הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה


עונת ההשקיה החלה


על פי כללי המים, ההשקיה בגנים ובגינות מותרת מהיום (יום ב' 1.4.13) ועד לסוף נובמבר. שעות ההשקיה המותרות באמצעות מערכות המטרה, מ-5 אחה''צ ועד 10 בבוקר למחרת. רשות המים יצרה מחשבון השקיה לשרות הציבור, אשר מהווה כלי עזר לחישוב כמויות המים הנחוצות להשקיית הגינה הפרטית

מערכת פורטל החקלאות  1-4-2013
עונת ההשקיה החלה: על פי כללי המים, ההשקיה בגנים ובגינות מותרת מהיום (יום ב' 1.4.13) ועד לסוף נובמבר. שעות ההשקיה המותרות באמצעות מערכות המטרה, מ-5 אחה''צ ועד 10 בבוקר למחרת. ההשקיה בטפטוף מותרת בכל שעות היממה.  כך נמסר היום מרשות המים.

יש להשקות את הגן עם מערכת השקיה יעילה המאפשרת השקיה נפרדת לפי קבוצות צמחים בהתאם למנת המים הדרושה להם. רשות המים יצרה מחשבון השקיה לשרות הציבור, אשר מהווה כלי עזר לחישוב כמויות המים הנחוצות להשקיית הגינה הפרטית. מומלץ לכוון את מערכות ההשקיה בהתאם להמלצות.

בשנת 2009 נערכה רפורמה גדולה, במסגרתה הגינון הציבורי מקבל הקצאות מים בהתאם לסוג הצמחייה, גודל השטחים המגוננים ועל פי מקדם הלוקח בחשבון את קצב ההתאיידות באזור, מצב משק המים ועוד. השנה (2013) היא השנה הראשונה מאז הרפורמה שבה המקדם לחישוב הקצאות המים עבור הגינון הציבורי הינו 100% (מקדם 1) מהכמויות שבכללי המים, זאת בשל השיפור במצב משק המים. בשנת 2009 התחלנו ממקדם 0.6, כלומר הקצאה של 60% מהכמויות הנורמטיביות בכללי המים. מועצת רשות המים אשרה את הגדלת כמויות המים משנה לשנה בהתאם למצב משק המים וליכולת האספקה.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו אלינו לפייסבוק