Feed Editor פורטל החקלאות הישראלי | לוח חקלאי | מודעות בחקלאות RSS https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?mytemplate=tp1 he למכירה - 1-20 דונם קרקע חקלאית פרטית בגני הדר למכירה בגני הדר 1-10 דונם טאבו חקלאי פרטי, לשימוש חקלאי בלבד<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 26-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=20750&mytemplate=tp2 Real Estate להשכרה - מחסן חקלאי 500 מ''ר להשכרה מחסן חקלאי בגודל 500 מ''ר , 2 משרדים, ממ"ד, ,בטון מוחלק, חשמל מתח גבוה, חומה היקפית, גילוי אש<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26947-1.jpg"> 26-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26947&mytemplate=tp2 Misc להשכרה - מחסנים לעיסוק חקלאי בלבד להשכרה 2 מחסנים למטרות חקלאיות בלבד במושב עולש בגודל של 540 מ''ר כל אחד, בנויים מאיסכורית מבודדת<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26945-1.jpg"> 26-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26945&mytemplate=tp2 Equipment, Crops למכירה - מנערת זיתים למכירה מנערת זיתים של חברת ברדלוצי במצב סביר, עבדה לא מעט שנים, עגלת האיסוף במצב מעולה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26943-1.jpg"> 26-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26943&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - לקסוס ג'יפ 4X4 <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26942-1.jpg"> 26-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26942&mytemplate=tp2 Misc למכירה - פרי קיווי אורגני <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26940-1.jpeg"> 25-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26940&mytemplate=tp2 Crops שונות - מדידת פחמן והפקת קרדיט מאושר חברתנו מעניקה שרותי מדידת פחמן והפקת קרדיט פחמן מאושר (בינלאומי)לעסקים בתחום האנרגיה הירוקה, מחזור וכל עסק שאינו פולט גזי חממה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 24-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26896&mytemplate=tp2 Misc למכירה - מחשב השקיה עם שליטה מרחוק לחקלאי מחשב השקיה מקצועי וקל לתפעול, השקיה מכל מקום בכל מצב, תמיכה בכל סוגי המגופים, מבוסס תקשורת סלולרית<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/21420-1.jpg"> 24-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=21420&mytemplate=tp2 Equipment מעוניין לקנות - ערבות הושענא רבא מעוניין לקנות כמות גדולה של ערבות הושענא רבא<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 24-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26939&mytemplate=tp2 Crops מעוניין לקנות - גולל טיפטוף <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 24-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26938&mytemplate=tp2 Equipment להשכרה - שטח פתוח לכל מטרה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 24-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26937&mytemplate=tp2 Real Estate שונות - הקמת חממה לגידול הידרופוני <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 23-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26936&mytemplate=tp2 Equipment, Misc מעוניין לקנות - שתילי ליצ'י <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 23-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26934&mytemplate=tp2 Crops להשכרה - מתחם חקלאי מאושר לפעילות מחקר ופיתוח באזור אשדוד / קרית גת בהסכם שותפות, מתחם חקלאי מאושר לפעילות מחקר ופיתוח בתחום קנאביס רפואי<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 23-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=24320&mytemplate=tp2 Real Estate מעוניין לקנות - קרקעות בעמק חפר דרושות קרקעות חקלאיות בשלמות בטאבו בעמק חפר<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 23-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=23568&mytemplate=tp2 Real Estate למכירה - מנהרה חקלאית + מערכת הידרופונית מנהרה חקלאית כולל חדש חדש ללא בעיות ולא תקלות או נזילות, מחירים טובים אך ורק לאנשים רציניים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26933-1.jpg"> 22-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26933&mytemplate=tp2 Equipment להשכרה - מחסן חקלאי להשכרה מחסן חדש 150 מ''ר, פנל מבודד. גובה 6 מטר, גישה בדרך אספלט, חשמל תלת פאזי<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26382-1.jpg"> 22-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26382&mytemplate=tp2 Real Estate למכירה - דבש דבורים טבעי למכירה דבש דבורים טבעי ללא האכלה וללא תוספת סוכר<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26671-1.jpg"> 22-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26671&mytemplate=tp2 Crops למכירה - מרססי מפוח ורשתות ברד למכירה שני מרססי מפוח רז לפרחים ורשתות ברד<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 22-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26255&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - אנטוניו קררו <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26932-1.jpg"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26932&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מקצרת מטעים חדשה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26931-1.jpg"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26931&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מכונות לייצור תבן וריסוק גזם <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26930&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - פרוז'קטורים סולאריים עוצמתיים לחקלאים ובעלי משק בעלי משק ? חקלאים ? גרים במושב או קיבוץ ? אנו מציעים מבחר פרוז'קטורים סולאריים עוצמתיים מאוד<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/24081-1.jpg"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=24081&mytemplate=tp2 Misc למכירה - Azomite בישראל חדש בישראל Azomite אבקת סלע המכילה 70 עקבות מינרלים חיוניים, לירקות ופירות, הידרופוניקה ואקוופוניקה, מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/17053-1.jpg"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=17053&mytemplate=tp2 Crops, Misc למכירה - חולצות שרוול קצר לעובדים בחצי מחיר למכירה חולצות קצרות לעובדים במחיר