חדשות בחקלאות, טבע וסביבה 

 
 
 
 
לאחר 30 שנה: מכל האמוניה במפרץ חיפה - ללא אמוניה
 
לאחר מאבק ציבורי ממושך, ותשעה חודשים לאחר שוועדת המומחים קבעה כי מיכל האמוניה עלול לגרום למותם של מאות אלפי אזרחים, המיכל רוקן ונסגר אתמול. זאב אלקין: ''ניתן להכריז על תום עידן מכל האמוניה, והסכנות הקשורות בו לא יאיימו יותר על תושבי חיפה והקריות''
 
מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  19-09-2017
 

מיכל האמוניה במפרץ חיפה, צילום: אילן מלסטר - המשרד להגנת הסביבה

אחרי יותר מ-30 שנה, ובתום מאבק ציבורי ממושך, מכל האמוניה במפרץ חיפה ריק מאמוניה נוזלית וגזית. המכל רוקן ונסגר אתמול, יום ב' 18.09.2017, בעקבות קביעת המשרד להגנת הסביבה כי מערך האמוניה מסכן באופן בלתי קביל את האוכלוסייה ואין להשתמש בו.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו אלינו לפייסבוק

ריקון המכל בוצע בשני שלבים: השלב הראשון היה איוד האמוניה באמצעות הסרת הבידוד וחימום המכל בעזרת מפוחים ומים. על-ידי פעולות אלו רוקן המכל מאמוניה נוזלית, ונשארה רק האמוניה הגזית. בשלב השני בוצעה דחיקה של אדי האמוניה באמצעות חנקן. האמוניה הקלה שהייתה במכל יצאה, ובתוכו נוצרה תערובת של אמוניה ואדי חנקן. תערובת זו הועברה ללפיד לסילוק בטיחותי באמצעות שריפת התערובת. שריפת התערובת הושלמה והלפיד כבה. כרגע נותר במכל חנקן בלבד – אשר אינו נחשב לחומר מסוכן.

בנוסף, המשרד להגנת הסביבה הבהיר אתמול לעיריית חיפה, כי אינו מתנגד למתן רישיון עסק למפעל חיפה כימיקלים. המשרד ציין, כי למפעל יש היתר פליטה לאוויר, היתר הזרמה לים והיתר רעלים - נכון להיום רק עבור ריקון מכל האמוניה, וכי המשרד ימשיך לפעול להבטחת עמידת המפעל בתנאים הקבועים בהיתרים אלה ותנאים נוספים – ככל שייקבעו בהמשך.

​השר להגנת הסביבה זאב אלקין: "הבטחנו וקיימנו. מתחילת השנה אמרתי מעל לכל במה שמכל האמוניה יפסיק את פעילותו ויהפוך למכל אמוניה ז"ל. עם השלמת ריקון המכל אנחנו גאים על כך שניתן להכריז על תום עידן מכל האמוניה במפרץ חיפה, והסכנות הקשורות בו לא יאיימו יותר על תושבי חיפה והקריות. אני מודה לצוות המקצועי של המשרד שעשה ימים כלילות וליווה את התהליך המורכב הזה מתחילתו ועד סופו.

סגן השר להגנת הסביבה ירון מזוז: ״כיליד חיפה ותושב הקריות, אני גאה ומברך על ריקון המכל. השר ואני הובלנו מהפכה אמיתית כנגד כל המפקפקים, ואנחנו נמשיך להוביל ולהילחם במפעלים המזהמים ללא פשרות. זאת רק הסנונית הראשונה״.

