חדשות בחקלאות, טבע וסביבה 

 
 
 
 
בג''ץ עצר תוכנית לבניית דירות בשטחים חקלאיים ליד אופקים
 
תוכנית הבנייה צפויה לחסל כ-7000 דונם של גידולים חקלאיים, באזור הנחשב כ'אסם התבואה של ישראל'. ''לפסק הדין שעשוי להתקבל בעניין העתירה, יש משמעויות בעלות חשיבות לחקלאות ול'גשם' תכניות הותמ''ל המאיימות על עשרות ישובים כפריים ברחבי הארץ''
 
מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  06-10-2017
 

'אסם התבואה של ישראל' צילם: שלמה אברמוביץ'

בשורה לחקלאי המושבים השיתופיים מעון, יתיר וכרמל: שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר, הורה לבטל שני דיונים בתוכנית הממשלתית "אופקים חדשים" (תמ"ל 1034) ולא לקדם את תכנית הבניה ממזרח לעיר, עד לדיון הבא בעתירה במאי 2018.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו אלינו לפייסבוק

לטענת המושבים העותרים, תכנית זו צפוייה לחסל כ-7000 דונם של שטחי עידית חקלאיים, שתוצרתם רובה לייצוא, באזור הנחשב כ'אסם התבואה של הנגב'.

לתכנית הוגשה גם התנגדותה של החברה להגנת הטבע, מאחר ושטחי התכנית מוגדרים בתמ"א 35, כשטחים בעלי ערכיות סביבתית ונופית גבוהה, ומחשש לפגיעה אקולוגית חמורה, בין השאר על נחל אופקים ונחל הלמות, המהווים את אחד המסדרונות האקולוגיים המרכזיים בנגב המערבי.

החלטת השופט דנציגר מנעה דיון הקראה שתוכנן להתקיים בירושלים ודיון נוסף של מועצת הותמ"ל, שפרקליטות המדינה הודיעה עליו בחופזה ובאופן חריג במהלך יום ד' (26.09.17 בערב).

העתירה העיקרית של חקלאי המושבים השיתופיים מעון, יתיר וכרמל, שהוגשה במרץ השנה על ידי עו"ד רון רוגין, מעלה את שאלת חוקיות ה'צו לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור' (הוראה שעה) ופורסת בהרחבה את החריגה מסמכות עניינית בה נגועים צו ההכרזה והתכנית.

לטיעונים בעתירה ולפסק הדין שעשוי להתקבל בעניינה, יש משמעויות רבות בעלות חשיבות לחקלאות בישראל ול'גשם' תכניות הותמ"ל המאיימות על עשרות ישובים כפריים ברחבי הארץ.

החלטת השופט דנציגר עלתה כנושא ראשון בדיון נוסף של הועדה הגאוגרפית דרום במשרד הפנים, שאמורה היתה לקבל החלטה על העברת השטח שממזרח לאופקים, מהמועצה האזורית מרחבים לידי עיריית אופקים.

כבר בפתיחת הדיון, שקוצר מאוד, העלה עו"ד רוגין את הטענה שאין לקדם את העברת השטח המוניציפאלי כל עוד אין ביטחון שתכנית הותמ"ל תאושר. נציג משרד החקלאות בדרום, אלון אורון, השמיע בדיון דעה זהה: "מדובר בשטח חקלאי לתפארת, שעיקר יבוליו מיועדים לייצוא. אין להחליט על העברת השטח, אם אין ביטחון שותמ"ל אופקים חדשים יאושר."

בפנייתם אל בית המשפט העליון כתבו חקלאי מעון, יתיר וכרמל: "תכנית הותמ"ל המקודמת תגרום להרס אלפי דונמים חקלאיים פוריים ומניבים לייצוא בלב הנגב, שהוגדרו בידי משרד החקלאות 'אסם התבואה של הנגב'. התכנית מקודמת במהירות מסחררת ובלחץ ראש עיריית אופקים ורשות מקרקעי ישראל, כל זאת שעה שתלויה ועומדת העתירה העיקרית נגדה. החקלאות שעלולה להיהרס ממזרח לאופקים נמצאת על שטח שהיה לפני שלושה עשורים מדבר שכולו סלעים קוץ ודרדר והפך לגן עדן של חקלאות עידית, רובה לייצוא, עם יבולים נפלאים, באזור שמצא על גבול הבצורת.

בעתירה העיקרית ובבקשה לצו הביניים כותב עו"ד רוגין: אין צורך להרוס את 'אסם התבואה של הנגב', שטחי העידית החקלאיים וזאת לאור ההיקף העצום של התכנון הסטטוטורי המאושר במרחב השיפוט של אופקים והמרחב הנרחב הבלתי מנוצל בתכנית שטח השיפוט המוניציפלי של העיר.