מציאה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/20567-1.jpg"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=20567&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - ידיות לטוריות ומקושים למכירה ידיות לטוריות ומקושים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/25741-1.jpg"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=25741&mytemplate=tp2 Equipment למכירה, להשכרה - מבנים לגידולים בפאנלים מבודדים מבנים בגודל 8000 מטר מרובע, חשמל במתח גבוה, חדרי קירור מחולקים לתאים, רחבות תפעול גדולות ורמפת העמסה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26593-1.jpg"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26593&mytemplate=tp2 Real Estate למכירה - טרקטורון חשמלי עם הייבר לאורוות סוסים <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26929&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - חלונות מבודדים חלונות מבודדים עם רשת זכוכית נגד שמש, מידות 120/120 כולל בסיסים, מתאים לסגירה ללולים או סככות<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/25897-1.jpg"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=25897&mytemplate=tp2 Misc למכירה / להשכרה - מזקקה ליצור אלכוהול מזקקה ליצור אלכוהול תוצרת צ'כיה, ייצור של כ80 ליטר בשמונה שעות, אלכוהול ברמה של 90%<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/21845-1.jpg"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=21845&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מכונה לייצור רשתות למכירה מכונה ליצור רשתות עובי חוט 2-3 מ''מ וגם מכונה נוספת ליצור רשתות לעובי חוט 3-4 מ''מ<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/24653-1.jpg"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=24653&mytemplate=tp2 Misc למכירה - מכונה ליצור פנלים למכירה מכונה לייצור פנלים לבניה מהירה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/24655-1.jpg"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=24655&mytemplate=tp2 Misc למכירה - מלגזה Jungheinrich Efg 220 במצב מעולה מלגזה יונגהינרייך Efg 220 במצב מעולה, שלושה תרנים עד לגובה 5.7 מ כולל צידוד ומטען<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26066-1.jpg"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26066&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מלגזה חשמלית סטיל גרמניה למכירה מלגזה חשמלית סטיל גרמניה שלושה שלבים, אחרי שיפוץ כללי ברמה של חדש<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/22342-1.jpg"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=22342&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - שיפוץ בקרים לכל סוגי רכב חשמליים רותם שרותים אוויריים, מתקנת ומשפצת יחידות פיקוד נסיעה והרמה לכל סוגי המלגזות, רכבים ייעודיים ולבמות הרמה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/24050-1.jpg"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=24050&mytemplate=tp2 Misc מעוניין לקנות - חלקת זיתים למסיק לפי אחוזים <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 21-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26927&mytemplate=tp2 Crops למסירה - ברווז ברבר זכר למסירה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26926&mytemplate=tp2 Livestock מעוניין לקנות - דלתות לריינג'ר וטרקטור קטן <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26925&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - גדיות למכירה 6 גדיות בנות 6 חודשים.<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26924-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26924&mytemplate=tp2 Livestock למכירה - עץ צאלון צעיר למכירה עץ צאלון צעיר בן 8, מיועד לצל, במושב ליד יבנה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26923&mytemplate=tp2 Misc למכירה - מיכלי מזוט למכירה שני מיכלי מזוט תקינים כולל הגבהה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26922-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26922&mytemplate=tp2 Equipment להשכרה / מכירה - שטח חקלאי מגודר בכניסה לפרדס חנה שתי חלקות צמודות של 1.7 דונם כל אחת, מגודרות עם שער לכל חלקה עם שער מעבר ביניהן, יש חיבור מים שפירים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26548-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26548&mytemplate=tp2 Real Estate למכירה - מכסחת מטעים עם צלחת כיסוח מכסחת מטעים עם צלחת לכיסוח בין הגזעים, גלגלי גובה ובוכנת צידוד, תוצרת איטליה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/21939-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=21939&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מעמיסים קדמיים למכירה מעמיסים קדמיים לכל סוגי הטרקטורים, אפשרות לכף ומזלג כיחידת קצה ולכף נפתחה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/24065-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=24065&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מהפך מיכלים למכירה מהפכי מיכלים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/21116-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=21116&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - חליפות אוברול למיגון תקן לשנתיים למכירה חליפות אוברול למיגון לעבודות לכימיקלים, אנטיסטטי, תקן לשנתיים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26522-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26522&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - משאבה מהירה למכירה משאבה מהירה 3" מורדת מעברית שעמדה חירום, מצב חדש הנעת דריישפט<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=25390&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - טרקטור קובוטה 2850 למכירה טרקטור קובוטה 2850 מודל 1988, אפשרות עם עגלת הייבר<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26357-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26357&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - קראוון במצב מצויין למכירה בהזדמנות, קרוואן במצב מצויין, מידות 4*8<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26678-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26678&mytemplate=tp2 Real Estate, Misc שונות - כל מה שצריך שהעסק יעבוד כמו שצריך ! שטרן יועצי ניהול - מבינים עסקים בונים הצלחות. שירות מומחים רב-תחומי לעסקים, בסטנדרטים הגבוהים ביותר<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/25770-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=25770&mytemplate=tp2 