חלופת האוניה המוקטנת לאספקת אמוניה נותרה הבטוחה ביותר

בשבועות האחרונים התקיים שיח מקצועי נרחב בין המשרד להגנת הסביבה ומומחיו לבין עיריית חיפה, עמותת צלול ויועציהם, הנוגע לחלופות לאספקת אמוניה למשק. במסגרת זו, ביקשה העירייה מהמשרד לבחון פעם נוספת מספר נושאים, בין היתר, את השפעת החלופה לאספקת אמוניה של אוניה מוקטנת והזרמה ישירה בצנרת קיימת – שדורגה כחלופה המועדפת מבחינה סביבתית על-ידי מומחי המשרד והמנחה הלאומי – על רצפטורים ציבוריים (מוקדי שהיית אוכלוסייה) נוספים, חדשים.

בחינת הסיכון הנשקף למוקדי האוכלוסייה החדשים שהועברו על-ידי העירייה ולא היו ידועים למשרד, בוצעה על-ידי ד"ר אלי שטרן, מומחה להערכת סיכונים, ומומחי המשרד. בבחינה נמצא, כי אף אחד מהמוקדים הציבוריים החדשים אינו חורג מסף הסיכון המקובל. ולאור זאת, אין שינוי בחוות הדעת של ד"ר שטרן והמשרד, הקובעת כי החלופה של האוניה הקטנה והפריקה הישירה בצנרת למפעלים, היא הבטוחה ביותר לסביבה, כולל למוקדים החדשים.

בנוסף, המידע החדש שהגיע מעיריית חיפה, ולא היה בידי המשרד, חייב בדיקה נוספת גם של מוקדי חומרים מסוכנים אחרים באזור שאינם קשורים לאמוניה, הסמוכים למקומות אלה. בבדיקה זו עלה, כי מועדון השייט וצופי הים, הפועלים בתוך שטחו של הנמל – אשר מחזיק כמויות חומרים מסוכנים רבות - עלולים להימצא בסיכון שאינו קביל.

לאור זאת, על הנמל לבצע סקר סיכונים מחודש למוקדי אוכלוסייה אלה, ובמידת הצורך – לנקוט באמצעים נוספים להפחתת הסיכון, בהתאם למדיניות מרחקי הפרדה של המשרד.

במשרד להגנת הסביבה מציינים: ''מאחר ולמיטב ידיעתנו, קיימת כוונה של העירייה לשנות את ייעוד האזור בו פועלים צופי הים ומועדון השיט לאזור שישמש כעורף תפעולי לנמל, המשרד מציע לעירייה כי תיבחן האפשרות לזרז העברת שימושים אלה למקום מתאים יותר שאינו מצוי בתוך אזור תעשייתי משמעותי כמו נמל''.

המשרד משלים בימים אלה את חוות דעתו על חלופה נוספת שהוגשה – של מילוי מכליות כביש – ויודיע על תוצאות בדיקתו בהקדם האפשרי.

יודגש, כי אף שהמשרד ביקש לקבל מעיריית חיפה את חוות הדעת והערכות הסיכונים שעמדו בבסיס עמדתם כי אספקת אמוניה באמצעות איזוטנקים היא החלופה המועדפת – עד לרגע זה העירייה לא העבירה כל מסמך כזה. המסמך שהועבר על ידם ושהוכן על ידי ד"ר רוברט טיילור, אינו מהווה חוות דעת או הערכת סיכונים אלא רק סקר ספרות ראשוני ביותר. המשרד תמה על העובדה שהעירייה ממשיכה לטעון בפורומים שונים, לרבות בוועדת הכספים של הכנסת השבוע, כי עמדתם הטוענת כי האיזוטנקים היא החלופה הטובה ביותר והיא נתמכת בחוות דעת, וקורא לעירייה להעביר אליו את חוות הדעת האמורה''. אומרים במשרד להגנת הסביבה.
 
 
 
 
 
 

 דף הבית  •  יעוץ חקלאי  •  תיירות כפרית  •  חדשות בחקלאות טבע וסביבה  •  מודעות - לוח חקלאי  •  דרושים בחקלאות  •  אינדקס אתרים חקלאיים  •  גינון ונוי  •  מתכונים  •  שרות מנויים חינם  •  RSS  •  לפורטל החקלאי באנגלית