Feed Editor פורטל החקלאות הישראלי | לוח חקלאי | מודעות בחקלאות RSS https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?mytemplate=tp1 he למכירה - מלאי שנותר להקמת קירות ירוקים עקב יציאה מהתחום, למכירה מלאי ציוד שנותר להקמת קירות ירוקים, כולל מודולים, מיכלי מים וכל הציוד הנלווה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 21-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=25936&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מתמר שקילה ZEMIC למכירה מתמר שקילה ZEMIC עד 50 ק''ג דגם H3G-C3-50kg-6B<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/20532-1.jpg"> 21-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=20532&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - משאבה צנטריפוגלית CENTRA משאבה צנטריפוגלית CENTRA דגם AIX125-32 ספיקה של 400 קוב לשעה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/20553-1.jpg"> 21-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=20553&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מתקן סינון Nuove Energie למכירה מתקן סינון Nuove Energie מתאים לסינון מוצקים / מים, ניתן לשימוש בתעשיית הנייר ובכל מתקן שפכים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/20643-1.jpg"> 21-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=20643&mytemplate=tp2 Equipment, Misc למכירה - מסמן / מתלם מסמן / מתלם בעל מתלמים 15'' מתאים לעיבוד לפני תיחוח, רוחב מרכזים 1.95 מ'<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/25448-1.jpg"> 21-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=25448&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - אופני הרים למכירה אופני הרים מצוינים, שיכוך מלא 26 <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 21-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27276&mytemplate=tp2 Misc למכירה - מכבש הידראולי למכירה מכבש הידראולי קוטר 55 ס''מ לייצור מיץ ענבים/יין, עבד מעט, חסרים שני לוחות עץ עליונים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 21-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=235949&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מעלית כפות למכירה מעלית כפות 11 מטר<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/21032-1.jpg"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=21032&mytemplate=tp2 Misc למכירה - משאבת סחרור מים מגנטית - תוצרת יפן SANSO משאבת סחרור מים מגנטית - תוצרת יפן מתאימה גם למים חמים 2.400 ליטר בשעה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/20534-1.jpg"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=20534&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מד גובה לבקרת מפלס מוצקים Torex למכירה מד גובה לבקרת מפלס מוצקים TOREX, מתאים למכלי פלסטיק, סילויים ועוד<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/20515-1.jpg"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=20515&mytemplate=tp2 Equipment להשכרה - מכונת רדיה חשמלית להשכרה מכונת רדייה חשמלית מיועדת לרדיית דבש ממסגרות סטנדרט, 4 מסגרות<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26462ה-1.jpg"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26462&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מארז לפרלינים 6 תאים ישנם שני מארזים לפרלינים, אחד בצורת ספר והשני בסגנון של מגירה, ישנן לפחות 500 יחידות מכל סוג<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26718-1.jpg"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26718&mytemplate=tp2 Misc למכירה - מתקן / Tool להתקנה/שליפה של מכסה מיכל תמיד מלא מתקן יעודי ביצור חד פעמי למכסה של מיכל 1000 ליטר, עשוי עץ אלון, בעיצוב של יקב מטרא<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26058-1.jpg"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26058&mytemplate=tp2 Misc למכירה - מתקן ייבוש כלי מעבדה / מעבדת היין למכירה מתקן למעבדה בעל 48 מקומות יבוש עם הפינים בקצוות מוגנים PVC, מוצר איכותי במצב כמעט חדש<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/25300-1.jpg"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=25300&mytemplate=tp2 Misc למכירה - מבחר מיכלי פיברגלס למכירה מבחר מיכלי פיברגלס למכירה בכל הגדלים ומכל הסוגים, מעל 250 מיכלים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=235948&mytemplate=tp2 Equipment, Misc למכירה - מפזר קומפוסט למכירה מפזרת זבל / קומפוסט פיזור אחורי, המשמשת להפצת זבל אורגני או קומפוסט, תכולה 6 קוב, רצפת נירוסטה.<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/27354-1.jpg"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27354&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - כוורות דבורים פעילות למכירה כוורת דבורים 7 חלות, משפחה פעילה בתהליכי גדילה - פועלות, זכרים, מלכה, וולד, פולן ודבש<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/23576-1.jpg"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=23576&mytemplate=tp2 Livestock, Misc למכירה - משפחת דבורים אורגנית למכירה משפחת דבורים אורגנית כולל מלכה, פועלות, זכרים, דבש ופולן, 10 חלות מלאות דבורים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/24766-1.jpg"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=24766&mytemplate=tp2 Livestock למכירה - Azomite בישראל חדש בישראל