כ-180 מיליון ₪. שמואל תורג'מן, מנכ''ל קנט: ''עבור רובנו השינויים במזג האוויר הם לכל היותר נושא לשיחה - לחקלאים מדובר בנזקים כלכליים עצומים''

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  02-08-2018

נזקים למטעי פירות בצפון הארץ, צילום: באדיבות קנט - הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

ההתחממות הגלובלית מכה גם בחקלאים הישראלים, ומעבר לנזקי החום, אנו עדים לגידול משמעותי בהיקף התופעות של מזג אוויר קיצוני ולפגיעה כלכלית עצומה בחקלאים.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים  הצטרפו אלינו לפייסבוק

מנתוני חברת קנט - הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי במחצית הראשונה של 2018 בלבד שילמה החברה לחקלאים פיצויים בהיקף שיא של למעלה מ-155 מיליון ₪. זאת לעומת כ-180 מיליון ₪ ששילמה החברה למגדלים עבור נזקי מזג האוויר בשנת 2017 כולה. 

מרבית הפיצויים במחצית הראשונה השנה שולמו למגדלים מבוטחים מצפון הארץ בסכום של כ-80 מיליון ₪, מגדלים בדרום הארץ פוצו בלמעלה מ-55 מיליון ₪ ומגדלים במרכז הארץ פוצו בכ-30 מיליון ₪.


צילום: באדיבות קנט - הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

הנזקים המרכזיים נגרמו בצפון הארץ וגורם הנזק המרכזי בהם היה הברד הכבד שירד במספר אירועים בחודשים הראשונים של השנה. הענף שספג את מרבית הנזקים במחצית הראשונה של השנה היה ענף הפירות. בסך הכל התקבלו בחדר המצב של החברה למעלה מ-6,600 הודעות נזק שונות במחצית הראשונה של השנה.

חברת קנט פיצתה החברה פיצתה את מגדלי הפירות בששת החודשים הראשון של שנת 2018 בסכום שלמעלה מ-43 מיליון ₪. בקנט מציינים כי השנה ניכרת פחיתת יבולים מהותית במיני פירות שונים כמו משמש, דובדבן, אפרסק, נקטרינה ועוד.

מגדלי הירקות פוצו במחצית הראשונה בלמעלה מ-33 מילון ₪ ומגדלי הפלחה פוצו בלמעלה מ-24 מיליון ₪. נזקים משמעותיים נוספים נגרמו גם למגדלי האבוקדו וההדרים (למעלה מ-4 מיליון ₪ פיצויים לכ"א).


צילום: באדיבות קנט - הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

גם למגדלי בעלי החיים נגרמו במהלך המחצית הראשונה של השנה נזקים כלכליים כבדים והחברה פיצתה אותם בסום של למעלה מ-35 מיליון ₪. עיקר הנזק נגרם למגדלי העופות – למעלה מ-25 מיליון ₪. את מגדלי הבקר פיצתה החברה בכ-9 מילון ₪.

הברד כאמור היה גורם הנזק המרכזי במחצית הראשונה של השנה עם נזקים של למעלה מ-30 מיליון ₪. יצוין כי מזג האוויר במחצית הראשונה של השנה היה הפכפך במיוחד, אירועי גשם וברד חזקים התרחשו גם במהלך חודש מאי וחודש יוני וגרמו לנזקים משמעותיים, בעיקר לגידולי הפלחה שנקצרו וטרם נאספו. בפירות וירקות עיקר הנזק מהברד נובע מפגיעה בקליפת הגידולים ומפסילת הגידול לשיווק. הגשמים, ובמיוחד הגשמים המאוחרים, גרמו לנזקים של כ-24 מיליון ₪.


נזקים למטעי תפוחים בצפון הארץ, צילום: באדיבות קנט - הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

הרוחות העזות והסערות גרמו לנזקים של למעלה מ-15 מיליון ₪, הנזקים התבטאו בעיקר בנשר של פירות מהעצים וקריסה של בתי גידול וחממות. נזק משמעותי נוסף נגרם באירוע סערה שהתרחש במהלך חודש ינואר במהלכו התקבלו בחברה למעלה מ-500 דיווחים ובכלל זה על הצפות ושיטפונות.

אירועי חום קיצוני גרמו לנזקים למעלה מ-11 מיליון ₪. עיקר הנזק למגדלי בעלי החיים נבע בעיקר בשל מחלות שונות.


נזק לכותנה שנקטפה, צילום: באדיבות קנט - הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

חשוב לציין כי כל הנתונים לעיל הם הערכות ראשוניות בלבד. במקרים רבים לא ניתן לאמוד את היקף הנזק ואת החוסר ביבול הנובע מכך בתקופה זו, אלא רק חודשים לאחר הפגיעה בגידולים. עוד יצוין כי הנזקים אינם כוללים את נזקי הבצורת, עבורם מפוצים החקלאים ישירות ע"י משרד החקלאות.

שמואל תורג'מן, מנכ"ל קנט: ''עבור רבים מאיתנו, התחממות כדור הארץ והשינויים האקלימיים הם במקרה הטוב נושא לשיחה, עבור החקלאים מדובר בהתמודדות יומיומית ובנזקים כלכליים עצומים. בשנים האחרונות אנו עדים לכך שמזג האוויר הופך לקיצוני יותר ומאופיין באירועים עוצמתיים שכמעט שלא ניתן להתמודד עימם. בנוסף, אם בעבר כל אחת מעונות השנה אופיינה בתופעות אקלימיות ספציפיות, ובהתאם לכך הותאמו הגידולים, בשנים האחרונות אנו עדים לתופעות חריגות כמו גשמים עזים או ברד, גם בחודשים מאוחרים כמו מאי ויוני, תוך שהם מסבים נזקים כבדים לגידולים. ללא התמיכה הממשלתית וללא הביטוח, החקלאות בישראל הייתה קורסת לחלוטין, על כל המשתמע מכך.