חדשות בחקלאות, טבע וסביבה 

 
 
 
 
יוצא לדרך: פרויקט ניסיוני לאיסוף מחירי פירות וירקות בשוק הסיטונאי
 
סקר המחירים החדש שיתבצע על בסיס יום-יומי ויהיה נגיש לציבור ולחקלאים, יערך בשיתוף 'חברת שוק סיטוני לישראל ומשרד החקלאות, ויספק לציבור ולכל העוסקים בתחום תמונת מצב שקופה ומהימנה בהקשר לעסקאות המבוצעות בשוק בצריפין ובמשקים החקלאיים
 
מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה  09-01-2015
 

צילום: שלומית קידר - הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חברת 'שוק סיטוני לישראל ' בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, יוצאים בפרויקט ניסיוני של איסוף, עיבוד ופרסום מחירי פירות וירקות בשוק הסיטוני בצריפין ואצל החקלאים במשקים, וזאת במטרה ליצור מערכת אובייקטיבית, אמינה ובעלת מהימנות סטטיסטית, אשר תאסוף, תעבד ותפרסם סקר מחירים על בסיס יומי. הסקר יתבסס על נתוני עסקאות המתבצעות בשוק הסיטוני בצריפין ובמקטע החקלאי.

מטרתו של סקר המחירים החדש, לספק לציבור ולכל העוסקים בתחום (חקלאים, סיטונאים, צרכנים, קמעונאים) תמונת מצב שקופה ומהימנה בהקשר לעסקאות המבוצעות בשוק בצריפין, באופן שיביא לשוק משוכלל יותר ותחרות בונה.

» רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו אלינו לפייסבוק

הרעיון העומד בבסיס הדברים הוא כי תיבחר חברת סקרים מובילה בלתי תלויה, אשר אף עליה תתבצע בקרת איכות לכל אורך פעילותה השוטפת. המכרז לביצוע סקר המחירים יכלול את שני שלבים, שהראשון ביניהם - יצירת מתודולוגית איסוף מיטבית שתשקף באופן מהימן את מחירי העסקאות בשוק הסיטוני. חברת הסקרים תעבור בין הסיטונאים ותבדוק באופן מדגמי את חשבוניות העסקאות, תתרשם מהיקפן, תדירותן ומועדן. מנגנון האיסוף , אשר יעמוד בקריטריונים סטטיסטים, יצור מערכת מסחר שקופה ביותר שתהיה נגישה הן לחקלאי והן לצרכן. השלב השני - שלב סקירה, בשלב זה תבוצע דגימה מייצגת על פי המתודולוגיה הסופית שאושרה בתום השלב הראשון. השלב יכלול סקירה באופן יום יומי כאשר יבחן אופן הפרסום הרצוי של המחירים באתר החברה ובאפליקציה שתהיה נגישה לכל משתמש. בסיום תקופת ההרצה לאחר שיתייצב מנגנון האיסוף.

חשוב לציין כי היכולת לקבל שיתוף פעולה מצד הסיטונאים הנה ברמה הוולנטרית בלבד ובאישורו של הסיטונאי. בעקבות צורך שעלה מהשטח נערכה פנייה באמצעות איגוד משווקי הפירות והירקות, לכלל הסיטונאים הפעילים בשוק בצריפין, בבקשה לשיתוף פעולה ועשרות סיטונאים הביעו את הסכמתם.

בכדי להפיק סקר עסקאות מהימן, חברת הסקרים תסקור גם את המקטע החקלאי בשרשרת לצורך השוואה ובדיקת פערי התיווך באמצעות מדגם טלפוני יתקבל מידע על עסקאות, לרוב באמצעות בתי האריזה, הן מול סוחרים בשוק הסיטונאי או באופן ישיר למתווכים והן ישירות לרשתות השיווק. משרד החקלאות יצר קשר עם כ- 70 חקלאים וכ-65 בתי אריזה על מנת לקבל את הסכמתם.

כל הנתונים שיאספו במסגרת סקר המחירים על בסיס יומי יוזנו לתוך מנגנון סטטיסטי, של חברת הסקרים על בסיס הפרמטרים שיקבעו במתודולוגיה שתגובש ותאושר. המנגנון יציג תמונת מצב בכל הקשור למחירי המסחר של פירות וירקות בשוק הסיטוני בצריפין. אותם נתונים יופיעו באתר האינטרנט של חברת תוצרת הארץ - שוק סיטוני לישראל, ובכך המידע יהיה נגיש לכלל הציבור: ציבור החקלאים, ציבור הסיטונאים ובמיוחד ציבור הצרכנים שידעו מהו המחיר הריאלי של אותו ירק או פרי.

לדברי חי בר–און, מנכ"ל חברת שוק סיטוני לישראל, חברת שוק סיטוני לישראל הגיעה למסקנה יחד עם משרד החקלאות שהמצב הנוכחי בו מפורסמים מחירי ירקות ופירות במקטע הסיטוני, במסגרת סקר בשוק הסיטוני צריפין, לא מאפשר קיום תמונת מצב מהימנה ואמיתית באשר לנתוני העסקאות ויש צורך לבחון אלטרנטיבה מהימנה יותר. במסגרת בחינת הנושא עם כלל הגורמים במסחר פירות וירקות טריים ובדגש על החקלאים, השתרשה ההבנה שיש צורך בייזום של סקר מחירים מהימן, אשר יעמוד בקריטריונים סטטיסטיים מקובלים ויספק לכלל העוסקים בענף תמונת מצב אמינה ויהיה סמן ימני למחירי ירקות ופירות טריים במקטע הסיטוני.

''על כן, שקדנו במהלך החודשים האחרונים יחד עם משרד החקלאות ובהתייעצות עם הלמ"ס, משרד האוצר וגורמים נוספים על הכנת מכרז לסקר מחירים אשר יבוצע על ידי חברת סקרים מובילה בתחום. סקר המחירים יפורסם על בסיס יומי באתר החברה ובעתיד הנתונים יופיעו באפליקציה ייעודית. אני סמוך ובטוח שהצגת סקר מחירים יומי שיהיה אמין, בלתי תלוי ונגיש לחקלאי, לסיטוני, לקמעונאי ולכלל הציבור, ישכלל את המסחר, יוביל להפחתת יוקר המחיה ויתרום תרומה חשובה לכלל העוסקים בשרשרת הסחר". אומר בר-און.
 
 
 
 
 
 

 דף הבית  •  יעוץ חקלאי  •  תיירות כפרית  •  חדשות בחקלאות טבע וסביבה  •  מודעות - לוח חקלאי  •  דרושים בחקלאות  •  אינדקס אתרים חקלאיים  •  גינון ונוי  •  מתכונים  •  שרות מנויים חינם  •  RSS  •  לפורטל החקלאי באנגלית