Azomite אבקת סלע המכילה 70 עקבות מינרלים חיוניים, לירקות ופירות, הידרופוניקה ואקוופוניקה, מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/17053-1.jpg"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=17053&mytemplate=tp2 Crops, Misc מעוניין לשכור - מבנה לטיפול בכלבים מחפש לשכור מבנה לטיפול בכלבים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=235947&mytemplate=tp2 Livestock למכירה - מתחחת חקלאית למכירה מתחחת חקלאית במצב מצוין של חברת sicma ברוחב 1.20 מטר<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/235946-1.jpg"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=235946&mytemplate=tp2 Equipment מעוניינת לקנות - קש יבש, ללא דגנים מעוניינת לרכוש קש ללא דגנים על מנת ליצור מצע לגידול פטריות<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=235945&mytemplate=tp2 Livestock, Crops שונות - טיפול בוורואה - חשוב ודחוף אני מציע לדבוראים בדיקות וטיפול באקריות הוורואה בחומר אורגני, ללא צורך להוריד קומות<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/21187-1.jpg"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=21187&mytemplate=tp2 Misc מעוניין לקנות / לשכור - קרקע בנגב המערבי / צפוני מעוניין לקנות / לשכור קרקע למרעה או לחקלאות באזור הנגב המערבי / צפוני<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 20-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=25906&mytemplate=tp2 Real Estate למכירה - מכונת השקייה גלילאו למכירה מכונת השקיה גלילאו של חברת גלקון כמו חדשה, מיקסר 24 ברזים, עם בקר ec ph<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/235943-1.jpg"> 19-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=235943&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מהפך תעשייתי הידראולי למכירה מהפך תעשייתי במצב מושלם של חברת sameto technifil<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/17477-1.jpg"> 19-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=17477&mytemplate=tp2 Misc למכירה - מיכל אחסון 2000 ליטר מאלומיניום למכירה מיכל אחסון ALUCON מאלומיניום 200 ליטר לאחסון אבקות/גרגירים, אפשרי גם לנוזלים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/20602-1.jpg"> 19-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=20602&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - תנורים לחימום בעזרת גפת למכירה תנורים תוצרת איטליה אוויר / מים, עובדים על חומר גלם אורגני<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/17933-1.jpg"> 19-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=17933&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מיכלי אחסון למכירה מיכלי אחסון בנפח 2000 ליטר, מיועדים לאחסון אבקות / גרגירים, תקן מזון<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/16925-1.jpg"> 19-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=16925&mytemplate=tp2 Misc מעוניין לשכור - מבנה חקלאי לבית אריזה מעוניין לשכור מבנה חקלאי 500-1000 מ''ר לצורך בית אריזה לירק באזור יהוד<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 19-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=235942&mytemplate=tp2 Real Estate מעוניינת לקנות - קרקע חקלאית פרטית בטאבו מעוניינת לקנות קרקע חקלאית פרטית בטאבו, לא אדמת מנהל, לא מושע, באיזור 50 ק''מ רדיוס סביב העיר מודיעין <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 19-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=235941&mytemplate=tp2 Real Estate למסירה - כלבות מעורבות למסירה שתי כלבות גדולות מעורבות בנות 5, מחוסנות ומעוקרות, כלבות טובות<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/235940-1.jpg"> 19-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=235940&mytemplate=tp2 Livestock למכירה - אגוזי פקאן דלמס למכירה כ- 150 קילו אגוזי פקאן דלמס <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 19-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=235939&mytemplate=tp2 Crops למכירה - מערכת ניקוי אוטומטית לפאנלים סולאריים המערכת המושלמת לניקוי אוטומטי של פאנלים סולארים, מבוססת מתזים מיוחדים, ללא מגע יד אדם<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/14976-1.jpg"> 19-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=14976&mytemplate=tp2 Misc למכירה - בלות תלתן עם שיבולת ובלות חיטה למכירה בלות תלתן עם שיבולת + בלות חיטה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 19-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=25717&mytemplate=tp2 Crops למכירה - עצי זית וחלוקי נחל למכירה בהזדמנות מספר עצי זית ומבחר חלוקי נחל<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/27069-1.jpg"> 19-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27069&mytemplate=tp2 Misc מעוניין לשכור - חממות מעוניין לשכור לטווח רחוק חממות בשטח בין 3 ל7 דונם, עם גישה לחשמל ומים, באזור גדרה - קרית גת והסביבה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 19-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=235938&mytemplate=tp2 Misc למסירה - כלב כנעני מעורב למסירה כלב כנעני מעורב מקסים בן 3, יפהפה ואנרגטי מאוד, חושים חדים מאוד לשמירה על המרחב, זקוק למרחבים מחייה גדולים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/235936-1.jpg"> 19-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=235936&mytemplate=tp2 