הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


אושרה ההצעה לקידום ופיתוח ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות


ועדת שרים אימצה את דו''ח קנדל וקבעה מכסות משמעותיות לאנרגיות מתחדשות. המטרה - להגיע ליעד של 10% ייצור בשנת 2020. המתווה קובע בין השאר כי המדינה תעניק רשת ביטחון פיננסית למתקנים לייצור חשמל שיוקמו בשטחי יהודה ושומרון. שר האוצר יאיר לפיד הגיש הערב ערר

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  03-02-2014צילום ארכיון: דורון לב, הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

וועדת השרים לאנרגיות מתחדשות אישרה היום (ב') את הצעת שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים סילבן שלום, לקידום ופיתוח תחום האנרגיות המתחדשות בישראל. במסגרת ההצעה, מציע המשרד הסבות והסטות של מכסות קיימות של אנרגיות מתחדשות במטרה להקטין את העלויות העודפות למשק החשמל במעל 2 מיליארד ש"ח.

בהתאם להחלטה שהתקבלה, אושרה האפשרות לתיקון רישיונות מותנים של מתקנים תרמו סולאריים שניתנו במסגרת הקצאת המכסות, למתקנים בטכנולוגית PV בהיקף של 180 MW וזאת בתוך 90 יום מקבלת ההחלטה. הסבה זו תחסוך למשק החשמל כ- 1.4 מיליארד ש"ח מהוון למשך 20 שנה.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו אלינו לפייסבוק

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום: ״אנו רוצים לפתח את תחום האנרגיות המתחדשות ולהגיע ליעד של 10% ייצור בשנת 2020, זאת על ידי יצירת שוק ומשק משמעותי וגדול בתחום. הנושא התחיל וטופל בצורה חזקה אצל השר לנדאו שתמך ודחף, ואנחנו נמשיך את המגמה, כל זאת תוך שמירה על הביקוש, הצרכים ורמת מחירים סבירה. אנו לא רוצים להגיע לרמת תעריפים בחשמל שלא תהיה נכונה למשק ולמאבקנו ביוקר המחייה".

השר להגנת הסביבה עמיר פרץ הציע להסית גם מכסות מתחום הביוגז לטובת האנרגיה הסולארית: "המכסה שהוקצתה לביוגז, 160 מגאווט, גבוהה בהרבה מהנדרש. יש להסיט 60 מגאווט ממכסה זו לטובת יצור חשמל פוטו וולטאי. על פי חישובי המשרד להגנת הסביבה הטיפול ביצור חשמל מכלל כמות הפסולת בישראל לא עולה על 100 מגהוואט. ההסטה תחסוך למדינה 27 מיליון ₪".

ההחלטה שהתקבלה היום כוללת גם הסטת מכסה של 70 MW מטכנולוגית רוח לטכנולוגיית P.V.. זאת בעקבות החסמים התכנוניים והקשיים בקידום הקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיית רוח. כמו כן, הוחלט על המרת 20 MW מטכנולוגיית רוח קטן (מתקנים עד 50 קילוואט) ו- 20 MW מתרמו-סולרי למתקנים בטכנולוגיית PV בהיקף של 40 MW . הסבות אלה צפויות להוביל להוזלה של מעל חצי מיליארד ש"ח מהוון למשך 20 שנה.

שר האוצר: מתנגד בתוקף להשקעה בתשתיות מחוץ לגושי היישובים

גם נושא הביו גז נכלל בהחלטה. ענף ייצור חשמל מפסולת נחשב אחד מהענפים הפרודוקטיביים ביותר לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. בהתאם לכך הוחלט לפנות למשרד הביטחון במטרה לבחון ולשקול אפשרות לאימוץ תעריפים למתקני ייצור חשמל מפסולת בתהליכים אנארוביים בשטחי יהודה ושומרון, זאת בדומה לתנאים הקיימים הנוגעים להקמת מתקנים אלו בכל חלקי הארץ. כמו כן הוחלט לבחון את הצורך בהסטה של מכסות מביו גז לאנרגיות אחרות.

