Feed Editor פורטל החקלאות הישראלי | לוח חקלאי | מודעות בחקלאות RSS https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?mytemplate=tp1 he שונות - הפקת קרדיט תעודות אנרגיה מתחדשות (irec) הכנסה נוספת! חברתנו מעניקה שרותי מדידת פחמן והפקת קרדיט פחמן מאושר (בינלאומי) לעסקים בתחום האנרגיה הירוקה, מחזור וחקלאות<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 20-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=26896&mytemplate=tp2 Misc למכירה - רשתןת ברד <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 20-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236425&mytemplate=tp2 Equipment להשכרה - להשכרה 4000 מ"ר מבנה לשעבר לולים <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 19-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236424&mytemplate=tp2 Misc למכירה - למכירה - ציוד מחווה חקלאית <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 19-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236423&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מיכל קירור <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 19-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236422&mytemplate=tp2 Equipment מעוניין לקנות - מזבלת לטרקטור <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 19-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236421&mytemplate=tp2 Equipment מעוניין לקנות - מחפש כמות לא גדולה של קשתות לחממה מ1# עד 2# <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 19-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236420&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - למכירה מניטו פרטים בפלאפון לא בשבת <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 18-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236419&mytemplate=tp2 Equipment מעוניין לקנות - <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 18-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236418&mytemplate=tp2 Equipment מעוניין לקנות, מעוניין לשכור - מעוניינת לקנות/לשכור 6 חביות יין 130ל' ואחת 150ל' <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 18-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236417&mytemplate=tp2 Misc מעוניין לשכור - מעוניין לשכור דיסקוס צר <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 18-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236416&mytemplate=tp2 Equipment מעוניין לשכור - בית 3-4 חדרים <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 17-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236415&mytemplate=tp2 Real Estate למכירה - מזכרת בתיה מגרש בשלמות <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 17-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236414&mytemplate=tp2 Real Estate למכירה - למכירה עינבי יין <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 17-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236413&mytemplate=tp2 Crops שונות - מוסך דוד מ.ב- תיקון טרקטורים חקלאיים וטסטים לצמ"ה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 17-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236412&mytemplate=tp2 Equipment מעוניין לקנות - קונה טרקטורים ישנים <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 17-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236411&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - צילר 20 קוב <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 17-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236410&mytemplate=tp2 Misc מעוניין לקנות - מכסחת שרשראות לטרקטור <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 16-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236409&mytemplate=tp2 להשכרה - מחסנים להשכרה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 16-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236408&mytemplate=tp2 Real Estate למכירה - חממות לפירוק <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 16-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236407&mytemplate=tp2 Equipment למסירה - למסירה סוס קווטר <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 16-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236406&mytemplate=tp2 Livestock למסירה - למסירה סוס קווטר <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 16-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236405&mytemplate=tp2 Livestock - מעוניין להשתלב בענף החקלאות. שותף /שילוב בעסק קיים פלוס השקעה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 14-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236404&mytemplate=tp2 שונות - חקלאי לעבודה באפריקה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 14-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236403&mytemplate=tp2 למכירה - ניגרר למכירה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 14-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236402&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - שתילי גפן יין (מלבק) <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 14-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236401&mytemplate=tp2 Crops, Misc שונות - מתנדבים למשק חקלאי <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 13-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236400&mytemplate=tp2 Livestock למכירה - מכסחת שרשרות <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 13-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236399&mytemplate=tp2 Equipment, Misc שונות - הרחקת חולדים מגינות <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 13-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236398&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מרסס מפוח זעיר טיפה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 13-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236397&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מכולת קרור 12 מטר <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 13-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236396&mytemplate=tp2 Equipment שונות - מחפש שותף לעיבוד כרם זיתים <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 13-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236395&mytemplate=tp2 למכירה - עיזים <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 11-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236394&mytemplate=tp2 Livestock - חווה/ שטח חקלאי למגורים <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 11-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236393&mytemplate=tp2 למכירה - קו טיפול חקלאי <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 11-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236392&mytemplate=tp2 Equipment מעוניין לקנות - בזנט ברזל להדליה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 11-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236391&mytemplate=tp2 למכירה - חוטרי אננס md2 <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 10-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236390&mytemplate=tp2 Crops, Misc למכירה - כוורת, ציוד דבורים <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 10-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236389&mytemplate=tp2 Livestock למכירה - קו טיפול חקלאי <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 10-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236388&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 10-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236387&mytemplate=tp2 Crops, Misc למכירה - רשת צל 70% חדשה ארוזה רוחב 6 מטר אורך 90 מטר 3 יחידות <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 10-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236386&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מכסחת דשא קובוטה דיזל <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 09-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236385&mytemplate=tp2 Equipment להשכרה - שטח לגידול וטיפול בכלבים המקום מגודר מסביב במזכרת בתיה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 09-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236384&mytemplate=tp2 Livestock למכירה - <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 08-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236383&mytemplate=tp2 למכירה - רשתות ההדלייה תמה 1 מטר ו2 מטר <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 07-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236382&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - למכירה מערבל לכיש נייח <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 07-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236380&mytemplate=tp2 Real Estate, Equipment, Misc למכירה - מכסת ביצים למכירה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 07-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236379&mytemplate=tp2 Misc למכירה - מנגו מזנים שונים <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 07-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236378&mytemplate=tp2 Crops למסירה - ברזל למסירה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 07-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236377&mytemplate=tp2 Misc מעוניין לקנות - מעוניין לרכוש ענבי יין איכותיים <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 07-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236376&mytemplate=tp2 Crops למסירה - עזרו למצוא בית ללני שלנו <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 07-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236375&mytemplate=tp2 Livestock מעוניין לקנות - מעוניין לקנות ריינגר פולריס דיזל החל משנתון 2019 <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 06-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236374&mytemplate=tp2 Equipment, Misc למכירה - ציוד חקלאי שמור <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 06-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236372&mytemplate=tp2 למכירה - רכב תפעולי חשמלי 48V <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 06-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236371&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - עגלת כלים מקצועית כחדשה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 06-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236370&mytemplate=tp2 Misc למכירה - מכולה 6 מ <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 06-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236369&mytemplate=tp2 Misc שונות - מחפש משקיע להרחבת היקב <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 05-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236368&mytemplate=tp2 Misc למכירה - קו טיפול חקלאי <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 05-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236366&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - עמוד גדר <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 04-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236365&mytemplate=tp2 Misc למכירה - ארגזי פלסטיק מתקפלים <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 04-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236364&mytemplate=tp2 Equipment, Misc למכירה - למכירה מחשב השקייה אואזיס של טל גיל <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 04-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236363&mytemplate=tp2 Equipment מעוניין לקנות - שטח חקלאי פרטי <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 04-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236362&mytemplate=tp2 Misc להשכרה - שרותי קרור חדרי קירור במקום שקט קרוב לנמל אשדוד, אפשרות לשרותים נוספים כמו משרדים, מגורים, בית אריזה וכד'<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/18762-1.jpg"> 04-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=18762&mytemplate=tp2 Equipment מעוניין לקנות - טרקטורים ישנים קונה טרקטורים ישנים או לא תקינים, גם כאלה שעומדים הרבה שנים ללא רשיונות<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 04-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=27258&mytemplate=tp2 Equipment להשכרה - מחסן חקלאי להשכרה מחסן איסכורית גודל 600 מ''ר עם 100 מ''ר משרדים, לשימוש חקלאי<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/236361-1.jpg"> 03-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236361&mytemplate=tp2 Real Estate מעוניין לקנות - לולים לעופות מעוניין לקנות לולים לעופות כולל פירוק הלול, תשלום במזומן, מגיע לכל מקום בארץ<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/na-1.gif"> 03-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236360&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - מיכל 5000 למכירה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 03-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236359&mytemplate=tp2 Equipment, Misc להשכרה - דרושים גגות להשכרה להקמת מערכות סולאריות <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 03-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236358&mytemplate=tp2 Real Estate מעוניין לקנות - טרקטור צר למטעים רוחב מטר ועשרה <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 03-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236356&mytemplate=tp2 Equipment למכירה - 60 דונם בית רשת <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 02-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236355&mytemplate=tp2 Equipment מעוניין לקנות - מיכל 10000 ליטר <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 02-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236354&mytemplate=tp2 למכירה - חבילות חציר קטנות <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 02-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236353&mytemplate=tp2 Crops למכירה - טליות <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 02-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236352&mytemplate=tp2 Livestock למכירה - חציר למכירה שיבולת דגן חיטה בקיה תלתן <br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/"> 02-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=236351&mytemplate=tp2 Crops שונות - כל מה שצריך שהעסק יעבוד כמו שצריך ! שטרן יועצי ניהול - מבינים עסקים בונים הצלחות. שירות מומחים רב-תחומי לעסקים, בסטנדרטים הגבוהים ביותר<br/> <img width="150" height="100" src ="https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/pics/25770-1.jpg"> 01-06-2024 https://www.israel.agrisupportonline.com/buysell/csv/csvread.pl?show=25770&mytemplate=tp2 Misc