Livestock למסירה - כלב כנעני צעיר וטריטוריאלי למסירה כלב צעיר בן שנה, מאולף ומסורס, זקוק למקום עם מרחבים גדולים, שומר היטב ומתאים תאים לחווה / משק חקלאי<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/235934-1.jpg"> 19-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=235934&mytemplate=tp2 Livestock למכירה - מערכת בקרת אקלים מערכת בקרת אקלים חדשה הייתה בשימוש חודשים ספורים בלבד, מערכת פלסגן של לחות (CO2) וטמפרטורה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/27040-1.jpg"> 18-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27040&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - למסירה / שותפות מפעל ליצור פנלים לבניה מהירה למסירה בשל יציאה לפנסיה, מפעל חדש ליצור פנלים לבניה מהירה (לא פנל רגיל של פח) מתאים לבניית ווילות ומבנים ניידים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/235933-1.jpg"> 18-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=235933&mytemplate=tp2 Misc למכירה - תכולת אתר טיפוח של חברת חברת זרעים עקב סגירת האתר כל הציוד מוצע למכירה, באתר 20 דונם חממות שכולל את כל הציוד לתפעול האתר וכולל משתלה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/27469-1.jpg"> 18-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27469&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - סככה חדשה למכירה סככה חדשה מפורקת 1500 מ''ר מתאימה למבנה משק לול / רפת / דיר / מחסנים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/24684-1.jpg"> 18-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=24684&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מיכלי נירוסטה מוכרים ציוד משומש לתעשיית המזון, מיכלים מגדלים שונים מנירוסטה, ציוד אריזה, פלאו פאק, בית אריזה קומפלט ועוד<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 18-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27468&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מתחחת צח עפולה 1.8 מטר למכירה מתחחת חרבות צח עפולה 1.8 מטר, גיר משופץ , חרבות במצב טוב<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/27467-1.jpg"> 18-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27467&mytemplate=tp2 Equipment להשכרה - חדר קירור מבוקר לזרעים להשכרה חדר קירור מבוקר לאחסון זרעים בגודל 69 מ''ר כולל יבשן ומערכת התראה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 18-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27466&mytemplate=tp2 Equipment, Misc למכירה - טרקטור ניו הולנד למכירה טרקטור ניו הולנד במצב מעולה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/27465-1.jpg"> 17-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27465&mytemplate=tp2 Equipment מעוניין לקנות - טרקטורים ישנים קונה טרקטורים ישנים או לא תקינים, גם כאלה שעומדים הרבה שנים ללא רשיונות<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 17-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27258&mytemplate=tp2 Equipment מעוניין לשכור - חממות על שטחים בכל גודל מעוניין לשכור שטח עם חממות במצב שמיש עם פוטנציאל להפעיל אותן כולל תשתיות חשמל ומים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 16-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27464&mytemplate=tp2 Real Estate, Equipment למכירה - ארגז כלים לטנדר למכירה שני ארגזי כלים לטנדר, הארגז ממוקם לאורך ומעל הגלגל, פתיחה עילית עם מנעול<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26862-1.jpg"> 16-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26862&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - טרקטורון חדש וג'ון דיר 2130 למכירה טרקטורון חדש 2022 עם טסט רישיון חקלאי + ג'ונידיר 2130 מודל 76 עם רישיונות<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 16-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27463&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - פולריס ריינגר שנת 2007 פולריס ריינגר שנת 2007 (מתלים נפרדים), הכלי יימכר בזיכרון דברים, ללא רישוי, לא עבד קשה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26464-1.jpg"> 16-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26464&mytemplate=tp2 Misc מעוניינים לקנות / לשכור - קרקעות חקלאיות בטאבו בשלמות באזור עמק חפר / השרון מעוניינים לרכוש קרקעות חקלאיות בטאבו בשלמות בשטח של 10 דונם בערך, באזור עמק חפר / השרון<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 16-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=24168&mytemplate=tp2 Real Estate שונות - פינוי וכריתת פרדסים ומטעים שני חברה כורתים מטעים ופרדסים תמורת העצים שכרתו<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 16-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27462&mytemplate=tp2 Misc למכירה - מטע לימונים ללא גרעינים למכירה בדמן מטע צעיר של לימונים ללא גרעינים כ 5 דונם, באזור תל מונד<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/27449-1.jpg"> 16-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27449&mytemplate=tp2 Crops להשכרה - שרותי קרור חדרי קירור במקום שקט קרוב לנמל אשדוד, אפשרות לשרותים נוספים כמו משרדים, מגורים, בית אריזה וכד'<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/18762-1.jpg"> 