Misc שונות - שטרן יועצי ניהול - מבינים עסקים, בונים הצלחות חברת שטרן יועצי ניהול, שקיימת למעלה מ- 20 שנה וליוותה מאות עסקים בישראל להצלחה, מתמחה במגוון תחומים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/21239-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=21239&mytemplate=tp2 Misc למכירה - למכירה/ החלפה קוואסקי טריקס 2013 למכירה טרקטורון קוואסקי 2013 במצב טוב מאוד, 750 סמ''ק, לאחר שיפוץ מנוע ויישור קו<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26847-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26847&mytemplate=tp2 Equipment שונות - קורס מכונאות רכב לחובבים מתארגנים לקראת קורס נוסף אחרי החגים, חוויה אמיתית למי שאוהב ורוצה ללמוד על על כל מכלולי המכונאות<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26549-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26549&mytemplate=tp2 Misc למכירה - ערבות לסוכות תשפ''ד מכירת ערבות איכותיות לחג הסוכות תשפ"ד, מהרו להזמין, כמות מוגבלת, כל הקודם זוכה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26476-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26476&mytemplate=tp2 Crops למכירה - מיכל סולר נייד + משאבה 12V הפתרון האידאלי למילוי סולר באתרי עבודה, מתאים לחברות קטנות הזקוקות לתדלק מלגזות במפעל<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/21042-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=21042&mytemplate=tp2 Misc להשכרה - שיתוף פעולה בבית אריזה ענק מחפש שיתוף פעולה עם מגדל תבואה חקלאית במבנים בהיתר לבית אריזה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/19819-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=19819&mytemplate=tp2 Real Estate למכירה - קילשון למלגזה למכירה זוג קילשונים מפלדה מלאה כושר הרמה 2 טונה, משומשים במצב מעולה, מתאימים גם למלגזת שדה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26756-1.jpg"> 20-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26756&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מכסחת בצל תוצרת SAMON הולנד למכירה מכסחת בצל, רוחב שורה 1.93 מטר ממרכז גלגל למרכז גלגל, הספק 60-80 דונם/יום<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26158-1.jpg"> 19-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26158&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מפזרת קומפוסט עם מסוע למכירה מפזרת זבל אורגני וקומפוסט. מסוע הידראולי עם צידוד למסוע פיזור. אפשרות פיזור זבל קרוב לגזע העץ<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26157-1.jpg"> 19-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26157&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מגובי גזם למטעים מגובי גזם כפולים לעבודה בשני צדדים על שתי שורות, מגובי גזם בודדים לעבודה בצד אחד של השורה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/21941-1.jpg"> 19-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=21941&mytemplate=tp2 Equipment להשכרה - מחסן חקלאי <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 19-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26921&mytemplate=tp2 Misc למכירה - 100 עצי זית מטע <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 19-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26920&mytemplate=tp2 Crops להשכרה - חדרי קירור להשכרה שבעה חדרי קירור חדשים לגמרי בגודל 180 מ''ר כל אחד מגיע עד +2 מעלות<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/15221-1.jpg"> 19-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=15221&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מיכל דישון 220 ליטר <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 19-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26919&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - עצי ליצ'י <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 18-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26918&mytemplate=tp2 Crops, Misc להשכרה - כרם יין מניב להשכרה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 18-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26917&mytemplate=tp2 Misc למכירה - משאבה הידראולית 24 וולט למכירה משאבה הידראולית 24 וולט במצב מעולה, כולל מיכל 12 ליטרים, לחץ עבודה 2900 psi <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26491-1.jpg"> 18-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26491&mytemplate=tp2 Equipment מעוניין לקנות - קראשר (מגרסה) לענבים <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 18-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26916&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מיכל HDPE 5 מ"ק <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 17-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26915&mytemplate=tp2 למכירה - משקלים וקשת בטחון לפרגוסון <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 17-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26914&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - 6 עזים אלפינים <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 17-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26913&mytemplate=tp2 Livestock למכירה - סל אדם למנוף <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 17-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26912&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מזלג הרמה לחיבור לטרקטור <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 17-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26911&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - קולטיבטור תוצרת איטליה למכירה קולטיבטור מכין זריעה עם מעגלה גלגלי עומק וסכין מיישר לעבודה בחממות רוחב עבודה 200 סמ' אורך 190 סמ'<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26175-1.jpg"> 16-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26175&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מנערות שקדים וזיתים למכירה מנערות שקדם וזיתים איכותיות, חדשות ויד שניה, עם או בלי עגלת איסוף<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/18222-1.jpg"> 16-09-2023 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=18222&mytemplate=tp2 Equipment