החלטת הממשלה מיולי 2011 קבעה כי עשרה אחוזים מהמכסה שנקבעה למתקנים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה (30MW של מתקנים בינוניים), וכן עשרה אחוזים מכלל המכסות האחרות שנועדו למתקנים בינוניים, יוקצו למתקנים בינוניים שיוקמו ביהודה ושומרון. כיום, הגורמים המממנים מסרבים לממן פרויקטים ביו"ש, עקב החשש כי הסדרים מדיניים עתידיים עלולים להשפיע על פעילות המתקנים. לפיכך הוחלט כי במקרה של הפסקת תזרים הכנסות בעקבות הסדר מדיני, ועל מנת לאפשר הקמת מתקני ייצור חשמל ביו"ש, תישא המדינה בתשלום סכום יתרת החוב של היזם.

שר האוצר יאיר לפיד הודיע הערב (ב') כי הוא מתנגד להחלטה שהתקבלה היום בוועדת השרים, אשר במסגרתה נכתב כי על מנת לעודד הקמתם של מתקנים ביו"ש הממשלה תתחייב, כי במקרים של שינויים מדיניים שיגרמו להפסקת תזרים ההכנסות מהמתקנים הנ"ל ,כי היא זו שתישא בתשלום סכום יתרת החוב של היזם לתאגיד הבנקאי ו/או מוסד פיננסי שהעמיד מימון לפרויקט. בערר שהגיש שר האוצר נכתב כי ''תמיכה מעין זו היא בגדר מתן ערבות מדינה לכלל ההשקעות ביו"ש ועל כן, לא ברור כיצד ניתן להצדיק את ההגבלה הזו לתחום האנרגיות המתחדשות בלבד, או לתחומי יו"ש בלבד. מתן הגנה באופן כזה חושף את הממשלה לתביעות מצד גורמים רבים שיבקשו הגנה דומה. בנוסף, כתב לפיד כי הוא מתנגד בתוקף להשקעה בתשתיות חדשות מחוץ לגושי היישובים.''

היעד: 10% ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות בשנת 2020

יעדי הממשלה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות הוגדרו במסגרת החלטת הממשלה משנת 2009 בה נקבע יעד עיקרי לשילוב אנרגיות מתחדשות במשק החשמל בהיקף של 10% מסך צריכת החשמל לשנת 2020. היעד אושר מחדש בשנת 2011. בהתבסס על המכסות הקבועות בהחלטות הממשלה שצוינו ובהתייחס לתחזית עדכנית של המשרד באשר לקצב התממשותן בהתייחס לקשיים תכנוניים, רגולטוריים וסטטוטוריים, צפוי שיעור ייצור החשמל ממקורות של אנרגיות מתחדשות בשנת 2020, לעמוד על כ- 8% מצריכת החשמל, בכפוף לעמידה ביעד התייעלות אנרגטית. בימים אלו, פועל המשרד לעדכון מתווה המדיניות לשילוב אנרגיות מתחדשות במשק החשמל בהתאם לאבני דרך שיוגדרו ולתמהיל טכנולוגיות שנועד להביא להשגת יעד הממשלה ל- 10% ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות בשנת 2020.

איתן פרנס, מנכל ומייסד איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל: מדובר בהחלטה היסטורית שתניח יסודות למשק חשמל ירוק בישראל. השר שלום הוכיח כי חזון במשק האנרגיה הופך למציאות ועל כך יש לברך אותו ואת צוות משרדו".

מר חיים אלוש, מנכ"ל משותף 'משוב גרופ' יוזמת תערוכת קלינטק 2014 הבינלאומית שתתקיים ב-19-18 בפברואר 2014, מסר: "אנו מברכים על החלטה המקבעת את ההחלטה המקורית של ממשלת ישראל ואנו קוראים לממשלה ליישם את ההחלטה המקורית שהנשיא פרס הצהיר עליה בפני אומות העולם שעד סוף שנת 2014 ישראל תשתמש ב- 5% אנרגיות מתחדשות. ישנה חשיבות עליונה שממשלת ישראל תעמוד בהחלטותיה כדי להגביר את אמון הציבור בממשל ובכך לעודד גם את המגזר העסקי להשקיעה ולהגביר את הצמחייה במשק. ההחלטה מניחה יסודות איתנים להפיכתה של ישראל למעצמה אנרגטית ו צעד תומך לתעשיית הקלינטק המפותחת בישראל, שזוכה לביקוש והתעניינות בכל רחבי העולם. "