חדשות בחקלאות, טבע וסביבה 

 
 
 
 
משרד החקלאות יתמוך ברשויות שיתחייבו להפעיל שוקי איכרים
 
לאחר בחינת מספר חלופות אפשריות, הוציא המשרד להערות ציבור את טיוטת נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית, זאת בטרם פרסומו
 
מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  03-07-2017
 

צילום: שלומית קידר - הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הוציא להערות ציבור טיוטה של "נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019"

» רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו אלינו לפייסבוק

הקיץ של שנה שעברה התאפיין בריבוי התארגנויות עצמאיות של חקלאים למכירה ישירה מהיצרן/חקלאי לצרכן באמצעות האיכרים, במטרה לקצר את שרשרת האספקה וכנגזרת להביא לצמצום פערי התיווך, באופן שבסופו של יום יקל על יוקר המחייה של האזרחים.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ערך מיפוי של השווקים הקיימים, לצורך בחינת הערכת הצרכים הנדרשים לשם הפעלה של שווקים חדשים נוספים או פיתוח והרחבה של שווקים קיימים, אשר במסגרתו עלו, בין היתר, הקשיים דלהלן - מכירה של חקלאים בשוקי איכרים לא מוסדרים, שוקי איכרים בהם המכירה אינה ישירה אלא נעשית על ידי סוחרים (גורם מתווך נוסף המשפיע על המחירים), בשוקי איכרים רבים נמכרת תוצרת "מיוחדת" ורגילה במחירים גבוהים. תוצאות המיפוי כאמור הצביעו על כך שיש צורך בפעולה לשינוי המצב הקיים.

על מנת לעודד ולהגדיל את היקפן של התארגנויות כאמור במתווה יעיל יותר, יוזם המשרד את נוהל התמיכה שמטרותיו הן:

1.הפחתת מחירי התוצרת החקלאית כפועל יוצא של קיצור שרשרת האספקה וצמצום פערי התיווך;

2. הגדלת הצריכה של פירות וירקות מייצור מקומי [שוקי האיכרים מתמקדים במכירת תוצרת ישראלית];

3. פיתוח הזדמנויות חדשות לשיווק ישיר של חוות ומגדלים בשווקים המקומיים על ידי פיתוח, שיפור, הרחבה, הדרכה, סיוע טכני, או סיוע בפיתוח;

4. לשפר, להרחיב ולחזק שוקי איכרים קיימים;

5. לסייע ליצרנים חקלאים בודדים הפועלים באופן עצמאי להתאגד תחת פעילותו של שוק איכרים ולהגדיל בכך את היקף קהל היעד.

לאחר בחינת מספר חלופות אפשריות להשגת יעדים אלה הוחלט כי המתווה המועדף למתן התמיכה יהיה באמצעות תמיכה ישירה ברשויות מקומיות, אשר יתחייבו להפעיל אירועי שוקי איכרים לצורך שיווק ישיר של תוצרת חקלאית. על הרשויות המקומיות הנתמכות להבטיח כי חלק מהתוצרת, כמפורט בנוהל זה, תוצע לציבור במחיר מרבי שיוגדר בנוהל זה.

התמיכה הכספית לרשות המקומית תינתן בכפוף למילוי כל תנאי נוהל זה ותעשה במתווה של תשלום כנגד קיום אירועי שוק איכרים בהתאם לנוהל.

לאור האמור לעיל מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו.

לפרטים נוספים ולמשלוח הערות הקישו כאן
 
 
 
 
 
 

 דף הבית  •  יעוץ חקלאי  •  תיירות כפרית  •  חדשות בחקלאות טבע וסביבה  •  מודעות - לוח חקלאי  •  דרושים בחקלאות  •  אינדקס אתרים חקלאיים  •  גינון ונוי  •  מתכונים  •  שרות מנויים חינם  •  RSS  •  לפורטל החקלאי באנגלית