16-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=18762&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - יוני דואר בלגי למכירה יוני דואר בלגי, מפוארים ובריאים בצבעים לבן שלג ולבן אפור<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/27461-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27461&mytemplate=tp2 Livestock למכירה - תרנגולים יפים ובריאים למכירה תרנגולים יפים ובריאים – מהסוגים - רוד אילנד, מראנס<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/27460-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27460&mytemplate=tp2 Livestock למכירה - ממטרות לשטח פתוח למכירה ממטרות לשטח פתוח מסוג ממקד<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/25376-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=25376&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מעמד לממטירונים / מתזים + צינורית למכירה מעמד לממטירונים / מתזים + צינורית קומפלט<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/21529-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=21529&mytemplate=tp2 Equipment להשכרה - בהסכם שותפות מחסן בעמק חפר בהסכם שותפות 6000 מ''ר מחסן חקלאי בעמק חפר / לב השרון<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/24525-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=24525&mytemplate=tp2 Real Estate למכירה - מפזרת קומפוסט עם טורבינה לפיזור למכירה מפזרת קומפוסט עם טורבינה לפיזור, מיועדת לעבודה בקומפוסט או כל זבל אורגני אחר נקי מאבנים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26172-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26172&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מכסחות חכמות למטעים וכרמים מכסחות חכמות כפולות ובדדות למטעים ולכרמים - גפנים, נשרים, זיתים, הדרים. כיסוח באמצעות סכינים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/21944-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=21944&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מנערות שקדים וזיתים למכירה מנערות שקדם וזיתים איכותיות, חדשות ויד שניה, עם או בלי עגלת איסוף<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/18222-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=18222&mytemplate=tp2 Equipment להשכרה - מבנה 250 מ''ר לשימוש חקלאי להשכרה מבנה חקלאי 250 מ''ר עם היתר לשימוש חקלאי בלבד, גלריה של 60 מ''ר משרדים בסטנדרט מאוד גבוה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/25109-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=25109&mytemplate=tp2 Real Estate למכירה - מפזרת קומפוסט עם מסוע למכירה מפזרת זבל אורגני וקומפוסט. מסוע הידראולי עם צידוד למסוע פיזור. אפשרות פיזור זבל קרוב לגזע העץ<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26157-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26157&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - תופים לצנרת למכירה תופים לצנרת שלוחות<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/24015-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=24015&mytemplate=tp2 Equipment להשכרה - מבנה חקלאי לוגיסטי מסחרי לשימוש חקלאי מחסן מסודר בגודל 600 מ''ר בגובה 8 מטר, ממוקם על משטח אספלט של 2500 מ''ר, יש דרך גישה סלולה ומשרד צמוד<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/18402-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=18402&mytemplate=tp2 Real Estate למכירה - מזרעות דיוק חדש מזרעות דיוק של חברת Matermacc, מיכל זרעים של 15 ליטר עם טאבלט אנדרואיד ומחשב בקרה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26156-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26156&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מתחחת תוצרת BREVIGLIERI איטליה למכירה מתחחת תוצרת BREVIGLIERI איטליה, רוחב 1.8 מטר, עובדת על קרדן ו- SAFETY CLUTCH<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26162-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26162&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - כפות לטרקטורים למכירה כפות לטרקטורים חקלאיים, הזמנה לפי סוג הטרקטור<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/18227-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=18227&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מפזרות קומפוסט למטעים ולשדות למכירה מגוון רחב של מפזרות קומפוסט למטעים ולשדות פתוחים תוצרת איטליה<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/21940-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=21940&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - חבילות חציר קטנות למכירה חבילות חציר קטנות בגודל 80/40/40, מיועדות לנוי ולמאכל לפינות חי ועוד<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/26716-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26716&mytemplate=tp2 Crops למכירה - מכסחת שרשראות בכל הגדלים למכירה מכסחת שרשראות בכל הגדלים, עם או בלי ריתום מהיר, גירים וקרדנים<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/22652-1.jpg"> 15-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=22652&mytemplate=tp2 Equipment מעוניין לקנות - מגרד זבל לטרקטור מעוניין לקנות מגרד זבל אחורי לטרקטור הבנוי למשיכה ודחיפה לאחור<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 14-02-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27459&mytemplate=tp2 Equipment