הפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה


שתילת שתיל חדש בגינה


קנינו שתילים במשתלה. לפעמים אנחנו מניחים אותם בצד למספר שעות, במקרה הטוב שותלים אותם מיד. מה באמת קורה לשתילים כתוצאה מהמעבר הזה, ואיך ניתן להקטין את העקה שהם שרויים בה ולגרום להם להקלט טוב באדמה החדשה

רן פאוקר, נקודה ירוקה *  15-2-2013
שתיל מגיע ממשתלה בה גדל בתנאים מיטביים ללא כל עקה של מים, קרינה וחום. מעבירים את השתיל לגן/גינה לא תמיד בתנאים מיטביים. במקרה הטוב הוא נשתל מיד בקרקע. מהלך זה יוצר עקה לשתיל החדש וככל שנקטין אותה כך ייקלט השתיל טוב יחסית.

סיפור שממחיש חלק מהבעיה: בעבר שתלנו ערערים בחורף גשום. הקרקע במיכל הייתה חולית ואצלנו לס חולי (כבד יחסית לקרקע בעציץ) למרות הגשם שירד השקנו ביום השתילה. למחרת גוש הצמחים היה יבש! הקרקע מסביב ספחה אליה את המים מהגוש, בגלל מתח תאחיזת מים חזק של הקרקע ביחס לתערובת בעציץ. השתילים "ניצלו" בזכות השקיה יום יומית עד קליטתם בקרקע המקומית.

ראוי לשים לב למספר תופעות:

1. במשתלה השתיל גדל בצל בתנאי לחות סביבה וקרקע מיטביים ביחס לתנאים החדשים אליהם הוא מועתק.

2. תערובת הקרקע בעציץ במשתלה היא קלה, מאווררת ובעלת מתח תאחיזת מים חלש, וזאת על-מנת לעודד תנאי גידול מיטביים לקבלת שתיל ראוי לשתילה מהר יחסית. כאן מתחילה הבעיה של קליטת השתיל החדש בגן/גינה: מרבית קרקעות הגנים/גינות הן בעלות מתח תאחיזת מים חזק יחסית לזה שבעציץ. ומרגע ששתלנו את השתיל החדש, הקרקע המקומית שמסביבו "גונבת" את המים העצורים בגוש השתיל. זאת מסיבה פיזיקאלית פשוטה. הכל זורם בכיוון המתח הגבוה. במקרה שלנו כאן, בגוש השתיל המתח בו מוחזקים המים חלש בהשוואה למתח בקרקע הגן או הגינה (להוציא מקרה בו הקרקע בגינה חולית). ללא הקפדה טובה השתיל החדש יסבול ממחסור במים אף על-פי שקרקע הגינה רטובה

לקליטה טובה של השתיל ראוי לנקוט במהלכים הבאים:

א. להקפיד לשמור את השתילים עד השתילה כך שמכלי השתילה (שעל-פי רוב הם שחורים) לא יתחממו בשמש. טמפרטורה גבוהה עלולה לפגוע בשורשים בהיקף המכל, שורשים שמאוד חשובים לקליטה מהירה של השתיל. בהקשר זה יש להקפיד לא לחשוף השורשים ליובש בשלב שבין ההוצאה מהמכל לכיסוי בור השתילה ומאותה סיבה להקפיד לשתול בקרקע לחה עד להשקייה שאסור לאחר בהפעלתה.

ב. לבעיה 1, ראוי להקשיח את השתיל באמצעות אחזקתו מספר ימים בתנאי ביניים בין אלו שבמשתלה לאלו שבגינה, כלומר פחות צל ופחות לחות סביבתית וזו שבמיכל, זהירות לא להגזים.

ג. לבעיה 2. ישנם שני פתרונות טובים:

1. יש להקפיד להשקות מדי יום את השתיל החדש עד לקליטתו בקרקע הגן או הגינה. אנחנו ב"נקודה ירוקה" נוהגים, בהצלחה לחלק ל - 7 את מנת המים השבועית בטפטוף בהצבה של 1 X 1 מ' (אצלנו 11.5 מ"מ לשבוע) ולהשקות מדי יום, בכדי להתקרב לתנאי המשתלה עד לקליטת השתיל.

2. בקק"ל נוהגים לגדל השתילים בעציץ פרמידלי (מרובע) (המכונה קוויק – פוט) בעל תחתית פתוחה יחסית. העציץ במשתלה מועמד על רשת באוויר, לקיטום אויר של השורשים המגיעים לתחתית העציץ.

כלי מעולה זה יוצר מצב בו מרבית השורשים גדלים ישר לעבר התחתית ללא סלסול מסביב לגוש (תופעה שעלול לפגוע בהמשך התפתחות השורשים ראה מאמר). ובעיקר בהיקף הגוש. כך ששתילת שתיל כזה בקרקע לחה יוצרת מגע מידי וטוב של מרבית מערכת השורשים עם הקרקע בגן או בגינה. ונמנעת בעיית התייבשות השתיל החדש בגלל הבדלי מתח מים בין קרקע העציץ וקרקע הגינה.

ראוי להדגיש:

כל מה שנכתב כאן מתאים לכל גדלי המיכלים מהקטן ביותר ועד לעץ בגוש גדול בשק שתילה או בהעתקה עם גוש.

אם הקרקע במיכל בו גדל השתיל דומה במתח מים לקרקע הגינה בעיית התייבשות הגוש החדש לא קיימת,

יש להקפיד להדק ולמלא את כל חללי בור השתילה סביב הגוש החדש, ליצירת מגע טוב של השורשים עם הקרקע. בגושי שתילה גדולים מילוי בור השתילה במים לפני השתילה או הצפה בגומה סביב השתיל, עוזרים מאוד לטפל בבעיה.

יש להקפיד ולהכין בור שתילה גדול בהרבה מגודל הגוש להבטחת קרקע מאווררת לקליטה טובה של השתיל. באזור סלעי יש להכין לעצים בור בנפח 1 מ"ק לפחות להבטחת עיגון לעץ (ראה מאמר)

המאמר באדיבות: "נקודה ירוקה" גן בוטני אקולוגי קיבוץ ניר עוז www.eco-garden.co.il