אורי זילברמן, מנכ"ל גד"ש הר חברון: "בפועל, במסווה של 'פתרון משבר הדיור' מקימים עיר רוויית מסחר וקניונים, שמהווה - הלכה למעשה - ישוב חדש. התכנית - הנמצאת מחוץ לשטח השיפוט המוניציפלי של עיריית אופקים והרחק-הרחק מחוץ למרחב התכנון המקומי של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אופקים, כולל העדר רצף פיזי של בניה; מהעבר השני של שמורת טבע, רצועת נחל מוגנת ומבנים עתיקים, האבסורד של התכנית בא לידי ביטוי בטענה המוזרה כאילו בזכות הרס החקלאות תהפוך אופקים ל'עיר החקלאות של ישראל'. גם הכרזה תמוהה זו מהווה חלק מהליכי החקלאים בבית המשפט העליון.

אציק קדמון, חקלאי צעיר המרכז את גידול הבוטנים לייצוא בשטחים המאוימים אומר: "אנחנו לא נגד תושבי אופקים ולא נגד צמיחת העיר. הצענו אלטרנטיבות מעולות לכל דונם שאופקים זקוקה לו. מטרת העתירה היא למנוע אסון תכנוני, אסון חקלאי-מורשתי, אסון ערכי, אסון כלכלי-משקי וחברתי, אסון סביבתי-אקולוגי, בדמות הליך תכנוני דרקוני (חוק התמ"ל (הוראת שעה)), המבוסס על הרס אלפי דונמים של שטח חקלאי יפהפה, פרי עבודת חקלאי גד"ש הר חברון מזה קרוב לארבעים שנה, שעה שפתוחות דרכי חוק התכנון והבניה."

ערן בן נון, רכז "משמר התכנון" בחברה להגנת הטבע: "החברה להגנת הטבע מברכת על ביטול הדיון. פעם נוספת, אנחנו עדים לכך שלחץ ציבורי פועל לטובת הסרת תכנית ממוסד התכנון הדורסני הזה. קואליציית הארגונים הסביבתיים, חברתיים ותכנוניים - "משמר התכנון" ובראשם החברה להגנת הטבע, ימשיכו להיאבק בתכניות הדורסניות שבצנרת של הוותמ"ל, אשר מקדמת תכנון לא אחראי ולא דמוקרטי ובסופו של יום, מובילה לכאוס תכנוני. התכנית מקדמת בנייה פרברית, המאופיינת בבנייה בצפיפות נמוכה ובריבוי שטחים לא בנויים. פיתוח שכזה, בערים, עשוי להביא לניצול לא יעיל של הקרקע ולהשפעות שליליות מבחינה חברתית, אורבנית, סביבתית וכלכלית; קל וחומר במדינה קטנה וצפופה כישראל''.

בן נון הוסיף ואמר: ''התכנית פוגעת בנחל אופקים ובנחל הלמות, המהווים את אחד המסדרונות האקולוגיים המרכזיים בשטחי הלס בנגב המערבי, ומחברים את שמורת פארק הלס בדרום עם נחל פטיש ודרכו לשמורת נחל גרר בצפון. באזור זה של הנחל, חוץ מבתרונות לס ופריחת כלניות, גם כמה מקבצים של אלמוגים מאובנים - תופעה גיאולוגית ייחודית. לאופקים מלאי נרחב של יחידות דיור (בשלבים שונים) ולכן, אין כל צורך מיידי ביחידות דיור לו נדרשת הוותמ"ל לתת מענה. לכן, יש לאפשר את המשך השימוש הקיים לחקלאות ושטחים פתוחים, כל עוד לא נדרש פיתוחו של המתחם בפועל, לצורכי מגורים".

מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי עו"ד דודו קוכמן: ''בית המשפט הבין את מה שטוענים כמעט כל גורמי המקצוע בישראל - חוק הותמ"ל הוא אסון למדינת ישראל. חוק הותמ"ל הורס את הערים, את הכפרים הסמוכים להם ויוצר פרבור- זאת כאשר קיים מלאי של מאות אלפי יחידות דיור בתכנון שאינו מנוצל.

לדברי קוכמן, צוואר הבקבוק של הדיור בישראל אינו בשטחים הפתוחים אלא בועדות התכנון ובהיעדר מענה לבעיות תשתית כמו כבישים, גשרים ופינוי קולחין. במקום לתכנן על שטחים חקלאיים הגיעה העת שבממשלה יעשו בדק בית ויקדמו את התכנון של מאות אלפי היחידות המתוכננות התקועות בסבך הבירוקרטיה במקום להרוס את החקלאות.

''עבור משרד האוצר מדובר במספרים. עבורנו זה החיים עצמם. אנו נמשיך במאבק ציבורי בכל החזיתות כדי למנוע את חיסול החקלאות, השטחים הפתוחים ואת פירבורה של המדינה, מהלך שיהיה בכיה לדורות''. מסכם דודו קוכמן.
 
 
 
 
 
 

 דף הבית  •  יעוץ חקלאי  •  תיירות כפרית  •  חדשות בחקלאות טבע וסביבה  •  מודעות - לוח חקלאי  •  דרושים בחקלאות  •  אינדקס אתרים חקלאיים  •  גינון ונוי  •  מתכונים  •  שרות מנויים חינם  •  RSS  •  לפורטל החקלאי באנגלית