הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

חדשות חקלאות, טבע, סביבה וההתיישבות הכפרית מדור החדשות


אומ''ץ למבקר המדינה: חשד לאי סדרים בהקצאת מים לחקלאים בנגב


התנועה פנתה למבקר המדינה בעקבות מידע שהגיע אליה לפיו תוספת המים שמקצה הממשלה לטובת החקלאים בנגב מוקצית לחקלאים באופן בלתי תקין וללא כל שקיפות. משרד החקלאות: המשרד פועל תחת עקרון של שקיפות, כך גם בהקצאת אמצעי יצור

מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  15-4-2012


תנועת אומ"ץ פנתה היום (א', 15.4.12) במכתב למבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס, בעקבות מידע שהגיע אליה, לפיו קיים חשש כבד לדבריה לאי סדרים בהקצאת מים לחקלאי הנגב.

בפנייה של תנועת אומ"ץ אל מבקר המדינה כותב יו''ר ההנהלה אריה אבנרי: ''בשנת 2005 החליטה ממשלת ישראל על הקצאת תוספת של 30 מיליון קוב מים לחקלאות בנגב (החלטת הממשלה מס' 3973).... בעקבות החלטה זו מחלק משרד החקלאות מזה שנים מספר את התוספת הנ"ל בין חקלאי הנגב. לתנועת אומ"ץ הגיע מידע חמור ביותר לפיו תוספת המים דלעיל מוקצת ע"י משרד החקלאות לחקלאים שונים באורח בלתי תקין וללא כל שקיפות המתבקשת מכללי המשפט המנהלי. יובהר, כי במסגרת המידע אודות ההקצאות הבלתי תקינות של משאב לאומי יקר ערך זה הועלה חשש כבד ביותר לקיומו של סחר במים לחקלאות, על כל החומרה המשתמעת מזאת.''

לאור האמור מבקשת התנועה מהמבקר לבדוק את אופן הטיפול של משרד החקלאות בכל הקשור להקצאת תוספות המים, עפ"י החלטת הממשלה הנ"ל.

תגובת משרד החקלאות כפי שנמסרה לתכנית ''צבע הכסף'' ברשת ב': תנועת אומץ היא תנועה שאנחנו לא מכירים כלל במשרד. יחד עם זאת משרד החקלאות פועל תמיד תחת עקרון של שקיפות, כך גם בהקצאת אמצעי יצור. מידי שנה מבצע מחוז הנגב במשרד בדיקה לגיבוש השימוש במים שחולקו במסגרת הקצאות אלו, כתנאי להמשך ההקצאה.''