חדשות בחקלאות, טבע וסביבה 

 
 
 
 
עסקים וחברות ממשלתיות מובילים ניהול סביבתי
 
ארבע חברות ישראליות יקבלו מהמשרד להגנת הסביבה ומהחברה להגנת הטבע מימון של 100 ₪ כל אחת, להטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בפעילותן. החברות ינתבו את המענקים למניעת זיהום אור, שיפור סניטציה ברפתות, עיבוד חקלאי תומך מגוון ביולוגי ויישום תוכנית ניהול אקולוגית לאטרקציה תיירותית
 
מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  31-12-2017
 

פארק תמנע. צילום: דב גרינבלט - החברה להגנת הטבע

בשנים האחרונות מתרחש שינוי מחשבתי עמוק בנוגע לקשר שבין כלכלה לבין איכות סביבה, בין רווחת האדם לבין שמירה על הטבע. מיזם משותף של המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע, מעודד חברות ישראליות להטמיע שיקולי מגוון ביולוגי בפעילותן.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו אלינו לפייסבוק

השנה זכו ארבע חברות ישראליות למענק של 100 ₪ שקלים כל אחת, שינותב בפעילותן למניעת זיהום אוויר, שיפור סניטציה ברפתות, עיבוד חקלאי תומך מגוון ביולוגי ויישום תוכנית ניהול אקולוגית לאטרקציה תיירותית.

החברות הזוכות - טרה, נתיבי ישראל, מילופרי והחברה הכלכלית חבל אילות, נבחרו על ידי ועדת שיפוט שכללה נציגים של המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, משרד האנרגיה ומשרד הכלכלה.

הקול הקורא, הנערך כמיזם משותף זו הפעם השניה, מציע לחברות עסקיות וממשלתיות חבילת מימון להטמעה של שיקולים אקולוגיים בנהלים ובתכניות עבודה.

השנה זכה הקול הקורא להתעניינות רבה. התקבלו 10 הגשות איכותיות של חברות מרכזיות בתחומי התשתיות, החקלאות והתיירות. חברי ועדת השיפוט ציינו, כי נבחרו פרויקטים שבהם לצד ביצוע קפיצת מדרגה בניהול האקולוגי יש אף פוטנציאל גבוה לחדשנות ולהובלה מגזרית.

הפרויקטים הנבחרים השנה – מתמנע בדרום ועד הגליל המערבי בצפון - יעסקו בסוגיות מהותיות לשמירת טבע, ובהן: מניעת זיהום תאורה, מניעת מינים משוטטים ומתפרצים הגורמים לנזקים לטבע ולחקלאות, פיתוח פרוטוקולים לעיבוד חקלאי משמר טבע, וגיבוש תכנית ניהול אקולוגית למרחב תיירותי.

הפרויקטים הזוכים:

נתיבי ישראל – הטמעה של שיקולים אקולוגיים בתאורת כבישים למניעת זיהום תאורה. זיהום אור הוא מצב בו אור לא נחוץ זולג אל מעבר לתחום המיועד להארה, וגורם למגוון השפעות שליליות על עטלפים, חרקים, עופות ויונקים. הפרויקט יעסוק בהטמעה של אמצעים למניעת זיהום אור בתאורת כבישים הן ברמת התכנון של כבישים חדשים, והן ברמת התחזוקה של כבישים קיימים, ויישם מחקרים קודמים בנושא ואמנה שגובשה בין נתיבי ישראל לרשות הטבע והגנים.

טרה – לטרה כ-130 רפתות המספקות חלב. הפרויקט יתמקד בסניטציה (תברואה) – מניעת גישה של חיות בר למקורות מזון בסביבת הרפת. מקורות מזון מלאכותיים גורמים להתרבות של חיות משוטטות, הגורמות לנזקים לחקלאות ולטבע, ולכן לסניטציה נאותה יש השפעה מרחבית משמעותית על שמירת האיזון האקולוגי.

מילופרי – מילופרי מרכזת שיווק וייצוא של תוצרת חקלאית מעשרות אלפי דונם בגליל המערבי. החברה נדרשת לעמוד בתקנים בינלאומיים, ולכן הפרויקט יתמקד בפיתוח והטמעה של פרוטוקולים מתקדמים של עיבוד חקלאי תומך מגוון ביולוגי, כמו צמחי כיסוי, שימור צמחיית בר בשולי החלקות, ושימור הקישוריות האקולוגית באמצעות התאמת הגידור.

החברה הכלכלית חבל אילות – החברה מנהלת את פארק תמנע. תמנע הוא פארק קולט קהל המשתרע על עשרות אלפי דונמים, המהווה אטרקציה תיירותית. במקביל, תמנע היא אתר טבע רגיש וייחודי. הפרויקט יפתח תכנית ניהול אקולוגית לפארק, שתשלב בצורה אופטימלית בין הצרכים התיירותיים ובין הרגישות האקולוגית במרחב, וכן תציע כלים להעצים את החוויה התיירותית בהקשרי הטבע.

במסגרת מיזם עסקים ומגוון ביולוגי, החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים יתמכו במקביל בשני פרויקטים נוספים: פרויקט למניעת זיהום אור עם חברת המים "מקורות", ופרויקט לאיפיון בעיית התנגשות עופות בר עם קווי מתח בחברת החשמל. אישור הפרויקטים מותנה באישור תקציבי סופי שיתקבל בקרוב.

תוצרי הפרויקטים יוצגו בכנס שיערך בשנת 2019.
עוד על פרויקט עסקים ומגוון ביולוגיwww.teva.org.il/business
 
 
 
 
 
 

 דף הבית  •  יעוץ חקלאי  •  תיירות כפרית  •  חדשות בחקלאות טבע וסביבה  •  מודעות - לוח חקלאי  •  דרושים בחקלאות  •  אינדקס אתרים חקלאיים  •  גינון ונוי  •  מתכונים  •  שרות מנויים חינם  •  RSS  •  לפורטל החקלאי באנגלית